Astrology


ASTROLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

DÍL I. A-J.


A.

A. (Písmeno.) Dle tradice starověké odpovídá živelně vzduchu, dle středověké astrologie Slunci, dle moderní školy Merkuru (nepřeceňovati však!). V číslech souhlasí s jedničkou. Tón A odpovídá Venuši a Kozorohu.

ABECEDA. Vztah písmen abecedy k astrologických prvkům byl chápán rozmanitě. Nejdůležitější analogie dle rozmanitých škol jsou tyto.

Starověká tradice: A-vzduch, B-Saturn, C-Vodnář, D-Mars, E-Kozoroh, F-Venuše, G-Jupiter, H-Skopec, Ch-Rak, I, J-Panna, K-Slunce, L-Váhy, M-Země, N-Štír, O-Býk, P-Venuše, R-Merkur, S-Střelec, Š-Oheň, T-Lev, TH-Luna, U-Býk, V-Býk, Z-Blíženci. Písmeno Q odpovídalo Rybám.

Tento systém se osvědčuje ve starověkých jazycích, zvláště semitských. Středověká tradice:

A-Slunce, B-Luna, C-Venuše, D-Jupiter, E-Slunce, F-Merkur, G-Merkur, H-Saturn, Ch-Jupiter, I-Venuše, J-Venuše, K-Slunce, L-Mars, M-Mars, N-Luna, O-Venuše, P-Merkur, Q-Jupiter, R-Luna, S-Merkur, T-Saturn, U-Venuše, Z-Mars.

Badatelé moderní navrhují tyto analogie, jež se mnohdy osvědčují zvláště s ohledem na češtinu:

A-Merkur, B-Panna, C-Mars, D-Štír, E-Jupiter, F-Blíženci, G-Váhy, H-Venuše, Ch-Kozoroh, I-Uran, J-Uran, K-Neptun, L-Ryby, M-Skopec, N-Býk, O-Venuše, P-Blíženci, Q-Lev, R-Luna, Ř-Rak, S-Saturn, Š-Slunce, T-Vodnář, U-Venuše, V-Venuše, Z-Střelec.

Převádění písmen na číslice. V moderních recích lze užíti tak zvaného Klíče Pythagorova, jenž zní:

A-1, B-2, C-4, D-5, E-3, F-8, G-10, H-28, I-15, J-15, K-16, L-21, M-19, N-26, O-8, P-77, R-11, S-20, T-6, U-9, V-9, X-13, Y-50, Z-70, Q-27.

Česká škola astrologická užívá jiné tabulky, jež se mnohdy dobře osvědčila:

A-1, B-2, C-3, D-4, E-5, F-8, G-3, H-5, I-1, J-1, K-2, L-3, M-4, N-5, OJ, P-8, Q-1, R-2, S-3, T-4, U-6, V-6, X-5, Y-1, Z-7.

Převádí písmena jen na symboly prvních devíti čísel a osvědčuje se jmenovitě v theurgii.

ABSOLUTNO. Metafysický smysl jeho představuje Slunce.

ABSTRAKCE. Logičnost její závisí od silného Merkura a zdůrazněného Vodnáře.

ADMINISTRACE, viz: Správa.

ADMINISTRATIVNOST. Tuto schopnost propůjčuje obecně Jupiter v první třetině I. domu, za nočního zrození a přibývající Luny. Jinak jest si přáti silného vlivu Slunce a Saturna příznivě ozářených Uranem. Kde běží o administrativní schopnosti vojenské, je nutný vliv Marta na dobré postavení Slunce a Saturna. Pro povolání administrátora je nejvýhodnější Jupiter v konjunkci s ubývající Lunou.

ADOPCE. Klasicky příznak pro adopci do bohaté rodiny jest: Saturn v VII. neb X. domě v aplikaci k Luně. Jupiter západně ve dvojitých znameních. Dosud málo zkušeností jiných.

ADVOKÁT. Styk a zkušenosti s advokáty prozrazuje v osobním horoskopu IX. dům. Opatrnost nutná, kdy direkční Ascendent tvoří nepříznivý úhel k Jupiteru, anebo direkční Bod štěstí k Merkuru. Slunce v VII. domě poškozené Saturnem v horoskopu radikálním jest obecným příznakem zlých zkušeností s právními zástupci. Advokatura jako povolání: Příznaky úspěšného advokáta jsou: obecně zdůraznění třetí třetiny VI. domu, Vah neb VII. domu; Jupiter ve Vahách, Jupiter v Panně 21°-30°, Merkur ve XII. domě při denním zrození, Merkur v konjunkci se Saturnem se vztahem k X. domu.

AFEKTOVANOST. Vzniká za těchto příznaků: Poškozené Slunce ve Lvu, poškozená Venuše ve Vahách, poškozený 6° Raka; poškození Lva neb Vah vůbec.

AFÉRY. Na milostné aféry lze souditi jsou-li v radikálním horoskopu tyto příznaky: Poškozený Pluto v V. domě, poškozený Uran v V., VII. neb XI. domě, Venuše v V. domě a v konjunkci s Martem, Venuše v VII. domě v aspektu s Uranem, Neptun v VII. domě a poškozený, poškozený Ascendent ve Skopci. Je-li Venuše ve XII. domě a poškozená, lze se obávati tajných milostných afér. V horoskopu ženy působí tyto věci Slunce v aspektu k Uranu, lhostejno, běží-li o aspekt příznivý či nikoli. Na aféry veřejné lze souditi z mundánního horoskopu. Neptun v IX. domě a poškozený působí aféry v kruzích církevních, poškozený Neptun ve III. neb ve XII. domě, poškozený Uran v IX. domě pak aféry politické.

AFGHANISTAN. Je signován Kozorohem.

AFONIE, (Bezhlasnost) souvisí s poškozeným Býkem.

AFRIKA. Je signována Lunou a Rakem. Severní Afrika Blíženci. Tyto údaje nelze však přeceňovati.

AFRODISIAKA. Užívání přípravků zvyšujících pohlavní pud souvisí téměř vždy s poškozeným Martem a Venuší. Klasické příznaky jsou: Mars ve Lvu v oposici neb kvadratuře na Venuši; Ascendent poškozený Venuší.

AGAVE americké (Agave americana). Signatura: Jupiter.

AGENT. Viz: Zástupce, obchodní.

AGITACE. Z mundánního horoskopu lze souditi na agitaci mezi lidem a podřízenými nastane-li zatmění Luny v poslední třetině Lva, aneb v první třetině Panny. V mundanním horoskopu prozrazuje tento druh agitace Mars ve III. neb XII., Neptun v I., III., IV. domě. Poškozený Uran ve IV. a VII. má tentýž vliv. Agitaci mezi dělnictvem prozrazuje v mundanním horoskopu Neptun v XI. neb Pluto ve IV. domě. Protivládní agitaci působí Saturn v VI. domě, poškozený Neptun v X. domě mundánního horoskopu. Agitaci ve vojsku prozrazuje zatmění Luny v poslední třetině Lva.

AGITÁTOR. Schopný agitátor mívá obvykle Urana ve IV. neb VII. domě, Marta v poslední třetině Vah. Mars téměř vždy je poškozen.

AGRESIVITA. Obecným příznakem je poškozený Mars, Jupiter ve Štíru, aneb Merkur ve špatném aspektu k Martu. Důležitý vliv je též zdůrazněný Skopec a Uran. Zdůraznění vodních znamení při poškozeném Martu neb Uranu působí útočnost ve slovním projevu, zvláště tehdy, je-li i Merkur poškozen. Poškozený Uran v XI. domě však tímto vlivem nepůsobí.

ACHÁT. Signatura: Merkur, Býk, Váhy.

AIS. (Ton.) Signatura: Vodnář.

AKADEMIK. Předpoklady úspěchů akademických jsou: Merkur ve II. domě v konjunkci s Venuší. Denní zrození a Ascendent ve východních znameních.

AKCIE. Poměry akciových společností charakterisuje v mundanním horoskopu XI. dům, III. dům charakterisuje akcie povšechně, IV. akcie podniků důlních, II. dům techniku obchodů s akciemi. V individuálním horoskopu prozrazuje úspěch v těchto obchodech příznivě ozářený XI. dům ve druhé třetině a V. dům, jak přímo tak i dispository. Mimořádný úspěch napovídá Slunce v konjunkci s Lunou v V. domě bez jakéhokoliv poškození. Ztrátám nasvědčuje Slunce poškozené Uranem, aneb poškozený Jupiter v XI. domě. Na úspěch lze se dotázati horoskopem horárním. Spekulaci samu studujeme dle domu VII., poměr k akciovým společnostem dle domu XI.

AKROBAT. Příznakem tohoto povolání v klasické astrologii jest Merkur v Blížencích a v I. domě v konjunkci se Saturnem.

AKTIVITA. Obecným signifikátorem je Mars, zvláště je-li v příznivém aspektu k Uranu. Mars v konjunkci s Jupiterem poukazuje na aktivitou škodlivou. Fysická aktivita. Tělesnou sílu propůjčuje příznivý aspekt Marta s Uranem. Vždy nutno studovat vliv Skopce a Marta. Je-li Mars na Ascendentu, aneb v pohyblivých znameních a Ascendent je ve Střelci neb Blížencích pak hrozí rozptýlení sil. Mentální aktivita je darem Blíženců, Panny a Střelce, přijímá-li Mars neb Luna dobrý aspekt od Marta neb Urana. Mars v dobrém aspektu s Merkurem (mimo Ryby!) je rovněž dobrým příznakem. Při špatném aspektu aneb při konjunkci hrozí nebezpečí ukvapení. Aktivita vojenská: v mundanním horoskopu Mars v X. domě v dobrém aspektu ke Slunci neb Luně. Dále viz heslo: ČINORODOST.

AKVAMARIN. Signatura: Venuše.

ALABASTR. Signatura: Býk.

ALBANIE. Je signována Kozorohem.

ALBATROS. Signatura: Neptun.

ALEXANDRIE. Signatura: Ryby.

ALGER. Alžírsko: signatura: Rak. Alžír, město: Štír.

ALIMENTY. Spory o výživné hrozí je-li v radikálním horoskopu Mars v VII. domě ve špatném aspektu k Uranu neb Saturnu. Tentýž význam má Uran v VII. domě poškozený Martem.

ALKOHOLISMUS. Horoskop pijana vykazuje vždy slabé postavení Slunce a Luny; vodní znamení převládají u pijáků hloupých, ohnivá u veselých. Saturn ve vztahu k nim poukazuje na pijanství jako na tajnou neřest. V. dům téměř vždy je poškozen Neptunem aneb planetou z vodních znamení. Klasický příznak je Mars v Rybách poškozený Neptunem. Objeví-li se tyto příznaky, lze na alkoholismus souditi i z dalších příznaků, jimiž jsou: Luna v Panně, Luna poškozená ve Štíru neb Kozorohu a v I. domě. Poškozený (zvláště Martem) Merkur v Raku, Býku, Štíru, Rybách zvláště v I. domě. Rovněž Merkur v konjunkci s Uranem v Rybách je nebezpečné postavení. Venuše poškozená Martem, aneb ve zlém aspektu ke Slunci v Raku, Štíru, zvláště v I. domě. Poškozený. Mars v Rybách (Neptunem), v Raku, Štíru, v Kozorohu, Panně, zvláště v I. domě. Saturn ve druhé třetině Ryb aneb v Býku a I. domě rovněž svědčí o sklonu k pití, stejně tak jako Uran ve Štíru a v I. domě. Ve zvířetníku jsou Ryby při poškození neklamným znamením. Alkoholismus dále může způsobiti poškození 9° a 25° Býka, Lva, Štíra a Vodnáře, dále 11° Raka. Smrt z alkoholismu může způsobiti Jupiter jako signifikátor smrti, stojí-li osamocen a nepoškozen. Nebezpečí alkoholismu propuká za špatných transitů superplanet k signifikátorům vášně. Nejnebezpečnější transity jsou Urana na Neptuna do I. a Plutona do XI. domu radikálního horoskopu, zvláště — je-li Uran v radixu v domě prvním.

ALOE (Aloes socotrina). Signatury: Mars neb Jupiter. Magická signatura: Mars, podsignatura Venuše a Saturn se vztahem ke Kozorohu, Štíru a Váhám.

ALPINISMUS. Zálibu v tomto sportu působí Ascendent ve Skopci neb Střelci.

ALPY. Signatura: Lev.

ALUMINIUM (hliník). Signatury: Uran, Vodnář.

AMBRA. Signatura: Skopec, Býk.

AMBICE. Viz: Nároky.

AMETYST. Signatura: Uran. Klasická: Mars ve vztahu ke Skopci a Vodnáři.

AMSTERODAM. Signatura: Rak.

ANALYTIKA. Pronikavou schopnost analysy propůjčuje Saturn v Panně jako signifikátor mentálních kvalit.

ANARCHIE. Anarchisty tvoří Uran, Neptun neb Mars ve vztahu k Střelci, Lvu neb Vodnáři. Rozhodné stupně jsou 23° Lva a Vodnáře, 25° Panny a Střelce. Jiné příznaky: poškozený Jupiter, Merkur ve Střelci, poškozený Ascendent ve Střelci neb Vodnáři. Je-li v mundanním horoskopu poškozený Uran v I. domě lze souditi na vzrůst anarchistických hnutí.

ANATOLIE. Signatura: Rak.

ANATOM. Smysl a nadání pro tuto vědu propůjčuje Medium coeli ve třetí třetině Lva.

ANDĚLIKA. (Andělika lékařská, Angelica archangelica) signatura: Slunce, podsignatury Venuše se vztahem ke Lvu, Raku a Střelci.

ANEMIE. Disposice pro tuto chorobu působí Slunce poškozené Uranem se vztahem k Váhám neb Vodnáři, při poškození 8° Lva neb Vodnáře. Obecné charakteristiky dále jsou: Slunce ve Vahách neb Vodnáři poškozené, Saturn poškozující Lunu, VI. dům ve Vodnáři.

ANGINA (Angina pectoris). Obecné charakteristiky choroby: Luna ve Lvu neb Vodnáři poškozená Uranem neb Saturnem, zvláště v oposici neb v konjunkci ve Vodnáři. Také Uran ve Lvu působí náchylnost, přidruží-li se jiné příznaky. Typický aspekt jest: Slunce neb Venuše ve Vodnáři v nepříznivé vazbě (zvláště kvadratura!) na Ascendent. Angina pectoris jest chorobou pevných znamení zvláště Býka.

ANGLIE. Signatura: Mars, Skopec. Západní Anglie: Blíženci.

ANTHRACOCALI. Signatura: Skopec.

ANTIKVÁŘ. Povolání uranické. Viz: Starožitník.

ANTILOPA. Signatura: Uran.

ANTVERPY. Signatura: Váhy 21°.

ANÝZ. (Pimpinella Anisum.) Signatura: Merkur, Lev. Podsignatury: Býk, Rak, Štír.

ARABIE. Signatura: Střelec, Venuše.

ARGENTINA. Signatura: Váhy.

ARGOT. V argotu si libuje člověk s Ascendentem ve Střelci, méně již ve Lvu neb Skopci. Střelečtí lidé nazývají vše zvířecími jmény a jsou v řeči dosti nedbalí.

ARGUMENTOVÁNÍ. Sklon k němu mají lidé s Ascendentem neb s Merkurem ve Skopci, zvláště — je-li Ascendent neb Merkur v konjunkci s Martem. ARCHEOLOG. Sklon k této vědě působí vazba Saturna k Uranu. Typické příznaky jsou: Merkur příznivě k Uranu, Saturn v třetí třetině Štíra, Saturn ve II. domě příznivě k Uranu. Uran v X. domě v oposici k Merkuru. Uran v X. domě téměř vždy působí zálibu ve starých věcech neb kulturách.

ARCHITEKT. Úspěch v tomto povolání lze předvídati, je-li Slunce ve Vahách a jsou-li příznivě zdůrazněny 22° Vah neb 30° Býka.

ARCHIVÁŘ. Úspěch v tomto povolání působí Merkur v I. domě v konjunkci s Venuší.

ARISTOKRATIČNOST. Smýšlení toto je dáno silným postavením Slunce, Saturna, Lva neb Kozoroha. Silná Venuše působí touhu po zjemnění a odpor proti všemu nízkému, silný Uran se často zvrhává v autokratické výstřednosti.

ARMÁDA. O jejích věcech informuje v mundanním horoskopu VI. dům. Příznivý vývoj záležitostí působí silný Mars, zvláště je-li v dobré aspektaci v I. domě, nepříznivý Mars v domě XI. Na pohyby armád lze souditi nastalo-li zatmění Slunce ve třetí třetině Střelce nebo ve druhé třetině Kozoroha, zatmění Luny v první třetině Blíženců.

ARMENIE. Signatura: Blíženci.

ARNIKA, (Arnica montana). Signatura: Slunce, podsignatury Mars, Saturn se vztahem ke Lvu, Skopci, Vodnáři.

AROGANCE. Typickým příznakem je Jupiter ve Štíru a I. domě.

ARON (Arum maculatum). Signatura: Saturn. Dle hermetismu Mars, podsignatury Luna, Saturn.

ARSEN. Signatura: Panna, Váhy, Býk, Lev.

ARTISTA. Povolání Merkurické, s vlivem Venuše a Marta.

ARTYČOK, (Cynara scolymus). Signatura: Mars.

ASIE. Signatura: Ryby. Spíše nutno vztahovati tento údaj na Malou neb Přední Asii.

ASKETISMUS. Obecně vlastnost Saturna, zvláště ozařuje-li nepříznivě hrot V. domu aneb má-li nepříznivou vazbu ke Štíru, aneb je-li v V. domě. Typický příznak je zdůraznění 4° neb 9° Ryb.

ASTHMA, záducha, je zpravidla působena poškozením Saturna ve vztahu ke III. domu, poškozením Urana ve vztahu k Býku a VI. domu. Jiné příznaky: poškození Blíženců, Saturn ve Lvu v konjunkci se Sluncem, Slunce v Raku neb Kozorohu poškozené Saturnem, poškození 4° Panny neb Ryb, 18° Střelce neb Ryb.

ASTIGMATISMUS. Příznak: Merkur ve Skopci a v VI. domě.

