Úvodné slovo.

Vážený záujemca o ezoterické témy, prinášame Vám prehľad o špeciálnych metódach a činnostiach Akademie OM, Asannam a Golden Dawn.

Ezoterická Akademická spoločnosť “Om“ je spoločnosť ezoterického duchovného charakteru je to Medzinárodná škola Reiki a Medzinárodná škola Transcendentálnej Yogi.

Ďalšia časť spoločnosti zaznamenaná pod názvom “ASANNAM“ sa venuje Tibetskému Budhistickému učeniu Asannam ktoré je učenie vyšej Duchovnej školy.

A posledná časť spoločnosti naväzuje a pracuje zo systémom západnej mystiky známej pod názvom Golden Dawn" Zlatý Úsvit" ,sa zaoberá komplexne ezoterickou a mystikou.

Činnosť Akademie vedie Dr.Marcus Schmit, ktorý je zároveň jej Veľmajstrom ,Lámom, Yoginom a Duchovným učiteľom. Ktorý prináša Zemi posolstvo Svetla a Harmónie ,Posolstvo Najvyššieho Mystéria. Svoje metódy a učenie prezentuje prostredníctvom Akademie “OM“ po celom svete.


Hlavné činnosti Akademie“OM“:

Tibetská Duchovná Škola -Praktická a Ezoterická

Duchovná Škola Transcendentálnej Yogi -Praktická a Ezoterická

Duchovná Škola Golden Dawn -Praktická a Ezoterická

Prednášky, Diskusie, Semináre, Kurzy, Konzultácie, Poradenstvo,

Praktická Ezoterika

Aktivity :

-Liečenie pomocou Reiki a Asannamu.

-Kluby a stretnutia žiakov zamerané na duchovné liečenie a harmóniu.

-Meditácie na posilnenie energie Zeme

-Spoločná charitatívna činnosť (UNESCO)

-Pomoc pre hľadajúcich Boha,

-Pomoc pre začínajúcich žiakov,

-Bezplatná pomoc dlhodobo chorých a umierajúcich

-Pomoc v gravitíde a deťom

Ľudskosť', zdravie a choroba

Ľudské bytie je "Božské bytie" ktoré nie jednoduchým fyzickým telom. ale tiež mentálnym, duševným a citovým telom a éterickou dvojicou fyzikálnej manifestácie.

Toto všetko interpretuje a obklopuje fyzický tvar.

Od rovnováhy medzi nízkou a vysokou efektívnosťou v hľadaní ľudskosti je závislý i kanál toku Božej energie.

Ak je rovnováha zachovaná, pravé zdravie je v ľudskom tele prítomné, ako i mier v mysli a oslobodenie od túžieb.

Taká osoba je pripravená slúžiť dobrotou a láskou ľudskosti celej planéte.

Choroba je zapríčinená blokovaním a nerovnováhou v toku Božej energie cez ľudskú dušu do mentálneho, citového a fyzického tela.

Fyzická choroba je dôsledkom. Liečením a hľadaním príčiny nerovnováhy alebo blokovania na ktorejkoľvek hladine môžeme nájsť a obnoviť tok a rovnováhu systému.

Je veľa metód liečenia.

Niektoré uľavujú symptómom, iné pôsobia na nerovnováhu rozdielnych hladín.

Ďalšie sa pokúšajú isť na koreň príčiny. Všetky majú správne miesto vo veľkej schéme liečenia a môžu doplniť jedna druhú.

Žiadna metóda nemá monopol na pravdu a ideálne praktickí lekári, terapeuti a ostatní liečitelia pracujú pospolu pre zdar nachádzania pomoci.


Duša -pravý liečiteľ tvaru (hmoty)

Tibetské ezoterické liečenie je skutočnou duchovnou transformáciou, harmónie a zdravia.

Je to uvedomenie si svojej pravej podstaty a nároku na zdravý život.

Tibetský ezoterický liečiteľ pomáha pacientovi použitím vedeckých technik k pozdvihnutiu jeho duchovných hodnôt, k podstate bytia a existencie.

Touto metódou môže byť uvoľnená sila a energia pre harmóniu v tomto živote.

Je to samotná duša, ktorá môže liečiť formu, alebo fyzické (osobnostné) telo.

Niekedy je vôľou duše pomocou problémov dosiahnuť cieľ a nie je správne premiestniť ich, kým lekcia nie je zavŕšená.

Toto liečenie pomáha pacientovi pochopiť to a takto odstrániť negatívne aspekty utrpenia.

Taktiež pozerá na všetky choroby ako na očisťovacie, preto môže v pacientovi rásť sebeuvedomie širšej perspektívy života, tvoriac život hlbším a vitálnejším.

Niekedy si želá duša ustúpiť.

Tibetské ezoterické liečenie umožňuje pacientovi ,aby oslobodenie z bolesti prišlo radostne a ľahko.


Tibetské ezoterické liečenie v praxi

Ezoterickí liečitelia v Medzinárodnej sieti liečenia (O.M ,Asannam) môžu pracovať sami alebo v skupinách, ale aj keď sú sami, napájajú sa subjektívne na skupinu liečiteľov a Majstrov .