ASTROLOG. Nejčastější příznaky v horoskopu astrologa z povolání jsou: Slunce konjunkce Merkur v IX. domě. Luna v Blížencích neb Vodnáři a v I. domě. Merkur v konjunkci s Uranem v I., III. a IX. neb X. domě, zvláště — je-li Slunce, Merkur neb Uran ve východních znameních, Saturn v IX. domě při denním zrození, Uran ve Lvu a v I. domě, aneb Uran v IX. domě v nepříznivém aspektu k Saturnu. Medium coeli ve druhé třetině Panny, neb v první třetině Ryb.

ASTROLOGIE. Záliba v ní je působena Merkurem ve vztahu k Uranu, jsou-li splněny některé z dalších podmínek. Ascendent v Blížencích, Lvu, Panně, Vahách, Štíru neb Střelci, zdůraznění 27° Lva neb Vodnáře, nebo 11° Panny neb Ryb.

ASTRONOM. Povolání Merkurické. V horoskopu hvězdářů bývá Medium coeli ve druhé třetině Raka, neb v první třetině Panny, 28° Kozoroha bývá zdůrazněný.

ATHEISMUS. Viz: Neznabožství.

ATHLET. Úspěšný athlet-profesionál rodí se za těchto podmínek: Denní zrození, Merkur ve vztahu (konjunkci) s Martem v X. domě a v úseku, kde vládne Merkur (znamení, tvář, dekan, hranice).

AUDIENCE. Je dobře, aby se audience u vrchnosti konaly, je-li Medium coeli radixu návštěvníka ozářeno dobrými transity superplanet. Není-li této podmínky, tedy nechť alespoň Luna mundánně tvoří trigon na Jupitera.

AURA člověka. Signatura: Uran.

AUSTRALIE. Signatura: Střelec. (Nepřeceňovat!)

AUTOKRACIE. Je působena silným Martem, zvláště — je-li Ascendent v Raku.

AUTOMOBIL. Signatura: Uran. Úrazy (ano i smrt) v automobilismu působí zvláště Uran ve III. domě radixu poškozený Martem.

AUTORITA. Autoritativní vystoupení propůjčuje silné Slunce, Jupiter, neb Saturn. Typické příznaky: Jupiter ve Lvu, Jupiter v příznivém úhlu k Saturnu, Saturn v XI. domě, příznivě ozářený Uran v Kozorohu a v X. domě. Autorita panovníka závisí od X. domu jeho aneb mundánního horoskopu. Porušuje se, když v X. domě mundánního horoskopu je poškozený Neptun, Mars neb Saturn, zvláště poškozují-li tyto planety Slunce.

AVIATIKA. Záliba v ní a povolání letce je signováno Uranem. Typické příznaky: Uran v první třetině Střelce, Uran v první třetině IX. domu. Ascendent ve třetí třetině Blíženců; Ascendent ve druhé třetině Vah; Ascendent ve Vodnáři vždy působí zájem o letectví.

AVIGNON. Signatura: Střelec.

B.

BABIČKA. Informuje o ní druhá třetina I. domu.

BABYLON. Signatura: Panna, Jupiter.

BADATELSTVÍ. Je projevem těchto příznaků: Ascendent ve Štíru druhé třetině; Mars ve třetí třetině Skopce neb Vodnáře; Jupiter v Panně ve třetí třetině; Uran v Panně v první třetině; Saturn ve Střelci, třetí třetině. Zdůrazněné stupně: 2° Raka, Býka, 11° Skopce, 15° Býka, 18° Lva, 23° Vah, 27° Vodnáře.

BADEN. Signatura: Lev.

BADIÁN, (Illicium anisatum). Signatura: Merkur, podsignatury Slunce, Panna.

BAGDAD. Signatura: Panna.

BALTIMORE. Signatura: Štír.

BALZAMNÍK. Signatura: Slunce.

BANKÉŘ. Povolání Plutonické, se vztahem k Jupiteru. Medium coeli bývá obyčejně ve druhé třetině Lva. Typické příznaky: Merkur konjunkce Jupiter v I. domě za nočního zrození. Merkur ve XII. domě při nočním zrození a v X. domě nějaká planeta. Povolání bankéře, při němž však jsou značné ztráty, působí při denním zrození Jupiter v VI. domě v aspektu k přibývající Luně.

BANKOVNICTVÍ. Úspěch v tomto oboru a povolání bankovního úředníka naznačuje: Ascendent v Rybách, Medium coeli ve druhé třetině Býka. Dobře ozářený Neptun ve třetí třetině Skopce.

BANKY. Poměry v tomto odvětví činnosti prozrazuje v mun-dánním horoskopu II. dům. Je-li v něm Jupiter nastává rozvoj a úspěch, Uran v něm působí úpadky bank; bankovní krise zaviňuje poškozené novolunní ve II. domě. Je-li poškozený Jupiter v VIII. domě nastávají úmrtí v bankovních kruzích. Jednati s bankami máme, když Luna transituje Blíženci, aneb III. domem našeho horoskopu.

BARVÍNEK, (Clematis alba — plamének plotní), signatura: Mars, podsignatura Luna, Skopec, Rak.

BARVÍŘ. Povolání Saturnské. V horoskopech barvířů bývá Slunce v Raku, Štíru a Rybách v X. domě. Typické nativity: Denní zrození, Merkur v X. domě v úseku ovládaném Venuší. — Denní zrození, Venuše v první třetině I. domu. Je společně s Martem sig-nifikátorem pro povolání.

BARVY: Analogie barev k prvkům astrologie jsou následující: Bílá: Luna, Rak. Citrónová: Jupiter. Černá: Saturn, Kozoroh. Červená: Slunce. Duhová: Ryby, Merkur. Fialová: Uran, Mars, Vodnář. Hnědá: světlá Rak, tmavá Kozoroh. Jasná: Jupiter. Kmitavá: Neptun. Krvavá: Mars. Modrá: Jupiter. Světle-modrá: Váhy, Býk, Střelec. Neurčitá: Neptun. Olivová: Saturn. Pestrá: Merkur. Rudá: Mars. Rusá: Luna. Růžová: Venuše. Stříbrná: Luna. Šedá: Panna. Světlešedá: Blíženci. Tmavošedá: Saturn. Temná: Saturn. Zelená: Venuše, Jupiter. Světlezelená: Býk, Váhy. Tmavozelená: Kozoroh, mořská zeleň: Luna, Rak. Zlatá: Slunce, Lev. Žlutá: Slunce, Lev. Žlutavá neb žlutomodrá: Venuše. — Smysl pro barvy jest darem silného Býka a dobře ozářené Venuše, zvláště je-li ve vztahu k 16° a 17° Býka. Saturn ve II. domem je dobrým znamením pro obchod barvami.

BASEL. Signatura: Panna.

BÁSNICTVÍ: viz: Literatura.

BÁSNÍK. V horoskopech básníků nacházíme obvykle silného Merkura ve vztahu k Neptunu, Jupiter bývá ve Střelci, Slunce v X. domě v konjunkci s Merkurem, Medium coeli v první třetině Ryb. Často jsou zdůrazněny 8° a 15° Panny. Venuše neb Merkur bývají při denním zrození v I. domě, aneb jest mezi nimi jakýkoliv aspekt. Příznivě pro úspěch působí dobrý aspekt Merkura k Uranu.

BATAVIA. Signatura: Ryby.

BAYERN. Signatura: Štír.

BAZALKA, (Ocimum basilicum). Autoři nesouhlasejí v signaturách. Jedni ji podřizují Merkuru, druzí Jupiteru. Nejsprávnější názor bude asi onen, jenž udává jako hlavní signaturu Marta a jako podsignaturu Merkura.

BÁZLIVOST. Vada saturnská, ve vztahu k Luně. Charakteristické stupně jsou 4° Vodnáře a 12° Ryb. Obecně působí bázlivost Uran neb Saturn v Rybách, Saturn neb Luna v I. domě, aneb Saturn v IX. domě. Záchvaty bázně zakouší ostatně každý, kdo prožívá nepříznivý úhel direkčního Slunce k Uranu.

BAŽANKA roční, (Mercuarialis annua). Signatura: Merkur. Podsignatura Luna, Blíženci, Panna, Vodnář.

BAŽINY. Signatura: Saturn, Štír.

BEDLA. (Agaricus muscarius). Signatura: Merkur.

BEDRA. Signatura: Váhy. Bederní vředy působí Merkur ve Střelci a v VI. domě.

BEDRNÍK. (Pimpinella.) Signatura: Luna, podsignatura Mars.

BELGIE. Signatura: Blíženci.

BERBERSKO. Signatura: Štír.

BERLIN. Signatura: Skopec.

BERN. Signatura: Rak.

BERYL. Signatura: Luna. Blíženci. Venuše. Jupiter.

BEZ. (Sambuccus nigra.) Signatura: Venuše, podsignatura Merkur, Býk. BEZCITNOST. Vada Kozoroha, je působena těmito daty: Luna v Kozorohu, Saturn nepříznivě k Uranu, Mars v Býku a v I. domě, Mars v prvním dekanu Štíra, Uran poškozený v Rybách a v I. domě, Ascendent poškozený v Býku. Charakteristické stupně: 14° Štíra, 15° Panny.

BEZDĚTNOST. Je působena poškozeným V. domem, zvláště — je-li v něm Uran. Slunce ve Lvu neb v V. domě nedává rovněž mnoho dětí. Srovnej heslo: DĚTI.

BEZHLASNOST. Viz: Afonie.

BEZHLAVOST. Bývá následek Luny poškozené Martem, zvláště je-li Ascendent v Rybách.

BEZMOCNOST. Pocity bezmocnosti vznikají, je-li poškozena Luna, Venuše neb Neptun. Je-li poškozený Saturn ve XII. domě aneb v Rybách je snížena důvěra v sebe. Při silném Martu a slabém Saturnu vzniká nesprávný odhad situace a z toho značné krise, i když důvěra v sebe nemusí chyběti.

BEZOHLEDNOST. Vada slabého Marta, Kozoroha neb Štíra. Nejhorší druh vzniká je-li Mars poškozen ve vztahu ke Skopci a Střelci. Charakteristické stupně jsou 12° Raka, 13° Skopce. Několik dat: Slunce v první třetině Skopce neb Štíra. Ascendent v Kozorohu, neb ve Skopci. Uran v první třetině Býka. Pluto v I. domě. Uran ve Štíru v první třetině neb ve Štíru a v I. domě. Mars má vazbu s Plutonem, Uran je v aspektu s Plutonem.

BEZPEČNOST. Na otázky veřejné bezpečnosti soudíme dle XI. domu mundanního horoskopu. Poškozený Jupiter v tomto domě působí snížení veřejné bezpečnosti.

BEZRADNOST. Je působena převahou pasivních prvků y horoskopu radikálním. Pocity bezradnosti vznikají při nepříznivých transitech Saturna k radikálnímu Slunci neb Merkuru.

BEZSTAROSTNOST. Bezstarostná povaha je působena příznivým ozářením Venuše Martem, Martem v Rybách, Ascendentem v Býku, v Raku a v druhé třetině Blíženců. Škody z bezstarostnosti vznikají je-li Merkur nepříznivě ozářen Martem aneb je-li poškozen 17° Vah a 22° Lva. Bezstarostné nálady mohou vzniknouti u každého při nepříznivých direkcích Venuše neb Merkura.

BEZUZDNOST. Působí často zle ozářený Ascendent ve štíru.

BEZVĚDOMÍ. Nebezpečné stavy bezvědomí zapříčiňuje poškozený Mars, Saturn neb Neptun v VIII. domě.

BEZVÝZNAMNOST. Vzniká jako následek převahy negativních prvků v radikálním horoskopu. Luna je poškozena (zvláště v Kozorohu), rovněž Merkur nemá dobrého aspektu (zvláště v Rybách). Srovnej heslo: Průměrnost.

BĚLOBA. Signatura: Luna, Venuše, Rak.

BĚLOTOK. Choroba Saturna ve vztahu ke Štíru a obou k VI. domu. Luna bývá v Kozorohu a VI. domě.

BÍDA. Je následkem slabého a poškozeného Saturna. Slunce bývá poškozeno ve Štíru. Bídu ve stáří ohlašuje poškozený Mars ve IV. domě. V ženině horoskopu poukazuje na bídu manžela Saturn v Rybách neb XII. domě. Vzrůst bídy ukazuje v mundanním horoskopu poškozená Venuše v VI. domě. Srovnej hesla: Chudoba, Majetek, Bohatství.

BIGOTNOST. Data této vlastnosti jsou: Luna v IX. domě, Uran v Raku a v I. domě, Jupiter v Býku, Panně, Kozorohu a v I. domě. Ascendent bývá poškozený ve Skopci neb v Býku.

BÍLÁ RUS: signatura: Býk. BIRMA. Signatura: Váhy.

BIRMINGHAM. Signatura: Skopec.

BLAHOBYT. Závisí od silné Venuše a Jupitera, zdůrazněného Lva, Vah a Ryb. 8° Ryb, 16° neb 29° Štíra a Střelce jsou příznivě ozářeny. Luna přijímá dobrý aspekt od Jupitera, často jest v X. domě. Jupiter bývá ve II. domě neb v Býku. Ascendent v Býku dává blahobyt v mládí, Slunce v Rybách blahobyt občasný. Prací fysickou lze získati blahobyt, je-li Venuše příznivě k Saturnu, prací duševní, je-li bod štěstí v Blížencích neb Panně a Slunce s Lunou ve vzájemné příznivé vazbě. Bod štěstí v Býku poukazuje na blahobyt pomocí žen. Období blahobytu nastává když direkční Medium coeli tvoří příznivý aspekt k radikálnímu Jupiteru.

BLAHOVIČNÍK, (Eucalyptus), signatura: Jupiter, podsignatura Blíženci, Lev, Střelec.

BLAHOVOLNOST. Ctnost Jupitera a Ryb. Mars musí býti pří-znivě ozářený a v hodnotě. Slunce aspekt k Neptunu, Vodnář a Váhy jsou zdůrazněny a horoskop vykazuje převahu znamení vodních a ohnivých. Charakteristické stupně: 11° Skopce, 12° a 26° Býka. Typická postavení: Slunce ve třetí třetině Raka v dobrém aspektu k Venuši, Slunce ve II. domě, Luna v I. domě a v dobrém aspektu k Martu neb Jupiterovi, Venuše ve Vahách, Venuše v Blížencích a v I. domě, Venuše v dobrém aspektu k Saturnu, Mars na 15°—20° Střelce, Jupiter v Rybách aneb ve Skopci a v I. domě. BLÁNY v těle. Signatura: Luna.

BLATOUCH. (Calendula officinalis.) Signatura: Slunce.

BLÁZINEC. Na pobyt v něm lze souditi ze špatně ozářeného XII. domu.

Slunce poškozené aneb Neptun bývá často v něm. BLEDNIČKA. Signatura: Saturn v Raku a v VI. domě.

BLEDOST. Není-li projevem choroby, pak je odvislá od Saturna, jenž obyčejně má aspektární vztah k Ascendentu, jenž bývá často v Kozorohu neb Vodnáři. Luna v Raku a v I. domě působí často bledost v mládí, Neptun v poměru k Ascendentu působí bledost nápadnou. Totéž platí mnohdy o Plutonu. Několik dat: Ascendent v Raku neb v Rybách, Slunce v Kozorohu neb v Rybách a v I. domě, Luna v I. domě a v Býku, Blížencích, Raku, Panně neb Rybách, Merkur v Raku a v I. domě, Mars v Raku a v I. domě, Jupiter v Raku a v I. domě, Uran v Raku neb v Rybách a v I. domě.

BLÍN černý (Hyosciamus niger). Signatura: Neptun, Saturn, Jupiter, Ryby. Hermetická signatura: Jupiter. Podsignatury: Saturn, Rak, Střelec, Vodnář.

BLOUZNIVOST. Je působena poškozeným Merkurem ve Vodnáři aneb Martem v VI. domě a ve Skopci.

BOB, (Vicia faba). Signatura: Merkur, podsignatury: Luna, Mars, Panna, Štír.

BODLÁK, (Carduus acanthoides). Signatura: Mars, Skopec, Štír.

Hermetická signatura: Mars, podsignatura Jupiter, Býk, Blíženci, Panna.

BODNUTÍ. Data: Slunce konjunkce Plejády. Merkur poškozený Martem. 22° Ryb nepříznivě ozářený.

BOHATSTVÍ. Všeobecný signifikátor Jupiter, a vládce II. domu. Nejlepší vyhlídka na bohatství jest postavení Slunce, Luny, Jupitera v rohových domech a v dobrých aspektech mezi sebou a také na Merkura a Venuši. Trvalé bohatství nastává, je-li dobře ozářený Bod štěstí, jehož dispositor je nepoškozený a v hodnotě, zvláště je-li v elevaci nad škůdci. Luna musí býti v dobrém postavení k Slunci, ve spojení s dobrými planetami a v rohovém domě. Charakteristické stupně: 6° Panny, 10° Střelce, 21° Panny, 25° Vodnáře, 26° Býka, 29° Lva. Několik typických dat: Dobře ozářený hrot II. domu. Ascendent ve druhé třetině Raka při silném Martu, Ascendent ve Lvu. Slunce příznivě k Jupiterovi, Slunce v X. domě. Bohatství je tím větší, čím více planet obklopuje Slunce v tomto postavení. Luna v VIII. domě a příznivě k Jupiterovi. Merkur v konjunkci s Jupiterem. Jupiter v I. domě a příznivě ke Slunci zvláště ve Lvu a v Raku. Jupiter v X. domě a v příznivém aspektu k Slunci neb Luně, zvláště — je-li v Býku. Stálice Sirra příznivě k Slunci neb Luně, Spica v konjunkci s hrotem I. neb X. domu. Arktur nebo Vega v konjunkci s hrotem II. domu, s Bodem štěstí, zvláště je-li Luna v rohových domech. Jupiter v V. domě a příznivě ozářený poukazuje na bohatství nabyté z cest, ve IV. domě na bohatství nabyté pomocí ženy neb lidu, ve Lvu poukazuje na bohatství zděděné. Bod štěstí ve Vahách neb ve Střelci a v I., IV., VII. či X, domě poukazuje na bohatství nabyté pomocí žen nebo přátel.

BOHÉMSTVÍ. Působí je Luna ve druhé třetině Raka. BOJ osudový. Naznačuje jej každá kvadratura, 1°, 23° Skopce, 22° Střelce, 19° a 25° Štíra, 2° Blíženců, Mars v XI. domě. Boj pro ideály je napovězen příznivým aspektem Saturna k Uranu. Období bojů naznačuje solární horoskop, je-li Mars v jeho II. neb X. domě. Příznivé ozáření Marta umožňuje usuzovati na boje s příznivým výsledkem, nepříznivé ozáření na opačný výsledek bojů.

BOJIŠTĚ. Signatura: Mars.

BOJOVNOST. Bojechtivost je naznačena v horoskopu nadvládou Martických prvků. Mars ve vzdušných znamení působí boje duševní, poškozený Uran působí řvavost. Poškozený Štír působí hrubé, rváčské typy. Obecně jsou zdůrazněna ohnivá znamení, 1°, 4°, 19° Štíra, 2° Střelce, 26° Ryb, 20° Býka. Luna bývá často ve Skopci, Mars ve Skopci a v I. domě, Ascendent v Kozorohu.

BOKY. Signatura: Jupiter. Zranění na bocích působí Saturn ve Střelci a v VI. domě, vředy na nich Merkur neb Venuše ve Střelci a v VI. domě.

BOLEHLAV. (Conium maculatum). Signatura: Neptun, Saturn. Hermetická signatura: Saturn, podsignatura: Luna, Rak, Štír, Vodnář.

BOLESTI. Jsou působeny každou konfigurací škůdců, ať již v radixu či v transitech neb v direkcích. Ostré bolesti působí zvláště Mars, Saturn působí utrpení dlouho trvající a starosti.

BOMBAY. Signatura: třetí třetina Lva.

BORŮVKA, (Vaccinium myrtillus). Signatura: Luna, podsignatura Saturn. Někteří badatelé zařazují rostlinu pod vliv Jupitera.

BOSNA. Signatura: Kozoroh.

BOSTON. Signatura: Panna.

BRABANT. Signatura: Blíženci.

BRADA. Horní část je signována Rakem, dolní pak Lvem. Ascendent v Kozorohu působí dlouhou bradu, Slunce v Býku plnou, Slunce ve Skopci výraznou, v Blížencích do předu vystupující; hranatá brada je projevem silného Marta, brada s dolíčkem silné Venuše.

BRAMBOŘÍK, (Cyclamen europaeum). Signatura: Venuše, Podsignatura Slunce, Býk, Lev.

BRANDENBURG. Signatura: Kozoroh.

BRÁNICE. Signatura: Jupiter, Rak, Panna.

BRASILIE. Signatura: Ryby, Panna.

BRATR. Mladší bratr je signován Merkurem. Pomoc od bratra slibuje Venuše ve III. domě. Poškození bratrem nastává když direkční Slunce tvoří nepříznivý úhel na Saturna ve III. domě radikálního horoskopu. Další údaje viz pod heslem SOUROZENCI.

BRATRSTVÍ, je nejvyšší projev Vodnáře.

BRAUNSCHWEIG. Signatura: Skopec.

BRČÁL. (Vinca minor.) Signatura: Venuše.

BRESLAU. Signatura: Panna.

BRONCHITIS. Nastává je-li III. dům poškozen vazbou Venuše k Saturnu. Štír je často Ascendentem a 29° Raka neb Kozoroha je nepříznivě zdůrazněn. Luna bývá v VI. domě a v Býku, Lvu, Štíru neb Vodnáři. BROTAN, (Artemisia abrotanum). Signatura: Merkur. Pod-signatura: Venuše, Panna, Váhy.

BROTEC (Mořena, Rubia tinctorum). Signatura: Mars — Merkur.

BRUČIVOST je působena Jupiterem v Kozorohu a v I. domě, aneb poškozeným Merkurem v Kozorohu a v I. domě.

BRUGGY. Signatura: Blíženci.

BRUSSEL. Signatura: Kozoroh.

BRUTALITA, neřest Štíra, zvláště je-li v něm poškozený Ascendent neb Medium coeli. Saturn bývá v nepříznivém úhlu k Plutonu.

BRVY, silné — jsou projevem vlivu Plutonského. Slunce bývá ve Štíru.

BRUTNÁK lékařský (Borrago officinalis). Signatura: Jupiter, podsignatury Venuše, Skopec, Lev.

BREČŤAN (Hedera helix). Typická rostlina saturnská.

BŘEHY. Signatura: Luna. Břehy moře jsou ovládány Rybami.

BŘICHO. Signatura: Venuše, Luna. Svaly jeho a nemoce ovládá Panna. Vpadlé břicho je působeno poškozeným Martem. Bolesti břišní působí poškozený Jupiter ve Vodnáři a v VI. domě, aneb Venuše v Panně neb Štíru a v VI. domě.

BŘÍZA, (Betulacea pendula, alba). Signatura: Jupiter, pod-signatura Merkur, Panna, Štír, Váhy.

BUDAPEST. Signatura: Střelec.

BUK, (Fagus silvatica). Signatura: Jupiter.

BUKVICE (Betonica officinalis). Signatura: Jupiter.

BULHARSKO. Signatura: Kozoroh.

BURGUND. Signatura: Skopec, Rak.

BURSA. Poměry bursovní studujeme v mundánním horoskopu dle II. domu. Uran v něm působí paniky. Pluto v I. domě mundán-ního horoskopu ukazuje na značný vliv bursovních spekulací v životě národohospodářském. Na zisk v bursovních obchodech lze souditi, je-li Jupiter neb Merkur v V. domě radikálního horoskopu individuálního a v dobré vazbě na Merkura neb Jupitera. Povolání bursiána podléhá Plutonovi.

BUŘIČSTVÍ. V horoskopech revolucionářů nacházíme tyto příznaky: Mars, Jupiter a Uran jsou svázány mezi sebou aspekty, Jupiter bývá poškozen Plutonem, Střelec, 12° Vodnáře a 20° Panny jsou akcentovány. Dle dominující planety lze souditi na charakter buřičství. Saturn tvoří buřiče chladné, Mars nenávistné, Jupiter neosobní, Uran sobce a fanatiky osobní svobody, Neptun věčně nespokojené idealisty, Vodnář theoretiky a intelektuály. Srovnej hesla: Anarchie, Revoluce.

BÝK. Signatura: Jupiter. Venuše.

BYDLIŠTĚ. Na místo pobytu soudíme dle stavu IV. domu. Vhodné kraje a města pro pobyt zkoumáme dle zvířetníkových analogií. Příznivé krajiny naznačují znamení v nichž je hrot I., II., IX., X. a XI. domu. Nejvýhodnější jsou ona, v nichž se nachází Jupiter, Venuše, Vzestupný Uzel, Bod štěstí, aneb dobře ozářená Světla. Nepříznivé jsou země a krajiny,v jejichž zvířetníkových znameních jsou Saturn, Uran, Mars, Sestupný Uzel, hroty IV., VI., VII., VIII., XII. domu. Je-li ve IV. domě škůdce lze raditi k opuštění vlasti a domova. Je-li v něm dobroděj, pak je výhodné zůstati. Je-li IV. dům poškozen, pak nekyne nositeli horoskopu štěstí v domově. Je-li však III. dům příznivý lze přesídlit do blízkosti domova. K přesídlení do daleké ciziny, lze raditi jen tehdy, je-li IX. dům příznivě ozářen. Celkově platí tato pravidla: Je-li III. a V. dům příznivý lze se usídliti blízko domova. Dobrý II. a VII. dům poukazují na jiné místo ve vlasti. I. a VII. na místo mimo vlast, VIII. a XII. dům na daleké krajiny, X. na protinožce. IX. a XI. dům příznivě ozářený je vhodný pro přesídlení kamkoli. Změny bydliště působí ozáření Raka a dějí se za transitů Neptuna, Urana nebo Jupitera k Luně, k Merkuru, k hrotům IV., IX. a X. domů, aneb k jejich vládcům. Srovnej hesla: Byt, Pobyt, Stěhování, Změny pobytu, Cesty, Domov, Cizina.

BYLINÁŘ. Povolání bylináře působí denní zrození, Merkur ve II. domě v konjunkci se Saturnem, aneb v V. domě ve stejném postavení.

BYSTROST je dar Blíženců. Bystří lidé mají obyčejně Merkura v Blížencích v dobrém poměru k Luně, a dobře ozářený 13° téhož znamení.

BYT. Na vzhled bytu soudíme dle ozáření Raka neb IV. domu. Krásný byt a smysl pro bytovou kulturu mají lidé s Venuší v Raku neb IV. domě.

C.

C (ton). Signatura: Mars, Skopec.

CADIZ. Signatura: Rak.

CALCAREA CARBONICA. Signatura: Skopec, Býk.

CAPUA. Signatura: Skopec.

CEDR, (Cedrus Libani, Cedrus atlantica). Signatura: Jupiter, podsignatura Slunce, Saturn, Lev, Vodnář, Blíženci.

CELER. (Apium graveolens.) Signatura: Merkur.

CELIBÁT. K řešení otázky nutno studovati postavení VII. domu, dále jeho vládce, Lunu a Venuši. Je-li Venuše v padajícím domě a v neplodných znameních, aneb poškozena Uranem neb Saturnem, pak dojde jen nesnadno k manželství, a když se tak stane, tak jen v pozdním věku. Další příznaky: Saturn ve zlém aspektu k Luně a Venuši, zvláště je-li Saturn v silnějším postavení. Luna neb Venuše bývá ve Skopci, Blížencích, Lvu, Panně neb Kozorohu a v padajícím domě. Odpor k manželství působí, je-li vládce VII., planeta v VII. domě, Venuše, Luna nebo vládce Ascendentu v neplodných znameních, padajících domech, jsou-li retrográdní aneb spáleny Sluncem. Slunce ve Střelci také často nepřeje manželství. Typické konstelace: Luna ve Štíru, Kozorohu, Vodnáři poškozená Saturnem. Luna západně v špatném aspektu ke Slunci a Saturnu. Slunce v konjunkci se Saturnem, aneb ve zlém aspektu k němu. Poškozený Saturn v VII. domě. Saturn v VII. domě, stojící za Sluncem při nočním zrození. Neptun v V. neb VII. domě. Pluto v V. neb VII. domě. Jupiter ve IV. domě v oposici k Slunci.

CELÍK, (Solidago virga aurea). Signatura: Venuše.

CELNÍK. Povolání je charakterisováno Mediem coeli ve druhé třetině Vodnáře, a jsou-li signifikátory povolání Mars s Jupiterem.

CESTOVATEL. Horoskopy jejich vykazují tyto charakteristiky: Slunce ve Střelci, Luna v Panně, Mars ve třetí třetině Skopec nebo v první třetině Raka, Jupiter ve třetí třetině Panny. Medium coeli často bývá v první třetině Vodnáře. Cestovatelům hrozí nebezpečí nastane-li zatmění Slunce mundánně aneb v jejich radikálním horoskopu ve druhé třetině Býka.

CESTUJÍCÍ, obchodní. Signatura povolání jest Luna a Blíženců Klasickým příznakem pro ně jest konstelace: Merkur v VI. domě a západních znameních, při čemž X. dům je bez planet. Horoskopy obchodních cestujících mívají některé z těchto typických konstelací: Slunce v Blížencích, Saturn v první třetině Ryb, Uran v první třetině Blíženců a ve druhé třetině Raka, Ascendent v Blížencích,. Medium coeli ve třetí třetině Skopce, první Blíženců, druhé Raka, druhé a třetí Ryb.

CESTY. Obecně: Otázku cest řešíme studiem III. a IX. domu, jejich vládců, Luny, Merkura, Marta, Urana, Bodu cest. Jsou-li tito signifikátoři v pohyblivých aneb společných znameních lze souditi na mnoho cest a změn. III. dům vztahuje se na krátké cesty doma a železnicí, IX. dům na cesty daleké, zámořské a na cizinu.

Okolnosti cest prozrazuje aspektace signifikátora cest. Je-li dobře ozářen Lunou lze souditi na šťastné cesty a dobrý návrat, Merkur poukazuje na zisk a čest z cest, Saturn ukazuje na dlouhou dobu cestování, Uran poskytuje příznivé náhody na cestách. Postavení signifikátorů udává rovněž světovou stranu, kam cesty budou výhodné. Stojí-li Světla neb signifikátoři v I. Domě, jsou šťastné cesty na východ. X. dům vypovídá totéž o jihu, IV. o severu a VII. o západu.

Málo cest naproti tomu naznačuje převaha pevných znameních, zvláště jsou-li v nich hroty III., IX., I. a X. domu a jsou-li v nich planety. Saturn v I., III. neb IX. domě nepřeje cestám a působí odpor k nim. — Luna v aspektu k mnohým planetám poukazuje na povolání spojené s cestami. Zvláště tvoří-li se aspekty mezi vzdušnými znameními. — O cestách dětí, sourozenců a přátel informuje druhá třetina I. domu radikálního a horárního horoskopu. — Přerušení cest naznačuje Luna ve III. domě poškozená Uranem.

Touha po cestách. Signifikátor Jupiter, Pluto, Střelec. Konstelace: Merkur v I. domě a v Panně, Blížencích, Střelci, Rybách v dobrém aspektu k Luně, Merkur ve III. domě, Merkur v VII. domě a v Blížencích, Panně, Střelci, Rybách; Merkur v X, domě a v Blížencích, Panně, Vahách, Střelci, Vodnáři a Rybách. Venuše ve III. domě. Mars v dobrém aspektu k Uranu. Jupiter v Blížencích neb v Panně. Zdůraznění 15° Panny a Střelce.

Jsou-li dány tyto předpoklady v radikálním horoskopu pak touha po cestách vzniká za těchto proměnných konstelací: Mars v IX. domě solárního horoskopu; Neptun a Pluto transitující III. neb IX. domem horoskopu radikálního; dobré transity Jupitera k radikální Luně neb Jupiteru. Transity Neptuna k radikální Luně, Merkuru, Venuši, Jupiteru, Uranu, Neptunu, Plutonu, Bodu a k signifikátorům, cest, zvláště k jejich dispositorům. Mnoho cest. Na tuto okolnost poukazují tyto konstelace: Slunce ve třetí třetině vodních neb pohyblivých znamení, Slunce v Panně a v VI. domě, Slunce v dobrém aspektu k Uranu. Slunce s Lunou a Martem ve Skopci, Raku, Vahách a Kozorohu. Luna v X. domě, v pohyblivých znameních, zvláště je-li v aspektu s Uranem. Luna v příznivých aspektech k Martu, Jupiteru, Uranu a Plutonu. Merkur v rohových domech. Mars v VI. neb IX. domě, zvláště v první třetině Blíženců, Raka, Střelce a v aspektaci k Luně. Uran ve III., IX. neb XII. domě, v pohyblivých znameních a v aspektu ke Světlům neb Neptunu. Neptun ve III. domě. Vzestupný Uzel v Blížencích a Střelci, aneb ve III. a IX. domě. Hroty III. a IX. domu v pohyblivých znameních. Zdůraznění 9° Býka a Ryb, 15° Ryb a Vodnáře, 19° Střelce, 26° a 28° Kozoroha.

Tyto údaje jsou posíleny je-li ještě: Slunce ve Střelci a v drahé třetině Lva, Luna v I., VI., IX. a XII. domě v Skopci, Blížencích, Raku, Štíru, Střelci neb v Rybách, Saturn v první třetině Ryb a Uran v první třetině Střelce. Zdůraznění první třetiny III. neb IX. domu poukazuje na cesty podniknuté do 25 let, druhá třetina se vztahuje na čas do 50 let, a třetí na cesty po tomto roku podniknuté.

Dlouhotrvající cesty. Lze na ně souditi je-li Luna v I., III., IX. neb X. domě v konjunkci neb v recepci s Merkurem. Krátké cesty. Příznaky: Ascendent ve Vodnáři, Luna ve Váhách, Luna ve III. domě zvláště je-li v aspektu k Uranu. Četné změnu pobytu lze rovněž očekávati, je-li Luna ozářena v hodnotě stojícím Merkurem neb Uranem. Krátké cesty zpravidla nastávají za transitů Slunce k Luně, Merkuru, Slunci, Neptunu a Plutonu, Luny k Merkuru a Venuše k Merkuru.

Daleké cesty prozrazují konstelace: Luna, Uran, Mars, Neptun v IX. domě, Jupiter ve Střelci neb v druhé třetině Vodnáře. Zdůraznění 20°, 21° Skopce, 3° Býka. Daleké cesty po souši působí 17° Lva, cesty do divokých krajů tropických závisí na 16° Vah a 20° Štíra.

Daleké cesty do ciziny je radno počínat, když Luna a Ascendent elekce souhlasí s postavením radikálním, je-li dobře ozářen hrot IX. domu. Vodní znamení se hodí k cestám po vodě, pevná po zemi a vzdušná letadly.

Zámořské cesty: Slunce v VI. domě a ve Střelci, Slunce ve XII. domě a ve vodních znameních. Luna ve III. domě a v Raku, Střelci, Rybách, Luna v IX. domě a vodních znameních, Luna v X. domě a v Blížencích neb Střelci. Mars ve III., VI., IX, neb XII. domě, ve vodních znameních neb ve Střelci. Uran ve vodních znameních a ve XII. domě. Medium coeli v Rybách neb Štíru při mohutně obsazeném X. domě. Zdůraznění 1, 11, 21 a 23 stupňů Raka.

Námořní cesty v mládí jsou konány, je-li Ascendent v Raku, Rybách, Štíru a mnoho planet v I. domě, aneb je-li Medium coeli v Raku a mnoho planet v X. domě. Úspěšné cesty prozrazují: Slunce v konjunkci s Venuší ve III. domě, Luna příznivě k Merkuru, Luna v konjunkci s Martem v IX. domě mimo Raka, Štíra a Ryby, Luna v IX. domě příznivě k Venuši, Merkur v IX. domě v příznivém ozáření, Jupiter v Rybách a v I. domě. Vládce III. neb IX. domu, příznivě ozářený, Vládce I. domu ve III. či IX. domě. Úspěšné cesty jsou konány za těchto příznivých direkcí a transitů. Direkce Slunce k Merkuru neb Uranu, Luny k Luně, Martu, Neptunu, Plutonu, Merkura k Luně, Merkuru, Martu, Uranu, Bodu štěstí k Luně, Merkuru, Media coeli k Luně, Merkuru, Martu, Transity Jupitera k Merkuru a IX. domem, Saturna k Luně, Merkuru, Uranu, Neptunu a Plutonu, Urana k Slunci a k Venuši. Příznivé cesty udává též Jupiter v IX. domu solárního horoskopu.