Pri liečení pacient obvykle pohodlne sedí a relaxuje. V napojení na jeho vyššie JA, na dušu, liečiteľ ladí cieľ liečivej sily a dovolí mu tak formovať spojenie medzi Cieľom, Dušou a pacientom.

Po naladení ,napojení sa liečiteľ vníma nerovnováhy, odrážajúce sa v éterických energetických poliach pacienta.

Potom v súlade s vôľou a plánom pacientovej Duše môžu byť nerovnovahy uvoľnené a energetické centrá vyvážené použitím zákona, že energia nasleduje myšlienku.

Špecifické energetické spojenia a unikátne požiadavky individuálneho pacienta sú zosúlad'ované vo vzťahu k čakrám v éterickom tele ezoterickým liečiteľom osvojenými vedeckými metódami .

Žiadny fyzický kontakt sa nevyžaduje, ale niekedy si pacient uvedomuje sprievodné zmeny na fyzickom, citovom alebo mentálnom tele.

Tento proces môže prebiehať ešte niekoľko dni po liečení, než zaujme správne miesto.

Takmer vždy je tu uvedomenie prítomnosti vyšších energii ako svetlo, teplo, mier, alebo pacient pociťuje uvolnenie napätia.

Bloky energii liečiteľ zisti často pred prepuknutím choroby vo fyzickom tele a ideálne sa Tibetské ezoterické liečenie tiež používať ako preventívne liečenie a harmonizovanie organizmu.

Čistenie a harmonizácie sa môže uskutočniť na viackrát, alebo sa môže sa udiať na prvý raz.


Tibetské ezoterické liečenie v širšej súvislosti

Tibetské ezoterické liečenie zahŕňa celého človeka vrátane jeho zložitého života, vzťahov s ľuďmi a prostredím, ktoré sa dejú v prítomnosti alebo sa udiali v minulosti.

Éterické telo, v ktorom sa ezoterické liečenie uplatňuje, je ako jemná sieť, oživujúca a obrodzujúca celé fyzické telo, ale tiež človeka spája s ľudstvom, svetom prírody, planét a slnečného systému.

Ezoterické liečenie harmonizuje spojenie pacienta k vonkajšiemu svetu kontaktov a skúseností.

Nevieme presné odhadnúť priestor našej existencie, ale vieme určíte že to čo nás spája s Bohom je naša láska a porozumenie.

Pretože čistá láska je nesebecká, neposudzuje a chápe naše slabosti, toto je pravá cesta poznania a harmónie.

Pre to je kontakt pacienta s Tibetským ezoterickým liečiteľom vstupnou bránou trasformacie a uzdravenia cez duchovné energetické vzorce, harmónie a vitality.

Liečenie sa aplikuje každému kto on požiada a je ochotný pracovať na svojom uzdravení, harmónii.


Ďalšie informácie

Ak chcete poznať viac o ezoterickom Tibetskom liečení a Medzinárodnej sieti Tibetského liečenia O.M kontaktujte sa na nás. Vyučujúci členovia O.M. sú vyškolený , robiť prednášky, semináre a kurzy pre, ľudí na celom svete.Akademia O.M učí Tibetské liečenie vo viac ako 20 krajinách sveta.

Hlavné témy kurzov a seminárov

Tibetská Duchovná Škola :

-Asannam 1,2,3

-Asannam a práca na seba zdokonaľovaní

-Práca s tretým okom Tibetskou metódou

-Budhistické Meditácie a Budhizmus


Medzinarodná škola Reiki

-Tradicionálne Reiki 1,2,3.

-Terra Mai Reiki 1,2,3.

-KarunaReiki 1,2,3.

-Reiki v bežnom živote a aspekty chorôb


Duchovná Škola Transcendentálnej Yogi

-Yoga a spôsoby psychickej a duchovnej ochrany, duchovného telá, aury, čakier

-Diagnostika karmy a posolstva Duše

-Nirvána v svetle poznania

-Práca s kudalíny

-Astrálny faktor


Duchovná Škola Golden Dawn

-Základy praktickej mágie

-Anjelská duchovná mágia a mystika svetla

-Veľmajstri svetla a dvanásť sfér sveta.

-Nebeské zjavenia a posolstvá na podklade Kabaly

-Hierarchie dimenzií a duchovných bytostí,

-Kabala -Praktická a teoretická

-Práca s Tretým okom

-Astrálne cestovanie

-Astropsychológia a Tarot

-Psychotronika a jej využitie

-Automatické písmo a kresba,

-Mystický Tarot Zlatého Úsvitu,

-Regresné metódy do minulosti

-Parapsychológia a jej možnosti

-Astrológia Zlatého Úsvitu

-Hexagramy a veštby

-Augustová Numerologia

-Automatické písmo a kresba a senzibilné činnosti

-Špiritizmus a Šamanizmus

-História kozmu a Zeme z hľadiska mágie

-Magická história národov a ich smer existencie

-Magická história Atlantídy

-Magická história Egypta

-Magická história Indie

-Alfa metóda ovládnutia podvedomia

-Nervovo lingvinisticke programovanie podvedomia

-Psychológia obchodu a peňazí

- zrodu a smrti,

- kolobehu života, vzťahov

-Kontakt s U.F.O
[CNW:Counter]