Náhlé cesty obyčejně působí příznivá direkce Media coeli k Uranu.

Chceme-li vykonati úspěšnou cestu, dbejme, aby při počátku jejím Luna transitovala Střelcem neb Rybami, ovšem za příznivých konstelací výše udaných. Cesty neúspěšné.

Potvrzují-li data cesty, avšak je-li Slunce ve III. domě buď v konjunkci s Lunou, aneb Luna ve III. domě poškozená nebo ve zlém aspektu k Jupiteru, pak lze se obávati nepříjemností na cestách. Saturn ve III. domě a v nepříznivé vazbě na Světla varuje před ztrátami.

Neúspěšné cesty se podnikají za těchto nepříznivých direkcí a transitů: direkce Slunce k Saturnu do III. domu, Luny k Merkuru, Uranu, Neptunu a Plutonu, Ascendentu ke Světlům, Uranu, Neptunu, Plutonu, Media coeli k Neptunovi a Plutonovi. Nepříznivé transity Jupitera k IX. domu, Saturna k Luně, Urana k Plutonovi. Nikdy nelze raditi k cestám, transituje-li Saturn, Uran neb Neptun III. neb IX. domem. Na cesty se nevydáváme když Luna probíhá Pannou neb Štírem. Nebezpečí na cestách hrozí za těchto příznaků: Sestupný Uzel v Blížencích, Střelci, III. neb IX. domě; nepříznivě ozářené Ryby a vládce III. neb IX. domu; Slunce poškozené v IX. domě a v Blížencích, Vahách, Vodnáři; Slunce poškozené v X. domě a v Blížencích neb Vodnáři. Luna ve zlém postavení k Saturnu; Luna ve III. domě a ve Štíru a Kozorohu poškozená zvláště Sluncem neb Saturnem, Luna v IX. domě, zvláště v Blížencích, Vahách a Vodnáři poškozená Venuší neb Uranem; poškozená Luna v X. domě, jenž je v Blížencích, Vahách neb Vodnáři; Mars ve III. domě ve zlém aspektu na Světla; Mars v IX. neb v X. domě, zvláště v Blížencích, Vahách, Vodnáři, ve zlém aspektu ke Světlům a Uranu. Saturn v IX. domě vždy varuje před nebezpečnými cestami.

Úrazy na cestách hrozí za těchto příznaků: Saturn v IX. domě poškozený Uranem neb Martem; Uran v IX. domě zvláště v Blížencích, Vahách a Vodnáři, ve špatném aspektu ke Světlům; totéž může znamenati i Uran v domě X. Poškozený Neptun v první třetině Blíženců rovněž nabádá k opatrnosti. Přepadení naznačuje Merkur, je-li signifikátorem smrti. Neštěstí na cestách působí obecně Saturn ve III. neb IX. domě poškozený Uranem neb Martem. Je-li Škůdce v IX. domě a poškozuje-li Světla, pak hrozí neštěstí na cestách dle znamení.

Je-li IX. dům ve znameních vzdušných hrozí zřícení s vysokých míst, nebezpečí bouře a blesku, je-li v zemských pak může nastati pád, spadnutí s koně, smrt hladem v poušti, je-li v ohnivých, hrozí nebezpečí požáru, horečky, úpalu, kousnutí divokými zvířaty, je-li ve vodních ohrožuje život déšť, záplavy, povodně, ztroskotání lodi.

Neštěstí na cestách ukazuje též signifikátor cest poškozený Uranem, Saturnem, Martem, zvláště vychází-li až po škůdci. Je-li takto oslabený signifikátor v X. domě, varuje před ztrátami zajetím neb nemocí, ve II. neb III. domě varuje před zradou neb nevěrou příbuzných. Je-li v Rybách nebo ve Štíru působí neštěstí při ztroskotání lodi, při povodních, je-li příliš poškozen nevylučuje ani zabití na opuštěných místech.

V Býku, Lvu neb Vodnáři varuje před pádem s vysokých míst. Ve Skopci, Vahách nebo v Kozorohu může způsobiti přerušení cesty vážnou chorobou. Je-li signifikátorem cest Mars neb Merkur a nachází-li se poškozený v Blížencích nebo v Panně, varuje před. přepadením.

Je-li ve Střelci, nevylučuje možnost přepadení zvířetem. Je-li signifikátorem cest poškozený Mars a Uran, zvláště je-li ve Skopci neb Vahách, pak hrozí neštěstí při železniční nehodě a srážce vlaků. Smrt na cestách může nastati, jsou-li dány příznaky nebezpečí a je-li poškozený Jupiter ve III. domě nebo Mars v IX. a ve zlém aspektu na Světla. Mars v IX. domě v konjunkci s Lunou a ve vodních znamení je typická konstelace pro utonutí na cestách.

Druhy cest.

Cesty podnikané pro zisk naznačují v radikálním horoskopu tato postavení: zdůrazněná první třetina III. domu, a třetí třetina II. domu, druhá třetina Blíženců a Ryb. Jupiter dobře ozářený ve III. domě. Bod štěstí ve III. neb IX. domě.

Cesty za účely studijními a vědeckými naznačuje Mars ve XII. domě. Mars v konjunkci s Lunou v IX. domě, Merkur ve III. domě, zdůrazněná první třetina Střelce, Ascendent v Blížencích neb ve Vodnáři.

Obchodní cesty jsou napovězeny zdůrazněným Střelcem, cesty v povolání Sluncem v Panně. Obchodní cesty podnikejme když II. dům radikálního horoskopu tvoří I. dům elekce, dále je-li Luna bez poškození a škůdcové mimo rohové domy. Postavíme-li v otázce cesty horární horoskop, musí vykázati tyto okolnosti, má-li cesta býti příznivá. V horárním horoskopu studujeme dle VII. domu okolnosti odjezdu, dle VIII. domu cíl cesty a dle II. domu návrat. Politické cesty zvláště panovníků jsou působeny v mundanním horoskopu Merkurem v X. domě nebo zatměním Luny ve druhé třetině Lva.

V horoskopu toho, kdo cestuje za účely politickými má v okamžiku odjezdu tvořiti X. dům radikálního horoskopu Ascendent elekce. Planety, které všeobecně ovládají vyslance, nesmí býti v okamžiku odjezdu poškozeny. Emigraci a útěk před nepřáteli naznačuje Slunce v VII. domě poškozené Jupiterem nebo Venuší. Výsledek takovéto cesty zkoumáme dle ozáření XII. domu.

Cesty pro manželství naznačuje v radikálním horoskopu Slunce v VII. domě příznivě ozářené Jupiterem a Venuší; Luna aneb vládce Bodu lásky bývá v VII. domě, Bod lásky v domě III. neb IX. Zábavní cesty působí Venuše ve III. neb IX. domě, dobře ozářená. CÉVY. Signatura: Slunce, Jupiter, Střelec. Výduť cév: nemoc Lva.

CEYLON. Signatura: Ryby.

CIBULE, (Bulbus). Signatura: Mars, Štír, Skopec.

CÍL. Na kvalitu cílů usuzujeme s povšechných dat horoskopu; které domy vystupují markantněji, ty naznačují záměry, jež budou v životě důležité. Zájem jedince určují nejvíce obsazené domy a znamení. Rovněž i velikost domů je důležitá. Pevné cíle naznačuje Mars v I. domě, vysoké cíle Slunce tamtéž, zvláště je-li ve Vahách. Nejistota cílů vzniká z poškození signifikátora. Typické postavení jest poškozené Slunce v I. domě, zvláště ve Střelci. Člověk dosahuje splnění svých záměrů za příznivých transitů Jupitera k Mediu coeli. Srovnej heslo: Úspěch.

CÍLEVĚDOMOST. Typické konstelace: Slunce v první třetině Vah neb Štíra, Mars ve III. domě, Jupiter ve Štíru, zvláště v první třetině. Saturn v první třetině Skopce a ve Lvu. 4° a 28° Střelce bývá zdůrazněn.

CÍN. Signatura: Jupiter.

CINCINNATI. Signatura: Štír.

CINOBR. Signatura: Vodnář, Ryby.

CÍRKEV. Na poměry církve lze souditi z IX. domu mundanního horoskopu. Je-li v něm Mars, nastává špatná doba církvi, Neptun nebo Venuše poškozené v IX. domě působí skandály v církevních kruzích. Povolání v církvi se jeví v horoskopu jednotlivce příznivým úhlem Merkura k Saturnu ve vztahu k IX. domu, aneb Merkur je při denním zrození ve XII domě. Spory s církví působí nepříznivý úhel Luny k Jupiteru, aneb Jupiter poškozený ve XII. domě. Pro příznivý styk s církví se hodí doba, kdy Jupiter transituje IX. domem, zlé zkušenosti s ní nastanou, když Bod štěstí vytvoří nepříznivou direkci k Jupiterovi.

CIS. (Ton.) Signatura: Býk.

CISTUS. Signatura: Luna. Podsignatura: Venuše, Býk, Kozoroh.

CITLIVOST. Je působena zdůrazněním těchto zvířetníkových znamení: S kopec (zvláště je-li v něm Neptun a ve druhé třetině), Blíženci (zvláště je-li v něm Ascendent), Rak (zvláště je-li v něm Ascendent, Merkur, Saturn). Vždy musí býti silná Luna, často ve vztahu k I. neb XII. domu. Pluto bývá ve IV. a Neptun v IX. domě. Chorobná citlivost nastává, je-li poškozený Ascendent v Rybách. Období citlivosti zvýšené naznačuje Luna v I. domě solárního horoskopu. Viz: Citovost, City.

CITOVOST. Nápadné převládání citů se objevuje u lidí, jichž horoskop vykazuje tato data: Merkur v Rybách, Venuše v Blížencích, Raku neb Rybách, Jupiter v Raku, Saturn ve Skopci a Střelci a v I. domě, Neptun v Raku neb ve Vodnáři. Zdůrazněn je 6° Kozoroha a 16° Lva. Proměny citů působí zdůrazněný 13° Ryb. Kratší stadia citovosti působí transitující Mars v aspektu k radikální Luně, delší transitující Uran k Luně. Luna vždy musí býti v nativitě značně silná.

CITRON. (Citrus medica sativa.) Signatura: Slunce, podsignatura Venuše. Barva citrónová náleží Jupiteru.

CITY. Signatura: Luna. Povahu jejich naznačuje kvalita následných domů a převaha ohnivých a vodních znamení, zvláště negativních s výjimkou Býka. Vládcem zrození bývá Luna nebo Venuše, Uran je v aspektu s Neptunem. Hrot II. neb V. domu bývá ve Střelci.

Osoby s bohatým životem citovým mají v horoskopu tato data: Luna v Rybách, Luna příznivě k Plutonu, Luna ve druhé třetině Štíra. Slunce v první a v druhé třetině Raka, Slunce v Rybách a v I. domě, Mars ve Vahách, Jupiter v Blížencích a v I. domě, Jupiter v Rybách a ve třetí třetině, Uran v první třetině Lva.

Pevné city udílí Slunce v první třetině Lva. Jemné a ušlechtilé city poskytuje Luna ve Skopci při dobře postaveném Slunci, Luna ve Střelci, třetí třetině, Slunce neb Jupiter v dobrém úhlu k Neptunu, Venuše v dobrém aspektu k Uranu či Neptunu.

Proměnlivost citů působí Slunce v druhé třetině Panny, poškozené Slunce v první a třetí třetině Kozoroha, Luna ve třetí třetině Štíra, Ascendent v Blížencích, Raku, Štíru (zvláště ve třetí třetině).

Značnou přizpůsobivost citů působí mnoho planet východně, zvláště poblíže Ascendentu. Ovládání a potlačení citů je působeno 4° Blíženců a postavením Saturna v Panně neb VI. domě.

Zvrácené city jsou působeny těmito daty: Venuše nepříznivě k Neptunu, poškozené Slunce ve Lvu, zvláště Neptunem, Mars ve III. domě, poškozená Venuše ve XII. domě, Saturn ve zlém aspektu k Uranovi.

Nedostatek citu a jejich chlad působí Saturn v první třetině Býka a Saturn nepříznivě k Plutonu. Proměny citů nastávají za transitů Jupitera k Neptunu, aneb je-li Luna v IX. domě solárního horoskopu.

CIZINA.

Poměr k cizině studujeme v individuálním horoskopu dle první třetiny IX. domu, cesty do ciziny dle druhé třetiny téhož domu. V mundanním horoskopu naznačuje vztahy k cizině VII. dům. Vztahy k cizině jsou naznačeny těmito daty: Vládce Ascendentu v druhé třetině IX. domu. Uzel Vzestupný v IX. domě, Mars v Kozorohu, Ascendent ve druhé a třetí třetině Štíra neb Střelce.

Období vztahu tohoto naznačuje Slunce v IX. domě solárního horoskopu. Pobyt v cizině lze zjistiti dle následujících postavení: Zdůrazněný Lev, Ascendent ve Vodnáři, Slunce v VI. neb IX. domě zvláště v Raku, Štíru, Střelci a v Rybách, Slunce ve XII. domě a ve vodních znameních, Luna v témže postavení a nadto ještě ve III. domě. Je-li Luna v IX. domě a v dobrém aspektu k Venuši lze předvídati kariéru v cizině. Mars ve III., VI., IX. a XII. domě, jsou-li jejich hroty v Raku, Štíru, Střelci neb v Rybách rovněž působí pobyt v cizině, ale úspěchu od něho nelze očekávati.

Období pobytu v cizině naznačuje Luna v IX. domě solárního horoskopu. Pobyt v cizině je výhodný, je-li Slunce v IX. domě, Saturn ve IV. domě, dobře ozářený Merkur v IX. domě, Ascendent v Panně a hrot II. domu v Rybách. Zlé zkušenosti s cizinou učiní ten, kdo má Sestupný Uzel v I. domě, poškozeného Urana tamtéž, aneb je-li vládce IX. domu poškozen. Luna ve III. neb VI. domě ve vodních znameních a Střelci, rovněž varuje před cizinou. Nelze cestovati do ciziny transituje-li Neptun IX. domem.

Smrt v cizině lze očekávati, je-li Luna v IX. domě poškozena Martem. Touhy do ciziny působí Neptun ve druhé třetině Skopce, Slunce ve Vodnáři, Slunce ve druhé třetině Lva. Srovnej heslo: Cesty. CIZOLOŽSTVÍ. V mužském horoskopu ukazuje na ně Luna, v ženském Slunce poškozené Uranem. Často je VII. dům poškozen touže planetou. Poškozená Venuše Uranem poukazuje na poklesky tyto již v mládí.

Typickým příznakem cizoložství jsou poškozené Slunce, Luna, Merkur, Uzel v VII. domě. Vážný poklesek naznačuje Saturn v VII. domě v konjunkci s Merkurem. Neptun v VII. domě vždy působí podivné vztahy, rovněž tak poškozený Ascendent v Býku. Nebezpečí cizoložství vzniká za špatných transitů Saturna k Venuši, zvláště je-li tato v V. domě.

CORDOVA. Signatura: Blíženci.

CTIŽÁDOST.

Obecnými příznaky jsou: silný Saturn, zdůrazněný Kozoroh, X. dům a základní znamení. Pevná znamení jsou konservativní, chtějí podržeti více než dobývati. Typické konstelace: Slunce v I. domě a ve Lvu, Štíru, (zvláště třetí třetina), Vodnáři. Luna v I. domě a ve Skopci, Lvu, (zvláště první třetina), Panně (zvláště první třetina), Střelci (zvláště druhá třetina), Kozorohu. Merkur v I. domě a ve Skopci neb Lvu. Mars v I. domě zvláště v Blížencích, Vahách, Štíru, Panně, Kozorohu, a ve třetí třetině Býka neb Střelce. Mars v dobrém aspektu k Uranu neb v konjunkci s Neptunem. Saturn příznivě k Plutonovi, v Býku (třetí třetina), Štíru neb Kozorohu, při denním zrození ve Skopci a v I. domě. Ctižádostivým činí též Jupiter v Panně, Štíru, Střelci a druhé třetině Ryb, zvláště je-li v I. domě. Uran v I. domě a ve Skopci, Vahách a Střelci. Ascendent ve Skopci, Lvu, Panně, Štíru, Kozorohu, a v první třetině Ryb. Medium coeli ve Lvu. Zdůraznění stupňů: 10, 12, 22, 30 Skopce, 23, 28 Býka, 11 Blíženců, 12 a 16 Vodnáře. Neuspokojitelnou ctižádost působí Uran, zvláště v Panně neb VI. domě.

Ušlechtilou ctižádost na poli více duchovním a uměleckém působí Slunce ve Střelci neb IX. domě. Jupiter ve Skopci (zvláště ve druhé třetině), Jupiter příznivě aspektovaný Plutonem. Záchvaty ctižádosti se obyčejně dostavují tvoří-li transitující Mars úhel k Mediu coeli radikálního horoskopu.

CTNOST.

Každá planeta v silném postavení a v příznivém ozáření uvolňuje svoji nejlepší vlastnost. Obecně je signifikátorem mravního života Jupiter, jenž v mocném postavení často vyrovnává nedostatky, jež by slabé prvky mohly působiti. Vliv Jupitera, jako symbolu ctnosti, je posílen, přijímá-li příznivé aspekty Venuše neb Neptuna.

CUDNOST.

Ctnost silné (často i retrográdní) Venuše a příznivě ozářené Panny (Jupiter, Saturn, Venuše v ní). Venuše bývá v dobrém aspektu k Jupiterovi neb Saturnovi. Slunce ve třetí třetině Kozoroha nebo Luna v témže postavení disponují rovněž k této ctnosti.

CUKROVKA.

Choroba poškozených Vah. Disposici k ní tvoří: hrot VI. domu ve Vahách, Mars v Panně a v VI. domě, Jupiter v Panně neb Vahách, zvláště je-li v VI. neb v VIII. domě, aneb poškozuje-li Hylega.

CYKLUS života. Počátek nového období životního naznačuje direkce Slunce k Luně radikální. Charakter tento dle aspektu, jejž vytvoří.

CYNISMUS. Nedostatek tento působí Uran ve Štíru, Vodnáři, Merkur poškozený v XI. domě. Lidé s Ascendentem v Panně. Štíru neb Kozorohu vždy mají jistý sklon k cynismu, zvláště je-li poškozen.

CYPŘIŠ, (Cupressus). Signatura: Pluto, Saturn.

Č.

ČAJOVNÍK (Thea chinensis). Signatura: Merkur se vztahem k Býku, Blížencům, Panně, Střelci a Rybám.

ČÁP. Signatura: Merkur.

ČAS. Signifikátor a vládce smyslu pro čas: Luna.

ČECHY. Signatura: Lev, Slunce.

ČEKANKA. (Cichorum intibus). Signatura: Jupiter, podsignatura Venuše, Slunce.

ČELO. Signatura: Mars. Čelo dozadu ustupující působí Slunce v Blížencích, střední Slunce v Raku, vyrovnané Slunce ve Vahách, do předu vystupující Slunce v Rybách, široké Slunce ve štíru a Ascendent ve Skopci neb Býku. Vysoké čelo je projev silného Merkura, působí je Slunce ve Lvu, Panně, Vahách. Saturn ve Vahách a v I. domě, Uran ve Střelci, Kozorohu, Vodnáři a v I. domě, Ascendent ve Střelci.

ČEMEŘICE, (Helleborus). Bílá čemeřice. Signatura: Merkur, podsignatury Luna, Mars, Skopec, Býk, Rak. Černá čemeřice. Signatura: Saturn, podsignatury: Merkur, Panna, Váhy, Štír.

ČERŇ. Signatura: Saturn, Kozoroh.

ČERTOVO LEJNO, (Assa foetida) typická signatura Saturna.

ČERVEŇ. Signatura: Skopec. Ohnivá červeň: Mars. Jasná: Slunce.

ČERVI. Signatura: Luna.

ČESNEK, (Allium sativum). Signatura: Mars. Podsignatura: Venuše, Skopec, Váhy, Štír.

ČEST. Signatura: Slunce, Saturn. Čest národní odvisí od ozáření VIII. neb X. domu mundánního horoskopu. Příznivým znamením je, jsou-li v těchto domech dobře aspektovány Slunce neb Jupjter. V horoskopu individuálním hrozí ztráta cti je-li Saturn poškozen Neptunem, aneb je-li Saturn ve XII. domě špatně aspektován, zvláště Uranem.

ČESTNOST. Ctnost silného Marta a Jupitera. Typická postavení: Luna příznivě k Jupiteru, Luna v třetí třetině Skopce, Venuše ve Lvu neb v X. domě, Mars ve Lvu, Jupiter příznivě k Saturnu neb Jupiter v I. domě, Saturn ve Skopci neb Lvu a v I. domě, Neptun v X. domě. Příznivě ozářený Střelec. Slunce v konjunkci s Jupiterem. Slunce příznivě k Luně, Slunce v Býku, Lvu, Vahách, Střelci (zvláště ve třetí třetině) a v I. domě.

ČETBA. Viz: Čtení.

ČICH. Signatura: Jupiter. Kulturu čichovou působí zvláště Neptun ve druhé třetině Raka.

ČÍNA. Signatura: Váhy.

ČINNOST. Signifikátor: Mars. Vzestup činnosti se dostavuje za příznivých direkcí Marta, aneb je-li Slunce v IX. domu solárního horoskopu.

Činnost duševní závisí od postavení Merkura a daří se jí za jeho příznivých direkcí. Činnost tvůrčí působí transitující Mars, zvláště k radikální Luně.

Činnost veřejná. Informuje o ní třetí třetina VII. domu. Disponuje k ní Slunce ve Skopci, Luna v VII. domě a v příznivém aspektu k Venuši, Merkur v VII. domě. Ztráty z veřejné činnosti působí Saturn v X. domě a v nepříznivém aspektu k Slunci.

Člověk bývá veřejně činný za direkcí Slunce k Ascendentu, neb za direkcí Luny k Mediu coeli. Úspěch neb neúspěch této činnosti závisí od kvality aspektu. Činnost výdělečná. Fanatiky této činnosti bývají lidé s Ascendentem v Býku.

ČINORODOST. Působí ji zdůrazněná ohnivá znamení, a silně obsazené domy: I., VII., VIII., IX., X., XI., XII. K činorodosti také disponují Blíženci (zvláště 15°), Váhy (zvláště 19°), Štír, Střelec. Typické konstelace. Slunce příznivě k Martu neb Plutonu, Slunce v X. domě, Slunce ve IV. domě v konjunkci s Merkurem, Slunce ve Skopci, Raku (druhá třetina), Štíru (první třetina). Merkur v dobrém aspektu k Uranu, Merkur v Blížencích, Panně a Střelci, zvláště v I. domě; Luna příznivě k Martu, ač obecně je známkou jen malé činorodosti, Venuše v Panně a v I. domě, Jupiter ve Štíru a v I. domě, Saturn v Panně a v I. domě, Uran v Blížencích a v I. domě, Ascendent v Panně, Štíru a Rybách (třetí třetina!).

U ženy je činorodost patrná když Luna je dobře aspektována Martem a Uranem, zvláště je-li ve třetí třetině Lva, neb Ryb, a ve Vodnáři. Duševní činorodost ovládá Pluto. Období činorodosti: Zvýšení této vlastnosti se dostavuje za příznivých direkcí Ascendentu neb Media coeli k Merkuru, Slunce k Martu, Luny k Martu neb k Merkuru, Marta k Luně neb k Merkuru, za transitů Neptuna k Martu a k Mediu coeli. Mars v I. domě solárního horoskopu naznačuje rok intensivní činorodosti.

ČINY. Signatura: Mars, jenž uvolňuje významy ostatních planet v tomto směru nepříznivými neb příznivými direkcemi či transity.

ČÍSLA. Analogie čísel k planetám jsou dle různých astrologických škol velmi rozmanité. Nejobvyklejší v nové astrologii jsou tyto signatury:

1. Lev. 2. Vodnář. 3. Střelec, Saturn, Neptun. 4. Štír, Jupiter. 5. Rak, Mars. 6. Býk, Slunce. 7. Skopec, Venuše. 8. Váhy, Merkur, Uran. 9. Kozoroh, Luna. 10. Panna, Pluto. 11. Ryby. 12. Blíženci. Vyšší čísla se převádějí na tato dělením (vyšší číslo je násobkem čísla základního) aneb vnitřním sečtením cifer čísla. (Ku příkladu: 281. Sečteme 2 plus 8 plus 1, vznikne 11. Odpovídá tedy toto číslo Rybám. A sečteme-li znovu: 1 plus 1, vznikne číslo 2, analogie Vodnáře.)

ČISTIČ stok. Povolání Marticko-Saturnské.

ČISTOTA. Vlastnost Venuše. Smysl pro čistotu mají zvláště oni lidé, v jichž horoskopech tvoří Venuše příznivý úhel k Saturnu.

ČÍŠNÍK. Povolání lunární.

ČMÝRA. Signatura: Luna. Poruchy čmýry působí Mars ve Štíru a v VI. domě, nadbytečnou čmýru tvoří Luna ve Štíru a v VI. domě, zastavení čmýry Saturn ve štíru a v VI. domě.

ČTENÍ. Náruživou zálibu ve čtení působí tyto konstelace. Zdůraznění Blíženců, Slunce v první třetině Blíženců, Luna v první třetině Panny, Merkur ve III. neb IX. domě a v dobrém aspektu k Venuši, Venuše ve III. neb IX. domě. Zvýšený zájem o četbu nastává za direkcí neb transitů Slunce k Merkuru.

ČTVRTEK. Signatura: Jupiter, Střelec, Ryby.

ČTYŘI. Signatura: Jupiter, Štír.

D.

D. (Ton.) Signatura: Slunce, Blíženci.

DALMACIE. Signatura: Střelec.

DAMAŠEK. Signatura: Lev.

DANĚ. Otázky daňové studujeme dle mundánních horoskopů. Výnos daní lze předpokládati je-li Jupiter ve II., nebo Venuše v VIII. domě horoskopu. Jupiter v VIII. domě působí aktivitu v zákonodárství daňovém.

DÁNSKO. Signatura: Skopec.

DANZIG. Signatura: Štír.

DARY. Na vzrůst majetku skrze dary lze souditi, je-li hrot II. domu ve druhé třetině Lva, Bod štěstí v Býku, Vahách neb VIII. domě. Dobu, kdy dar obdržíme lze zjistiti dle direkcí Bodu štěstí k Jupiteru, aneb stojí-li v solárním horoskopu Jupiter neb Slunce v VIII. domě. Větší dary působí transit Jupiter k Venuši zvláště do II. domu, je-li Jupiter ve II. domě a příznivě ozářen Saturnem neb Uranem, zvláště jsou-li tyto planety vládci II. neb VII. domu.

Menší dárky působí příznivé transity Slunce k Luně a Venuši, Luny k Slunci a Jupiteru, Venuše k Slunci, Merkuru, Jupiteru neb Uranu.

DÁVENÍ. Chorobné dávení je působeno Merkurem v Kozorohu a v VI. domě, Venuší v Raku a v VI. domě za nepříznivého ozáření.

DAVIČ. (Ypeca.) Signatura: Luna, podsignatura Slunce, Býk, Rak, Kozoroh.

DAVOS. Signatura: Štír.

DCERA. Signifikátor: Luna neb Venuše. Viz: DĚTI.

DEBATA. Sklon k debatám působí Slunce v transitu na Plutona neb Neptuna. V mundánním horoskopu znamená špatně ozářená Venuše v XI. domě neplodné debaty.

DEBATÉR. Dobrý debatér má obyčejně v I. domě Urana a to ve Skopci, Lvu neb Střelci. Duchaplnost v debatě působívá dobře ozářený Saturn ve Vahách neb Střelci a v I. domě. Merkur bývá zpravidla v aspektu s Lunou.

DEFORMACE. Viz: Vady těla.

DEGENERACE. Je působena zpravidla zle ozářeným Plutonem zvláště v I., II., V. neb XII. domě. Srovnej: Zvrhlost.

DECH. Choroby dechu vznikají špatně ozářeným Saturnem, zvláště je-li vztah k Merkuru a k III. domu.

DEKORATÉR. Povolání Venušino.

DELFÍN. Signatura: Jupiter, Neptun.

DEMAGOG. V horoskopech demagogů bývá Mars poškozen Neptunem.

DÉMANT. Signatura: Mars, Štír.

DEMOKRATIČNOST. Je působena zdůrazněním a vzájemnou vazbou těchto prvků: Luna, Neptun, Střelec, Vodnář. Střelec bývá praktický, Vodnář theoretický. Silný Uran působí intelektualitu se sklonem k výstřednostem, Neptun dává přednost práci mezi proletariátem, ale více lidumilné, než politické. Poškozený Mars tvoří věčně nespokojené agitátory. V mundanním horoskopu působí Jupiter v XI. domě aktivitu v demokratickém zákonodárství.

DÉMONISMUS. Závisí od špatného ozáření III. třetiny VIII. domu.

DEMONSTRACE. V mundanním horoskopu špatné ozáření I., VI. neb XII. domu. Silný Mars v VI. domu působí demonstrace válečného loďstva.

DEMORALISACE. Období snížené mravnosti působí nepříznivé transity Saturna k Jupiteru neb Venuši, zvláště jsou-li tyto v I., V. neb XII. domě.

DEPRESE. Období deprese jsou působena je-li v radikálním horoskopu Saturn v Rybách neb Panně, zvláště v I. domě. Podobně působí Saturn v Býku a v VI. domě, nebo Neptun v I. domě. Období deprese u každého působí, jsou-li v solárním horoskopu: poškozená Luna v I., IV. neb VIII. domě, (zvláště Saturnem), Saturn v II. domě, aneb Slunce poškozené Saturnem. Nepříznivé direkce Luny k Neptunu neb Plutonu, nepříznivé transity Saturna k Slunci, Luně, Venuši neb Martu, jsou taktéž příznaky depresivních stavů. Lehčí nebo okamžité stavy působí nepříznivý transit Merkur k Uranu neb Neptunu.

DESET. Signatura: Panna. Dle novějších astrologů: Pluto.

DESPOTISMUS. Příznaky: Vazba Slunce, Marta, Saturna a Urana. Pevná znamení jsou zdůrazněna, Merkur a Luna jsou poškozeny Saturnem. Důležitá data: Ascendent bývá ve Lvu, Merkur v oposici na Saturna, Luna ve Skopci, Mars trigon Uran. 29° Býka neb 25° pohyblivých znamení bývá poškozen. Často je Mars v IX. domě ve špatném aspektu na Merkura.

DETEKTIV. Merkur je signifikátorem povolání a je ve Štíru.

DEVĚT. Signatura: Luna, Saturn.

DĚDEČEK. Okolnosti děda studujeme dle první třetiny VII. domu a dle obsazení Vah.

DĚDICTVÍ. Signifikátor Jupiter. Osoby s Ascendentem v Býku, Raku, Lvu, Panně a Štíru mohou dědictví očekávati, jsou-li příznaky pro vzrůst majetku. 16 °Býka a 17° Vodnáře jsou v nativitním horoskopu vždy zdůrazněny, rovněž tak VIII. dům, Střelec. Obecné příznaky jsou: Vládce I. domu v VIII., hrot II. domu ve Štíru, zdůrazněná druhá třetina II. domu, Bod štěstí v VIII. domě, zvláště ve druhé třetině, Slunce v Býku neb v Panně, dobře ozářená Luna v VIII. domě, Merkur v XI. domě, dobře ozářený, Jupiter příznivě k Saturnu, aneb VIII. domě. Typická konstelace pro dědictví jest: Jupiter ve II. domě příznivě k Saturnu, zvláště, je-li Saturn vládce II. neb VIII. domu. Uran působí totéž, je-li ve stejné vazbě k Jupiteru neb Saturnu. Slunce v VIII. domě a příznivě k Martu přislibuje výhru sporů o dědictví. Dědictví po otci je dáno, je-li Slunce ve IV. domě. Je-li však poškozeno kyne jen marné čekání na ně.

Dědictví po rodičích působí dobře ozářená první třetina IV. domu, po strýci neb tetě Bod štěstí v VI. domě. Dědictví přichází za direkcí Ascendentu k Uranu neb Luny k Saturnu, za transitů Saturna k Jupiteru, Urana k Saturnu neb Jupitera k Venuši v VIII. domě. Příznakem dědictví je rovněž Slunce v VIII. domě solárního horoskopu. Potíže s dědickými záležitostmi se dostavují, transituje-li Uran, Neptun, neb Saturn VIII. domem. Ztrátu dědictví zapříčiňuje poškozený Mars v VIII. domě, Uran ve II., IV., VII. a VIII. domě, poškozený Neptun v VIII., Sestupný Uzel ve IV. neb VIII. domě, poškozené Slunce, Venuše neb Saturn tamtéž. Jupiter v nepříznivém aspektu k Uranoví působí nesnáze. Pluto ve II. domě, příznivě ozářený, při Ascendentu v Býku jest předzvěstí dědictví za zvláštních okolností. V mundánním horoskopu soudíme na věci dědické z ozáření VIII. a XII. domu.

DĚDIČNOST. Otázky studujeme dle Světel, IV., VIII. a X. domu. Mnoho též znamená Saturn, jenž zvláště je-li ve třetí třetině Ryb, označuje vlastnosti zděděné po ženských předcích. Uran ve IV. domě a v první třetině Kozoroha také ukazuje na vlastnosti zděděné. Nejlepší methodou jest však zkoumat horoskopy předků a členů rodin. Vždy se naleznou obdobné příznaky vazeb a zdůraznění prvků, jež umožňují na dědičnost určitých vlastností usuzovati.

DĚLNICTVO. Stav této třídy zkoumáme dle mundanního horo-skopu; dle druhé třetiny VI. domu. Příznivý čas pro dělníky nastává je-li Slunce neb Jupiter v VI. domě. Nepokoje mezi dělníky působí Neptun v témže domě. Merkur v VIII. neb XII. domě umožňuje předvídati aktivitu v zákonodárství týkajícím se dělnictva.

DĚLNÍK. Povolání Saturnské a Kozoroha. V horoskopech dělníků bývá Saturn ve II. domě, ve druhé třetině Raka a IV. domu, Medium coeli často v první třetině Kozoroha. Klasickým příznakem je noční zrození a Merkur v VII. domě a v západních znameních, často v jakémkoliv aspektu s Martem. Vedoucí dělník mívá Medium coeli ve druhé třetině Skopce.

DĚLOHA. Signatura: Venuše, Váhy. Choroby dělohy zavinuje Saturn zle ozařující tyto signifikátory. Typické příznaky: Slunce v Rybách a VI. domě, Merkur ve Vahách nebo Štíru a v VI. domě. Výhřez dělohy zavinuje Venuše ve Štíru a v VI. domě; na rakovinu dělohy lze souditi, je-li Venuše západní a vážně poškozena Martem. Nikdy neléčíme dělohu mešká-li Luna ve Vanách.

DĚTI. Otázku dětí studujeme obecně dle postavení I., V. a XI. domu, dále dle Bodu pro děti. Luny, Jupitera, Venuše. Důležité je též postavení a vazba Saturna a Merkura. (Povolání dítěte se vztahuje k první třetině II. domu, úspěch ke druhé třetině II. domu, majetek dítěte k první třetině VI. domu, přátelé dítěte k první třetině III. domu, nepřátelé k první třetině IV. domu. Zlý vliv pro dítě je utajen ve třetí třetině IV. domu. Nemoce dětí studujeme dle první třetiny X. domu, jejich smrt dle první třetiny XII. domu. Osud druhého dítěte naznačuje první třetina VII. domu, třetí dítě tatáž třetina IX. domu, čtvrté dítě totéž u XI. domu a tak dále.)

Bezdětnost: V. Dům v neplodných znameních, Slunce ve špatném aspektu k Luně, Luna ve Skopci, Lvu, Kozorohu, nevyrovnovažuje-li skvělé ozáření I., VII. neb X. domu, Merkur západně ve Skopci, Lvu, Kozorohu. Saturn v rohovém domě ve špatném aspektu k Luně neb Venuši. Velmi často tyto údaje souhlasí s daty pro smrt dětí. Málo dětí. Klasická data pro tuto okolnost: Slunce v V. domě, Slunce v aspektu k Saturnu, Uran v V. domě, Ascendent v Blížencích, Lvu, Vahách, Kozorohu. Je-li Ascendent ve Vodnáři, je sice málo dětí, ale jsou velmi nadané. Při Ascendentu ve Střelci, jedno z mála dětí žije mimo rodinu. Mnoho dětí. Data: Uzel v I. domě aneb ve Skopci, Lvu neb Vodnáři, Uzel v V. neb XI. domě, Luna v I., V., VII., X. domě zvláště v Raku, Štíru, Rybách, Střelci neb v Blížencích, Venuše dobře ozářená v I. domě, Jupiter v VII. neb v I. domě, Ascendent v Raku neb v Rybách. Střední plodnost naznačuje Luna v Býku, Panně, Vahách neb Vodnáři. Ascendent ve Štíru dává taktéž mnoho dětí, ale některé z nich zemrou.

Počet dětí. Soudíme dle těchto pravidel: 1. Kolik signifikátorů dětí je východně od Slunce v mužských znameních, tolik bude chlapců. 2. Kolik signifikátorů dětí je západně od Slunce v ženských znameních, tolik bude děvčat. 3. Pozoruj planetu, která aspektuje vládce V. domu. Spočítej, kolik znamení je mezi touto planetou a vládcem. Kolik znamení, tolik bude dětí. 4. Pozoruj vládce triplicity, ve které je Jupiter, počítej znamení až k tomu, ve kterém je vládce triplicity; kolik znamení, tolik dětí. 5. Stojí-li vládce V. domu aneb vládce Bodu pro děti příznivě, ale osamoceně, narodí se jen jedno dítě.

Dvojčata se rodí, je-li tento vládce ve dvojitém znamení; je-li v některém vodním znamení, nejsou vyloučena i trojčata. Pohlaví dětí: Je-li vládce V. domu v mužském (kladném) znamení a v aspektu se Sluncem, pak lze předpokládati chlapce. Je-li tento vládce v ženských znameních a bez aspektu k Slunci, pak se rodí děvčata. Není-li splněna některá s podmínek, lze očekávati děti obojího pohlaví. Výchova dětí: Je-li vládce I. domu v V., aneb Slunce v Blížencích v konjunkci s Jupiterem, lze očekávati, že nositel horoskopu se bude s láskou dětem věnovati. Slavné děti budou, je-li Ascendent v Raku a Luna v V. domě. Zlá výchova hrozí dítěti, je-li Luna v V. domě a poškozena Sluncem neb Martem.

K výchově radno užíti času, kdy Jupiter transituje V. domem horoskopu, aneb tvoří-li příznivý úhel k hrotu téhož domu. Štěstí v dětech. Nejlepším znamením je Jupiter v V. domě. Je-li dobře aspektován Martem, učiní dítě kariéru u vojska neb v průmyslu. Dalším dobrým znamením je Venuše v XI. domě, aneb Venuše v příznivém aspektu k Jupiteru. Venuše v V. domě, aneb V. dům v Býku neb ve Vahách působí krásné děti. Štěstí v dětech, při čemž však není vyloučeno úmrtí jednoho z nich, dává též Ascendent v Býku. V mundánním horoskopu je přízniv potomstvu dobře ozářený Merkur v V. domě, aneb Luna v I. domě.

Není-li vyslovených příznaků pro neštěstí v dětech, lze očekávati průměrné zkušenosti. Zlý osud dětí a zklamání z nich. Data: Slunce v V. domě zvláště ve špatném aspektu k Luně. Poškozená Luna ve IV. neb X. domě. Mars v V. neb XI. domě. Saturn v Raku, Saturn ve zlém aspektu k Slunci, Jupiter v V. domě ve zlém aspektu k Venuši. Děti jsou slabé a nemocné, je-li hrot V. domu ve vodních znameních, Saturn v V. domě, Mars v V. domě a příznivě k Slunci. Luna v V. domě a poškozená Saturnem. Úrazy jim hrozí je-li v V. domě Mars ve zlém aspektu k Slunci. Neshody s dětmi hrozí, je-li Sestupný Uzel v V. domě, Slunce v Kozorohu. Období zlých zkušeností s dětmi nastávají, když Uran, Neptun neb Saturn transituje V. domem, aneb tvoří-li Bod štěstí neb dětí špatnou direkci k Merkuru. V mundánním horoskopu jest zlý osud potomstva naznačen těmito konstelacemi: Pluto, Neptun neb Uran v V. domě (platí i v horoskopu individuelním), poškozená Venuše v I. neb XII. domě, Merkur nebo Luna v poškození ve XII. domě, Saturn v V. domě umožňuje usuzovati na epidemie mezi dětmi.

Předčasná smrt dětí. Jsou-li škůdci v V. neb XI. domě a v plodných znameních, lze usuzovati, že se děti narodí, avšak nebudou žíti dlouho. Totéž působí Saturn v konjunkci s Venuší v VII. domě, aneb Vládce V. domu v domě VIII. Poškozený Jupiter varuje před předčasnou smrtí některého z dětí. Totéž znamená Bod dětí v VIII. domě poškozený Saturnem, Sestupný Uzel v V. domě, zvláště je-li jeho hrot v Panně neb Lvu, Saturn v V. domě, je-li jeho hrot v Blížencích, Lvu, Panně, Vahách neb Kozorohu, zvláště je-li poškozený Uranem, neb poškozuje-li Světla; Saturn poškozující planetu (zvláště Světla, Marta, Jupitera) v V. domě působí totéž. Ukazatelem je také Luna, je-li v V. domě a poškozena z VIII. neb XII. domu, nebo je-li v X. domě velmi poškozena zvláště v Blížencích, Vahách neb Vodnáři.

Mrtvě narozené dítě oznamuje v solárním horoskopu poškozená Luna v VIII. domě, je-li v horoskopu radikálním poškozena v domě V. Poškozený Ascendent v Panně působí rovněž předčasnou smrt některého dítěte. Smrt dětí nastává za nepříznivých direkcí Luny neb Slunce k Saturnu, Media coeli k Merkuru neb k Venuši, za nepříznivých transitů Saturna k planetě do V. domu, je-li tato v radixu poškozena. Mundanně naznačuje smrt potomstva poškozená Luna neb Merkur v VIII. domě. Narození dítěte. Rodičům se narodí děti v mládí je-li Vládce V. domu a Jupiter ve IV., V., VI., X., XI. neb XII. domě horoskopu. V pozdním věku se narodí je-li Vládce V. domu a Jupiter v I., II., III., VII., VIII. neb IX. domě horoskopu.

Narození děcka obyčejně nastává za konjunkce neb příznivé direkce Media coeli k Merkuru neb Venuši, Luny a Ascendentu k těmže planetám a k Jupiteru, též za příznivých transitů Jupitera k Luně. Děti se mají odstavovati tehdy, jsou-li lidská znamení v Ascendentu, Luna v Býku, Vahách a dobře k dobrodějům, pokud lze bez aspektu k Slunci a co nejvíce od něho vzdálena. Výtečným znamením pro odolnost a zdraví dítěte jest, když v době odstavení je silně zdůrazněn Skopec a Kozoroh a přijímá-li Saturn mundanně mnoho dobrých aspektů. Je-li Luna v aspektu k Martu tvoří náruživé masojídky, mešká-li v zemských znameních vegetariány.

DĚTINSKOST. Nastává při slabém Saturnu a Martu, Kozorohu a jsou-li zdůrazněny Váhy a Ryby. Ascendent je často v Blížencích.

DĚTSTVÍ. Na poměry v dětství usuzujeme v horoskopu zrozence dle Slunce, Luny, I., IV. a X. domu. Jsou-li Světla poškozena Abcisory, lze předvídati vážné choroby v mládí. Saturn v I. domě působívá nešťastné mládí. Zrozenec bývá nejstarším dítětem. Ascendent v Panně působí nebezpečí v mládí. Na poměry do 4. roku života soudíme dle ozáření Luny.

DIALEKT. Záliba v něm. Viz: ARGOT.

DIALEKTIKA. Signatura: Silný Merkur. Merkur v aspektu k Saturnu dává sice značný dialektický dar, ale pomalost v myšlení.

DIARRHOE. Choroba Merkura poškozeného Martem.

DIETA. Osoby s těmito zájmy a úzkostlivé o svoji stravu mívají v horoskopu akcentován 7° Panny neb Ryb, 13° Skopce neb Vah. Venuše bývá v Býku neb Panně, často je Merkur poškozen v VI. domě.

DIFTERIE. Viz: Záškrt.

DIKTATURA. Signifikátoři: vojenské Mars, civilní Pluto.

DIPLOMAT. Signifikátor: Pluto. V horoskopech diplomatů nacházíme tyto příznaky: Merkur v Býku neb Kozorohu, příznivě k Saturnu neb Plutonu, Mars příznivě k Neptunu, Jupiter ve Střelci, Medium coeli v první třetině Střelce, druhé třetině Blíženců neb Lva, třetí třetině Vah. Ideální znaky diplomata: Silná Venuše, dobrý vliv Neptuna, Ryb a Štíra. Dobře ozářený Štír působí obratnost v tajných záležitostech, Merkur duchapřítomnost, Saturn trpělivost a sebekázeň. Ohnivá znamení jsou nevhodná, neboť působí přílišnou otevřenost, Uran mívá velmi málo taktu.

DIPLOMATIČNOST. Vlastnost tuto působívá: Slunce v Kozorohu, Merkur příznivě k Saturnu, Venuše ve Štíru, Jupiter ve Vahách a třetí třetině Lva, silný Saturn ve Skopci, Kozorohu a Vodnáři zvláště v I. domě, Ascendent v Býku nebo ve třetí třetině Raka. 19° Blíženců neb 25° Kozoroha je příznivě ozářen. Zisk z diplomatičnosti působí Merkur ve II. domě příznivě ozářený Saturnem.

DIS. (Ton.) Signatura: Rak.

DISKUSE. Mundánně jsou působeny poškozeným Merkurem v XI. neb XII. domě.

DISPUTACE. Sklon k nim působí silný Merkur, zvláště ve Skopci a Mars v I. domě.

DIVADLO. Zájem o divadelnictví působí zdůraznění druhé třetiny V. domu, Merkur ve Střelci a v I. domě, dobře ozářený 5° Ryb. Srovnej:

DRAMA, HEREC. Mundánně soudíme na otázky divadel dle V. domu. Úspěch působí Slunce, Venuše, Merkur, Jupiter, Luna v tomto domě. Poškozený Jupiter a Venuše tamtéž působí ztráty při divadelním podnikání. Saturn tamtéž působí úpadky. Požáry divadel jsou působeny Martem neb Uranem v V. domě, zvláště jsou-li poškozeny.

DIVIZNA (Verbascum thapsus). Signatura: Saturn, podsignatura: Luna.

DLOUHOVĚKOST. Jupiter výtečně ozářený v IV., VIII., XII. domě, aneb příznivě ozařující jejich vládce je příznakem dlouhého života. Podobně působí v tomtéž postavení Uran a Neptun. Rak, Lev a Kozoroh jsou silně obsazeny, Ryby a Štír prázdné. Slunce bývá ve IV., IX. neb XII. domě, nikdy však v VII. Je-li příznivě k Saturnu, aneb v Kozorohu a Vodnáři, je jeho vliv posílen. Jupiter bývá výtečně aspektován Venuší. Jiné příznaky. Vládce Hylega je znamenité aspektován, Vládce IV. domu v silném postavení aneb přímo ve IV. domě, Saturn v příznivém postavení v VII. neb VIII. domě, Neptun v I. domě příznivě ozářený Sluncem, příznivě ozářený 20° Vodnáře. Délku života lze též určiti systémem alkokodenů.

DLUHY. Vznikají za nepříznivé direkce Bodu štěstí k Luně, za nepříznivých transitů Jupitera k Slunci, Luně, Merkuru neb Saturnu.

DNA. Nemoc Saturnská. Vzniká při poškození 25° pohyblivých znamení, Venuše, je-li V. dům zdůrazněn. Typická postavení: Luna v VI. domě zvláště v Blížencích neb Rybách, Venuše v VI. domě zvláště ve Střelci, Kozorohu, Rybách, Merkur v Blížencích a v VI. domě. Jupiter v Raku, Býku, Střelci zvláště v VI. domě, Saturn v VI. domě a v Býku, Štíru, Střelci neb v Kozorohu.

DNY. Signatury: Neděle — Slunce, pondělí — Luna, úterý — Mars, středa — Merkur, čtvrtek — Jupiter, pátek — Venuše, sobota — Saturn.

DOBRO. Metafysicky náleží Jupiteru. Dobro v horoskopu naznačují aspektárně trigony. Pomíjející dobro sextily.

DOBROČINNOST. Signifikátoři: Jupiter, Venuše, Slunce, Ryby. Dobročiní lidé mívají Ascendent v Panně, Rybách, Skopci, Mediu coeli ve Lvu, Jupiter bývá v I. domě a Venuše ve XII.

DOBRODRUH. Typická konstelace: Silný Mars poškozený Neptunem.

DOBRODRUŽNOST. Obecným signifikátorem dobrodružných sklonů je silný Mars, Ascendent ve Skopci nebo Střelci (zvláště třetí třetina), Štíru při zdůraznění vodních znamení. Jiné příznaky: Slunce ve druhé třetině Raka, Luna ve třetí třetině Štíra, zvláště v aspektu k Martu neb Jupiteru, Venuše v aspektu k Martu, Saturn neb Jupiter v aspektu k Plutonu, Uran ve III. domě a v pohyblivých znameních, Neptun ve Střelci, Neptun v aspektu s Plutonem, Pluto v V. neb IX. domě, Ascendent ve druhé třetině Raka.

DOBRODRUŽSTVÍ. Člověk prožívá dobrodružství za příznivých direkcí Marta k Slunci, nebezpečná dobrodružství za nepříznivých direkcí Marta k Slunci.

DOBROMYSL, (Origanum vulgare). Signatura: Merkur.

DOBROMYSLNOST. Signifikátoři: Silný Jupiter, příznivé obsazení Střelce, Ryb (26°) neb Blíženců. Typická postavení: Slunce v Raku, Střelci, Vodnáři, Rybách (zvláště v I. domě), Luna v Býku (1. třetina), Blížencích (2. třetina), Raku (2. třetina), ve Vodnáři, Jupiter v Býku, Lvu, Vahách, Rybách (zvláště v I. domě neb v příznivém aspektu k Saturnu), Saturn v Rybách v I. domě a příznivě ozářený, Uran v Raku neb Vodnáři (zvláště v I. domě), Pluto v XI. domě, Ascendent v Býku, Vahách, Lvu, Střelci, Vodnáři neb Rybách. Postavení toto je posíleno je-li ještě Merkur ve Vodnáři. Zneužití dobroty nastává transituje-li Jupiter nepříznivě k Neptunu.

DOBYTEK. Pro obchod a chov dobytka je příznivým znamením je-li Bod štěstí ve XII. domě, a XII. dům vůbec dobře ozářen. Dobytek se má kupovati transituje-li Luna Býkem neb Blíženci. Pohromy pro dobytek nastávají je-li zatmění Slunce ve třetí třetině Lva, v mundánním horoskopu aneb v horoskopu chovatele.

DOBYTÍ pevnosti nasvědčuje zatmění Slunce v třetím dekanu Lva v horoskopu mundánním aneb v horoskopu pevnosti.

DOGMATIČNOST. Data: Slunce neb Merkur v Býku, Mars v IX. domě, Jupiter poškozený Uranem, Saturn ve třetí třetině Lva, Ascendent ve Skopci, zvláště třetí třetině, je-li Jupiter v pevných znameních.

DOKLADY. Záležitosti takové studujeme dle III. domu. Ztráta dokladů je působena nepříznivým transitem Jupitera k Merkurovi.

DOLY. Záležitosti důlní jsou symbolisovány IV. domem individuálního neb mundanního horoskopu. Zisk z dolů naznačuje Saturn ve II. domě, Bod štěstí v Kozorohu neb Vodnáři, je-li Saturn dobře aspektován. Zkázu dolů působí špatně ozářený Mars, Uran neb Luna ve IV. domě mundánního horoskopu. Doly se mají kupovati neb prodávati za příznivé direkce Ascendentu k Saturnu.

DOMÁCKOST. Sklony domáckosti jsou naznačeny zdůrazněním Luny, Raka, IV. domu, 5° Skopce, 14° Panny.

DOMÁCNOST. Smysl pro ni dává Slunce neb Luna v Raku neb Rybách, zvláště ve druhé třetině, Vzestupný Uzel ve IV. domě. Nepříjemnosti v ní vznikají, je-li Venuše poškozena Lunou, aneb je-li spalně ozářen 19° Střelce. Sestupný Uzel ve IV. domě, rovněž není dobrým příznakem. Přílišné výdaje na domácnost vznikají za direkcí Media coeli k Venuši. DOMOV. Signifikátor: IV. dům. Láska a sklon k domovu je dána těmito daty: Hrot IV. domu ve Lvu, Vahách, Venuše ve IV. domě aneb v Raku. Zisk v domově kyne, je-li hrot II. domu v Raku, aneb je-li hrot V. domu v Panně.

Zlé vlivy pro domov prozrazuje hrot IV. domu ve Štíru, zlé obsazení třetí třetiny III. domu, poškozená Luna ve IV. domě, poškozený 8° Raka, Saturn ve IV. neb VII. domě, zvláště je-li v Raku. Luna, Slunce, Saturn v Raku (zvláště v první třetině), Slunce ve druhé třetině štíra, a dobře ozářený 10°, 18° Vah neb 24° Štíra svědčí rovněž o lásce k domovu.

Je-li Ascendent ve Střelci pak domov ovlivňuje povolání, při Ascendentu v Rybách neb ve Lvu (zvláště v první třetině) je tento vliv neblahý. Krásný domov působí konjunkce Luny s Venuší, Jupiter ve druhé třetině Raka, Slunce ve IV. domě. Změny v domově lze očekávati, je-li Uran ve IV. domě solárního horoskopu, ochlazení styků s domovem nastává za transitu Urana IV. domem. Štěstí v domově zkvétá za direkcí Venuše k Luně, aneb Luny k Venuši a za dobrých transitů Jupitera k Luně, aneb transituje-li Jupiter IV. domem. Zlá doba pro domov nastává za transitů Neptuna tímže domem.

DOMÝŠLIVOST je obecně působena zdůrazněným, ale slabým Sluncem, často ve špatném aspektu k Jupiterovi. Slunce bývá poškozené v pohyblivých znameních, Luna ve Lvu. Při Ascendentu v Panně vzniká domýšlivost duševní, poškozený Neptun působí více na fantasii. Typická data: Slunce ve Vodnáři a v I. domě, Luna poškozená Plutonem, Merkur v Rybách, Štíru, Kozorohu, zvláště je-li v I. domě aneb poškozen (konjunkce!) Uranem, Mars v Panně a v I. domě, Jupiter ve Skopci, Raku, Lvu neb Střelci (zvláště v I. domě), Saturn v I. domě, zvláště ve Skopci neb Lvu, Uran v I. domě zvláště v Býku, Raku, Kozorohu. Ascendent bývá v Býku, Raku (1. třetina), Lvu (2. třetina) neb v Štíru.

DOPISY. Signifikátor: Druhá třetina III. domu. Zisk z dopisů kyne, je-li tam Bod štěstí. Neštěstí skrze dopisy prozrazuje Saturn poškozující (i konjunkcí) Merkura. Příjemné dopisy nás docházejí za dobrého transitu Venuše k Slunci, aneb Luny k Slunci, Merkuru, Plutonu, nepříjemné za špatných transitů Slunce k Merkuru, aneb Merkura k Slunci, Merkuru, Uranu. Osudné dopisy zavinuje nepříznivá direkce Luny k Merkuru. Dopisy máme psáti transituje-li Luna Pannou, aneb tvoří-li konjunkci na Slunce.

DOPRAVA. Jupiter ve III. domě dobře ozářený poukazuje na zisk v dopravě, Mars tamtéž působí nehody a ztráty v tomto oboru. Úspěch v dopravnictví prozrazuje Slunce, Luna, Merkur, Jupiter ve III. domě mundánního horoskopu. Při poškození tohoto domu lze souditi na opak. Dopravní katastrofy prozrazuje zatmění Slunce v první třetině Ryb. Příznivý čas pro zámořskou dopravu nastává je-li dobře ozářené Slunce v IX. domě mundánního horoskopu. Merkur v XI. domě téhož horoskopu ukazuje na dobré zákonodárství ve věcech dopravy. DOPRAVCE. Povolání Merkurické se vztahem ke Skopci. Ascendent úspěšného dopravce bývá v Blížencích.

DOSTIHY. O výsledku informuje V. dům horárního horoskopu.

DOZORCE. Signatura: Merkur v X. domě, v konjunkci s Martem, při denním zrození a v úseku, jejž ovládá Jupiter.

DRAMATIK. Talent dramatický působí příznivé ozáření 23° Vodnáře, Merkur ve Skopci. Mundanně Merkur v V. domě při dobrém ozáření příznivě ovlivňuje dramatické básnictví.

DRÁŽDIVOST. Poukazuje na ni zdůrazněný Střelec neb Skopec. Vodní znamení poukazují na dráždivost citovou. Merkur neb Mars bývá poškozen Uranem. Vzniká pak i podrážděná řeč. Data: Slunce poškozené Lunou, Martem, často ve Skopci neb Střelci (2. třetina), Luna v Rybách (3. třetina), Merkur (zvláště ve Střelci neb I. domě) poškozený zvláště Plutonem, Mars v I. neb XII. domě, Saturn ve 3. třetině Vah, Ascendent ve 3. třetině Ryb. Často je poškozen 14° Kozoroha a 23° Ryb. Podrážděné nálady se dostavují za transitů Marta, osudově škodlivé za zlých transitů Saturna k Martu.

DRCHNIČKA, (Anagallis arvensis). Signatura: Slunce, pod-signatury: Merkur, Panna.

DRNAVEC, (Parietaria officinalis). Signatura: Merkur, pod-signatury Saturn, Vodnář.

DROGY. Užívání jich vykazuje v horoskopu podobné příznaky jako alkoholismus. Neptun bývá poškozen, Mars v Rybách, 25° Býka, Lva, Štíra a Vodnáře zle ozářen. Sklon k nim propukává za nepříznivých transitů Neptuna k Slunci. Mundanně poukazuje na vzrůst užívání drog Neptun v VIII. domě. — Povolání drogisty signuje Mars.

DROZD. Signatura: Merkur.

DRSNOST. Signatura: Mars. Data: Ascendent ve Štíru, zdůrazněný 24° Býka.

DRUŽNOST. Data: Dobrodějové mají vztah k Slunci, k Váhám, Vodnáři, V. neb XI. domu. Vzdušný trigon je silně obsazen. Data: Slunce v Panně, druhé třetině Štíra, Vodnáři, Luna v Blížencích (2. třetina), Raku, Panně (3. třetina), Vahách (zvláště v I. domě), Vodnáři (zvláště 3. třetina). Venuše v Panně neb v IX. domě. Mars dobře k Venuši a ve Vahách, Rybách, zvláště v I. domě. Jupiter v Býku, Raku, Vahách, Štíru, Vodnáři, zvláště v I. neb II. domě. Saturn ve Vahách, Neptun ve třetí třetině Raka. Ascendent v Raku (1. třetině), Panně (3. třetina), neb Vodnáři. Zdůrazněný 20° Střelce, 28° Panny.

Období družnosti naznačuje Luna v V. neb XI. domě solárního horoskopu. Touha po společnosti nastává za transitů Slunce k Slunci, Venuše k Slunci, Luně, Venuši, Martu neb Jupiterovi. DRZOST. Chyba poškozené Venuše a Vah. Vzniká poškozením těchto planet: Slunce ve druhé třetině Ryb, Luna v Raku, Štíru, a Rybách zvláště v I. domě, Venuše v Raku a v I. domě, Mars ve Skopci a v I. domě, Jupiter v IX. domě, Ascendent ve Štíru.

DŘEVAŘ. Povolání signifikuje Mars se Sluncem.

DŘÍN. (Cornus mas.) Signatura: Mars.

DŘIŠŤÁL (Berberis vulgaris). Signatura: Venuše. Podsignatury: Mars, Býk, Štír.

DUB, (Quercus robur). Signatura: Slunce, Jupiter, Saturn, Lev.

DUBLIN. Signatura: Býk.

DUDEK. Signatura: Saturn.

DUHA. Signatura: Ryby. Podobně Í duhovitá barva.

DUCH. Duchovní kvality člověka studujeme dle stavu třetích třetin domů a znamení v horoskopu. I. a IX. dům je též velmi důležitý.

DUCHAPLNOST. Data: Luna v Blížencích neb Vodnáři zvláště v I. domě, Merkur ve Vahách, Vodnáři v I. neb VI. domě a v dobrém aspektu k Martu neb Uranu, Venuše v Panně neb Střelci. Slunce v Panně neb Štíru a v I. domě, Mars v Kozorohu, Uran ve Vodnáři, oba též v I. domě, Saturn ve druhé třetině Ryb, Ascendent v Blížencích neb v Panně.

DUCHOVNÍ. Sklon ke kněžskému povolání (signatura Jupiter) prozrazuje: Medium coeli ve Vahách (1. a 3. třetina), Střelci (1. a 3. třetina), neb v Rybách (3. třetina).

DUCHOVNO. Metafysicky signatura: Neptun.

DUCHOVNOST. Vysoké a hluboké založení člověka je zapříčiněno příznivou směsí aspektů, jež akcentují Venuši, Jupitera, Neptuna, Váhy, Střelce a Ryby. 28° Štíra a 30° Skopce bývají dobře ozářeny. Data: Bezvadný Pluto, Slunce ve druhé třetině Štíra, Luna ve druhé třetině Lva, Jupiter v IX. domě neb ve Vodnáři, Saturn ve Vahách, Ascendent ve Vahách neb Vodnáři. Všechny prvky musí ovšem býti příznivě ozářeny. Dobu zvýšené duchovnosti naznačuje dobře ozářený Jupiter neb Saturn v IX. domě solárního horoskopu.

DŮKLADNOST. Ctnost silné Venuše, Saturna, Marta a Urana. Má-li převahu Venuše pak vzniká typ, jenž má radost z této vlastnosti, Saturn bývá pomalý, ale metodický, Mars a Uran netrpělivý, snažící se dílo rychle dokončiti. Pevná znamení a Štír jsou pravidelně v horoskopu zdůrazněny.

DŮLEK na tváři neb v bradě. Vliv silné Venuše, zvláště v I. domě.

DŮM. Zisk z domovního majetku prozrazuje silný Saturn, zvláště je-li ve II. domě neb ve vztahu k Váhám či Kozorohu. Při koupi domů má Luna příznivě ozařovati Saturna (trigonem!), a Ascendent má tvořiti příznivou direkci k Saturnu.

DURMAN, (Datura stramonium). Signatura: Saturn. Podsignatura: Luna, Jupiter.

DŮSLEDNOST. Dar zdůrazněného Kozoroha neb Vodnáře. Harmonický typ vzniká je-li i Venuše příznivě postavena.

DŮSTOJNÍK. Horoskopy důstojníků vykazují tato data: Jupiter v X. domě v konjunkci s Martem, zvláště ve Skopci, Lvu, Střelci, Štíru neb Vodnáři. — Mars ve III. domě a Jupiter v VII. neb v XI. za nočního zrození. Slunce bývá často ve Střelci, Medium coeli ve druhé třetině Blíženců.

DŮSTOJNOST. Silný Lev, Štír, Slunce, dobrá aspektace Ascendentu a Media coeli je podmínkou této vlastnosti charakteru. Jupiter musí býti vždy silný, tím lépe je-li ve vztahu ke Lvu, zvláště k první třetině. Důležité stupně: 9, 16, 18 Skopce, 19 Býka, 12 Lva, 28 Štíra, 25, 29, 30 Vodnáře.

DUŠE. Viz: DUCH.

DUŠNOST. Choroba je často zapříčiněna těmito daty: Slunce v Rybách, Luna v Býku, neb v Blížencích, Merkur v Blížencích, Saturn v Býku neb v Blížencích, vždy v VI. domě. Merkur v VI. domě, lhostejno v kterém znamení, působí obdobně. Srovnej heslo: ASTHMA.

DŮVĚRYHODNOST. Znaky této vlastnosti jsou: Luna ve Štíru, Slunce v X. domě v dobrém aspektu k Uranu, Ascendent ve Lvu, Panně, Jupiter v I. domě a ve Skopci, Lvu neb Střelci. Všechny prvky musí býti bez poškození.

DŮVĚŘIVOST. Typickým datem jest Slunce v I. domě, akcentace 22° Lva. Škody z ní vznikají, je-li poškozená Luna ve II. domě a za nepříznivých transitů Jupitera k Neptunu. DVĚ (číslo). Signatura: Vodnář.

DVOJČATA. Ascendent bývá často ve Vodnáři. Viz: heslo: DĚTI.

DÝNĚ, (Cucurbita pepo). Signatura: Luna, Rak.

E.

E. Písmeno: Slunce, Kozoroh, dle novější astrologie Jupiter. Číslo 3. Ton: Lev, Merkur. EGYPT. Dolní: Merkur, Blíženci, Horní: Venuše, Váhy.

ELEGANCE. Venuše.

ELEKTRIKÁŘ. Povolání Martické.

ELEKTROTECHNIK. Povolání signováno Uranem a Štírem. Pravidelně Medium coeli bývá v první třetině Štíra aneb v první třetině Vodnáře. Merkur v dobré vazbě na Urana udílí zájem o elektrotechniku.

ELEKTRUM. Dle alchymie slitina všech kovů. Signatura: Jupiter.

ELEKTŘINA. Všeobecný signifikátor: Uran. Škody způsobené elektřinou jsou naznačeny Uranem v VIII. domě mundánního horoskopu. Poškozený Uran v VIII. domě individuálního horoskopu varuje před úrazy způsobené elektřinou. Je-li poškození značné a má-li vládce tohoto domu nepříznivou vazbu k Uranu lze souditi i na smrt elektřinou. V léčení se usvědčují elektrické methody, je-li Uran neb Mars v VI. domě horoskopu.

EMIGRACE. Emigranti mívají ve svém horoskopu mimo příznaky uvedené pod heslem CESTY zdůrazněn 9° Ryb. Otázky emigrace soudíme dle VII. domu horárního horoskopu. Je-li Saturn v první třetině Střelce, aneb poškozený v IX. domě pak nutno před emigrováním varovati. Srovnej: Vystěhovalectví.

ENERGIE. Jest projevem silného Marta, Urana, Skopce a Lva, Obecná data: Slunce v konjunkci neb v dobrém aspektu k Martu neb Plutonovi, zvláště ve Lvu neb v V. domě. Slunce ve Skopci, v první třetině Vodnáře, za přibývající Luny ve třetí třetině Raka. — Luna ve Lvu (zvláště ve třetí třetině) a v dobrém aspektu k Martovi. — Mars příznivě k Merkurovi neb Plutonovi, zvláště v I. neb XI. domě a ve Skopci, Kozorohu aneb třetí třetině Panny neb Ryb. — Saturn v VIII. domě, ve Lvu, zvláště v první třetině. — Ascendent ve Skopci, Lvu (třetí třetina), Štíru (první třetina), Střelci, Vodnáři (první třetině), zvláště je-li v dobrém aspektu k Martu, Slunci, Uranu neb Saturnu. Vždy je dobře, je-li Mars příznivě k Jupiterovi, zdůrazněný Skopec a 19° Raka.

Dobrým znamením pro životní energii jest, stojí-li vládce Ascendentu v V. domě. — Na výbušnou energii soudíme dle ozáření Urana, Skopce a Štíra, špatně užitou energii prozrazuje ozáření třetí třetiny XII. domu, 11° Vodnáře, 15° Ryb. Nedobře užitá energie projevuje se transity Saturna neb Urana k Martu. — Na vzrůst životní energie soudíme dle solárního horoskopu, nalezneme-li v něm Marta v I. neb VII. domě a v příznivé vazbě ke Slunci, dále dle příznivých direkcí Marta k Luně, Merkuru, Saturnu a Mediu coeli. Obdobné transity Marta působí stejně, ale menší silou. Při transitech a direkcích k Saturnu neb Uranu je vždy třeba opatrnosti. Kladná energie roste za příznivých direkcí Slunce k Martu, proměnlivá za direkcí Luny k Martu, výstřední za direkcí neb transitů Marta k Uranu a Slunce k Plutonu. Postavení Slunce v Štíru téměř vždy naznačuje nerozumné řízení energie. — Na nepatrnou energii soudíme, ne-nalézáme-li příznaků pro energii. Typická konstelace jest Venuše v X. domě a Mars poškozený Neptunem.

EPIDEMIE. Signifikátor: Mars. Na smrt epidemií lze souditi, je-li Saturn signifikátorem smrti. V mundánním horoskopu ukazuje na epidemie Neptun neb Mars v VI. domě, Mars v I. domě a Jupiter poškozený Saturnem. Důležité příznaky: Zatmění Slunce ve druhé neb třetí třetině Raka, v první třetině Vah, druhé třetině Panny. Zatmění Luny v první třetině Střelce a ve druhé třetině Skopce neb Štíra.

EROTIKA. Na kvalitu erotiky soudíme nejdříve dle postavení a ozáření V. domu. Je-li jeho hrot ve Skopci, lze souditi na nadšené lásky a záliby, v Býku na peněžní ohledy v lásce, v Blížencích na četné milostné poměry s nervosním a intelektuelním pozadím a na smrt milované bytosti, v Raku na spojení s lidmi společného povolání a erotiku dosti nízkou, ve Lvu na čistou milostnou vášeň, v Panně na erotické poměry k podřízeným aneb k mladším osobám, při čemž láska ovládá všechnu činnost, ve Vahách na klidnou lásku manželskou, ve Štíru na smrt milované osoby, mohutnou potřebu lásky, ve Střelci na silný citový život a milostné vztahy k cizinci aneb k osobě v cizině žijící, v Kozorohu na erotiku poškozující povolání a pověst, ve Vodnáři na mnoho poměrů, jež manželstvím nekončí, v Rybách na škody z milostných poměrů. Saturn, Uran, Neptun a Pluto v V. domě, aneb ozařující jeho hrot zdůrazňuje mohutné vášně smyslné. Hrot V. domu poškozený Saturnem aneb poškozený Saturn v V. domě často působí asketické sklony a celibát. Při studiu V. domu nikdy nezapomeňme studovati i znamení Lva. Jiná obecná data: Luna neb Venuše v každé vazbě na Marta, Jupiter poškozený Martem, Uran v VII. domě, Venuše ve druhé třetině Skopce, v Rybách, v V. neb v VII. domě. Jemnou erotiku propůjčuje Slunce ve vahách, povrchní Býk aneb Venuše v Býku neb ve II. domě.

Erotické zkušenosti u dětí lze předvídati, je-li Ascendent ve Štíru, Uran, Neptun a Pluto v V. neb VII. domě a jsou-li poškozeny, a Neptun v nepříznivé vazbě k Venuši. 23° Kozoroha je zdůrazněn. Na dobu projevu lze souditi dle solárního horoskopu, zvláště je-li Venuše v jeho XII. domě. Erotiku v pozdním věku prozrazuje Jupiter ve IV. domě poškozený (oposicí) Sluncem.

Erotické sklony vznikají, je-li v solárním horoskopu Slunce neb Luna v V., Venuše v VI. domě, za transitů a direkcí Venuše, aneb jiných planet k Venuši. Zlé zkušenosti erotické: Luna v I. domě poškozená Uranem, Venuše v I. domě poškozená Saturnem za nočního zrození, Venuše v I. domě (zvláště ve Štíru) poškozená Martem, Venuše v V. domě a poškozená Martem, Saturnem neb Uranem, Venuše v VII. domě a poškozená Uranem. Poškozená Venuše vůbec umožňuje souditi takto, i když je ve vztahu k X. domu. Mars poškozený Plutonem, zvláště ve vztahu k Rybám je rovněž neklamným znamením. Zážitky tyto vznikají za špatných vzájemných direkcí Venuše a Slunce, a za nepříznivých transitů Urana neb Neptuna k Venuši.

Smrt z erotiky může nastati, je-li Luna signifikátorem smrti, zvláště je-li v Býku.

Nízká erotika: Poškozený Ascendent ve Skopci, Štíru; Venuše ve Vodnáři a Ascendent ve Štíru; Sestupný uzel v V. domě, Venuše poškozená Plutonem, Mars v Raku a v I. domě, Mars v V. domě a v konjunkci neb nepříznivě k Plutonu neb k Venuši.

Záchvaty nízké erotiky vznikají za nepříznivých direkcí Marta k Venuši, slabší i za transitů. Zvrhlá erotika: Mars poškozený Plutonem, Saturn poškozený Neptunem neb Plutonem, Saturn v Raku a nepříznivě k Martu, Venuši, Luně, Neptunu, Saturn ve Štíru a nepříznivě k Luně neb Venuši, Neptun v V. domě zvláště v Býku, Blížencích, Štíru, Rybách, poškozený Neptun ve Lvu, poškozený Saturn v V. domě, Uran nepříznivě k Neptunu. Uran v Býku, Lvu, Vodnáři (první třetina), poškozený Lunou neb Venuší. Poškozený Uran v V. domě. Srovnej hesla: NEMRAVNOST, PERVERSITA.

ESTHETIKA. Esthetické zájmy a tendence prozrazují tato data: Silný Pluto, Neptun ve Vodnáři, Rybách, třetí třetině Raka. Všeobecným signifikátorem je Venuše; vlastnosti tyto jsou výtečné, je-li Venuše ve třetí třetině Skopce, a je-li příznivě k Uranu a Neptunu. Drobné zážitky esthetické zakoušíme za transitů Venuše k Neptunu, mohutné zážitky za transitů Neptuna k Venuši.

ESTHETISMUS. Typické konstelace: Neptun v Rybách a v tri-gonu neb sextilu na Merkura, Slunce v konjunkci s Venuší, Luna ve Lvu, Mars ve IV. domě.

ETIKETA. Viz: Formálnost.

EVOLUCE. Signifikátor: Luna.

EXEKUCE. Jsou-li příznaky pro zmenšení neb zkázu jmění pak exekuce nastávají za nepříznivých transitů Saturna k Merkuru, Mediu coeli neb k signifikátoru majetku.

EXISTENCE. Viz: Povolání. Postavení.

EXOTIKA. Signifikátoři: Pluto, Uran.

EXUDÁT. Choroby tyto pravidelně působí Jupiter poškozený Má rtem, zvláště ve vztahu k VI. domu.

F.

F. Písmeno: Venuše, Merkur, Blíženci. Číslo: 8. Ton: Saturn, Panna.

FALŠOVÁNÍ. V horoskopech falsifikátorů a lidí falešných je zdůrazněn 8° Raka, 12° Panny. Saturn bývá poškozen Neptunem, a Neptun často ve XII. domě. Nutno se obávati falše za špatných direkcí Bodu štěstí k Merkuru. Viz: PODVOD.

FANATISMUS. Je projevem slabého Marta, Urana ve Vahách neb v IX. domě ve špatné vazbě k Venuši. Typické datum je: Luna v konjunkci s Uranem ve znameních ohnivých neb vodních. Na-stává-li tato konjunkce ve znameních vzdušných lze souditi na výstřední fanatismus. Je-li nadto ještě vztah k Saturnu pak se přidržuje k fanatismu ještě netrpělivost a bigotnost. Silný Skopec působí rovněž tak, ne však nízkým aspektem. Několik dat: Mars poškozený Uranem, Slunce ve Štíru neb v IX. domě poškozené Martem, Venuše ve Štíru, poškozená za slabého Urana, Saturn v I. domě a poškozený, Ascendent ve Skopci neb ve třetí třetině Ryb a poškozený Saturnem neb Martem.

FANTASIE. Vlastnost silně ozářených ohnivých neb vodních znamení, Vah, Vodnáře, Ryb, Neptuna a Merkura (i poškozeného). Obecný signifikátor Neptun. Několik dat: Luna v IX. domě, Luna příznivě k Neptunu, Luna ve druhé třetině Ryb neb Štíra, zvláště dobře ozářená Plutonem. Slunce v první třetině Ryb, druhé Štíra, třetí Raka. Venuše ve třetí třetině Raka, Mars ve druhé třetině Raka neb Ryb, ve třetí Štíra. Hrot IV. domu v Raku a silně postavená Luna. Neptun ve III. domě, Neptun příznivě k Plutonovi, zvláště ve vztahu ke Skopci neb Střelci. Jupiter příznivě k Uranu, zvláště ve druhé třetině Vodnáře a třetí Ryb. Saturn v konjunkci s Plutonem, Uran ve vztahu k Neptunu, zvláště v první třetině Vah a třetí Střelce. Uran ve III. domě. Zdůrazněné stupně: 21 Vodnáře, Ryb, 7 a 20 Ryb. Plodná fantasie: Ascendent v Raku, za silného Marta, dobré ozáření 22° Raka neb Vah, 29° Vah. Umělecká: Skvělé ozáření Luny, Merkura a Venuše, zvláště ve vztahu k V. domu. Zisk z fantasie: Příznivě ozářený Uran neb Neptun ve II. domě.

FANTASTA. Data: Ascendent ve Skopci poškozený Uranem, poškozený Ascendent v Raku, nepříznivě ozářený 15° Štíra. Venuše poškozená Neptunem.

FANTASTIČNOST. Data: Luna poškozená Neptunem neb Plutonem, Luna v Raku a poškozená, Merkur nepříznivě k Venuši, Neptun v IX. domě. Poškozený Neptun v Blížencích.

FASCINACE. Osoby mající tento dar mají v horoskopu Venuši ve vztahu k Uranu v poměru k VII. domu. Nastává-li tato vazba ve dvou horoskopech pak nositel horoskopu silnějších hodnot fascinuje osobu druhou. Fascinace působí pak velmi náhle a nečekaně, totéž nastává váže-li se Ascendent osoby jedné na silně postavenou planetu osoby druhé, zvláště — je-li tato planeta Venuší neb Uranem.

FATALISMUS. Je odvislý obyčejně od Jupitera poškozeného ve vztahu k X. domu Saturnem, Uranem neb Martem. Saturn v IX. domě působí podobně, rovněž je-li v slabém postavení. Mnoho může vyrovnati silné Slunce, Jupiter neb Uran.

FENYKL. Signatura: Saturn.

FETIŠISMUS. Signifikátor: Pluto.

FEZ, město: signatura Štír, Mars.

FIALA ŽLUTÁ. Signatura: Slunce.

FIALKA. Signatura: Jupiter, Váhy. Fialová barva: Uran, Vodnář.

FÍK. Signatura: Jupiter.

FILM. Signifikátor: Uran zvláště ve vztahu k Plutonu. Úspěch ve filmu lze předvídati, je-li Ascendent ve třetí třetině Blíženců a Uran v příznivém a silném postavení. V horoskopu slavných dětí bývá skvěle ozářen Pluto.

FILOLOG. Talent k jazykům a povolání jazykozpytce prozrazují tato data: Venuše v IX. domě v konjunkci s Merkurem, Merkur v Panně, Luna ve štíru dobře ozářená Merkurem, Luna v Blížencích a v I. domě, Ascendent v Blížencích, Medium coeli ve třetí třetině Ryb. FILOSOF. Povolání signifikuje Merkur. Data: Medium coeli ve druhé třetině Raka neb Ryb, ve třetí třetině Střelce; Merkur v konjunkci s Venuší ve IV. domě, silný Jupiter a IX. dům (zvláště první třetina).Vládce Ascendentu bývá ve druhé třetině IX.domu. Medium coeli ve třetí třetině Lva. Saturn v IX. domě za denního zrození.

FILOSOFIE. Na filosofickou mysl a sklony k filosofii lze souditi z těchto dat: Slunce ve Vodnáři, IX. domě, ve třetí třetině Blíženců. Luna v XII. domě dobře ozářená, Luna dobře k Jupiterovi, Merkur dobře k Jupiterovi. Ascendent v Býků, Vodnáři, Mars ve Střelci, Jupiter příznivě k Saturnovi zvláště ve Skopci, Býku (třetí třetina), v Blížencích, Raku, Střelci (třetí třetina). Saturn ve Střelci, Býku (druhá třetina), Panně (třetí třetina). Zdůrazněný 30° Panny. Zvláštní filosofické názory působí Uran v IX. domě. Prohloubení filosofického názoru světového se dostavuje za příznivých transitů Neptuna k Saturnu.

FINANCE. Signifikátoři: I., II., IV., V., VII., X. dům, Slunce, Luna, Venuše, Jupiter, Bod štěstí a jeho vládce. Způsob výdělku naznačuje II. dům. Nejlepším znamením pro dobrý finanční stav jsou konstelace: Vzájemná dobrá vazba vládců II., VI. a X. domu aneb planety v dobrých aspektech ve vztahu k II., VI., a X. domu. Dobré finance mundanně naznačuje Slunce ve II. domě, a Ascendent mundanního horoskopu mezi 1 až 15 stupněm Panny. Zlé finance naznačuje Sestupný uzel ve II. domě, v mundanním horoskopu Saturn v IX. domě, akcentovaný 49 Skopce.

Zlepšení finančního stavu lze očekávati za těchto konstelací: Slunce ve IV. domě solárního horoskopu příznivě k Merkuru, Merkur ve II. domě solárního horoskopu, příznivě ozářený Uran a Uzel v tomtéž postavení. Pro zlepšení finančního stavu jsou dále důležitý příznivé transity Urana a Jupitera k Luně, Merkuru, k hrotu II. domu a k jeho vládci. Zhoršení financí: Nepříznivé konstelace v solárním horoskopu výše popsané, nepříznivé transity Jupitera, Urana, Saturna ke Slunci, Venuši, Merkuru, Jupiteru, hrotu II. domu a k jeho vládci. Kolísavé finance jsou naznačeny radikálním horoskopem konstelacemi: Slunce ve Vodnáři, Luna ve II. domě.

FINANCE, Veřejné. Signifikátor: II. dům mundanního horoskopu a jeho vládce, Jupiter. Aktivita veřejných financí nastává, je-li Mars ve II. domě; při nepříznivém jeho ozáření, lze očekávati sice aktivitu, ale zaviňující krise. Finanční pletichy prozrazuje Uran ve III. domě, katastrofy Pluto ve II. domě. Finanční spory: poškozený Jupiter v VII. domě. Zmatky ve veřejných financích: poškozený Jupiter v IX., X. XI. domě.

FINANČNÍK. Signifikátoři povolání: Mars — Jupiter. Horoskopy finančníků vykazují tato data: Jupiter v konjunkci s Merkurem ve II. domě při denním zrození. — Merkur v konjunkci s Martem ve II. domě při nočním zrození. — Venuše v Býku, Mars ve Skopci (třetí třetina) neb ve Vodnáři příznivě k Uranu, Jupiter ve Skopci (druhá třetina), Býku (první třetina), Vahách (druhá třetina), ve II. neb X. domě a příznivě k Luně, Slunci, Venuši, Martu, Merkuru. — Ascendent mezi 11°—20° Býka, 21°—30° Raka, 15°—30° Lva, dobře ozářený Neptunem, Lunou neb Jupiterem, Medium coeli v první třetině Býka, ve druhé třetině Skopce neb Vodnáře.

FIRENCE. (Florencie). Signatura: Skopec.

FIS. (Ton.) Signatura: Váhy.

FISTULE. Choroba poškozené Luny a Venuše.

FLANDRY. Signatura: Blíženci.

FLEGMATIČNOST. Vlastnost zdůrazněných pevných znamení zvláště Býka, poškozených Saturnem. Neptun v Raku, Štíru, Rybách a v I. domě.

FOBIE. (Úzkostné stavy.) Jsou zapříčiněny poškozením Neptuna ve vztahu k signifikátorům zdraví (Hylegu, k VI. neb VIII. domu a k jejich vládcům). Merkur bývá poškozen, Blíženci a vodní znamení zdůrazněna. Dle vládců VI. a VIII. domu soudíme na druh úzkosti. Potlačené komplexy: Akcentace Štíra, vliv Saturna za protikladu kladných a záporných, ohnivých a vodních znamení. Nechybí vazba mezi vodními znameními a jim analogickými domy.

Často bývá Saturn v Raku v nepříznivém (kvadratura!) postavení k Slunci, Jupiteru a Uranu. Třetí dům horoskopu má vztah k vodním znamením, rovněž jeho vládce aneb Merkur a Blíženci všeobecně. Hrot III. domu často bývá v Blížencích neb v Střelci zvláště na 6°. Strach z osamění: Neptun v ohnivých znameních poškozující XII. dům, Urana neb Jupitera. Ascendent nepříznivě k Martu neb k Slunci, Merkur v VI. domě na průsečíku mezi Venuší a Saturnem.

FORMÁLNOST. Vlastnost zdůrazněného Kozoroha, silného Urana a Marta. Formálnost ve věcech náboženských dává Jupiter se vztahem ke Štíru. Příslušníci společností holdujících obřadnostem mají obyčejně silného Štíra, ale slabého Jupitera. Osoby se zdůrazněným Lvem milují nádheru, se silným Martem vojsko. Silný Merkur propůjčuje sklon k herectví.

FOSFOR. Signatury: Mars, Skopec, Štír, Lev.

FRANCIE. Signatura: Slunce, Lev. Jižní Francie: Střelec.

FRANKFURT a. M. Signatura: Váhy.

FRIVOLITA. Data: Mars v Raku poškozující Venuši, Venuše v IX. domě v poměru k Martu.

FUCHSIE. Signatura: Venuše.

FYSIČNO. Signatura: Luna.

FYSIK. Signifikátor povolání: Uran, Mars, Štír. Fysikové mívají Ascendent v Panně, Medium coeli v první neb v druhé třetině Střelce, Jupitera často ve druhé třetině Štíra.

FYSIOGNOMIE. Viz: Tělo

FYSIOGNOMIK. Nadaní fysiognomikové mívají Slunce ve Štíru.

DÍL II. G-J.

G.

G. Písmeno: Jupiter, Merkur, Váhy. Číslo 10, 3. Tón: Jupiter, Štír.

Gdoule. Jupiter.

Generace. Na generační vlivy lze souditi z postavení Neptuna a Plutona ve znameních zvířetníku. Generál. Signifikátor povolání: Jupiter-Mars

Genialita. Z horoskopu lze poznati talent velmi snadno, genialitu již obtížněji. Nejbezpečnějším znamením jsou konfigurace a silné vztahy vícera planet mezi sebou, které vždy naznačují nadnormálnost. Moderní astrologové vidí podstatu geniality ve šťastném poměru vlivů Uranických, Neptunických a Plutonickým, které umožňují duševní stavy obyčejným lidem nedostupné. Snad intervenují i planety transplutonické, dosud neobjevené. Několik dat: Silné postavení Neptuna a Plutona. Ascendent skvěle ozářený ve Vahách (zvl. ve druhé třetině). Ascendent ve Skopci v příznivé vazbě k Merkurovi, Plutonovi a k vládci neb planetě v IX. domě. Mocně ozářený Uran v I. domě. Merkur v konjunkci (méně již v příznivém aspektu) k Jupiterovi neb Neptunovi. Úmrtí geniů prozrazuje Slunce v VIII. domě mundánního horoskopu.

Genitalie. Signatury: mužské: Mars, Štír. Zevní: Mars. Ženské: Venuše, Váhy, Štír.

Gent. Signatura: Štír

Geometr. Lidé tohoto povolání mívají Medium coeli v první třetině Panny. Merkur při denním zrození bývá v VI. neb XII. domě.

Georgie. Signatura: Býk.

Gestikulace. Mnoho gest působí zdůraznění pevných znamení, zvláště Býka.

Gigolo. Povolání slabého Plutona.

Gotha. Signatura: Střelec.

Graciésnost. Dar silných Vah a Venuše v konfiguraci s Lunou, není-li planet silnějších a nejsou-li zdůrazněna pevná znamení.

Granát. (drahokam) Signatura: Blíženci, Střelec.

H.

H. Písmeno: Skopec, Saturn, dle nové astrologie: Venuše. Číslo: 28, 8. Tón: Luna.

Habeš. Signatura: Vodnář.

Habr. Signatura: Jupiter.

Hádavost. Data: Luna poškozená Martem, zvláště ve Skopci. Merkur poškozený Martem, Jupiterem, Saturnem, zvláště ve Lvu neb v VIII. domě. Mars ve špatném aspektu k Jupiteru, Mars ve Skopci, Vodnáři, Mars v I. domě, zvláště v Býku či Panně. Saturn ve Skopci a Lvu a v I. domě. Ascendent ve Skopci neb v Kozorohu, zvláště je-li poškozený Martem neb Saturnem. Uran ve špatném aspektu k Merkuru. 18° Býka neb 2° Střelce bývají zdůrazněny. Hádky propukají za špatných transitů Luny k Slunci a Uranu, Merkura k Martu a Saturnu; osudově důležité za špatných transitů Jupitera k Luně, Merkuru a Saturnu.

Hádky s ženou propukají za špatných transitů Venuše k Luně a Marta k Luně a Martu, s přáteli za zlých transitů Venuše k Mediu coeli, s příbuznými a sourozenci za špatných transitů Marta neb Saturna k hrotu III. domu, se společníky za špatných transitů Saturna k VII. domu.

Hadec. Signatura: Saturn.

Hadinec. Signatura: Saturn.

Halucinace. Choroba Merkura a Neptuna. Venuše bývá poškozena v VIII. domě, Neptun poškozený VI. domě, zvláště ve Skopci.

Hamburg. Signatura: Vodnář.

Hanau. Signatura: Váhy.

Hanba. Viz: Skandály, Aféry.

Hantýrka. Viz: Argot.

Harmonie. Duševní: Nastává za příznivých transitů Slunce k Plutonovi a Neptunu. Medium coeli ve Vahách je příznakem osudové touhy po ní.

Hbitost. Data: Mars v I. domě a příznivě ke Slunci.

Hejskovství. Následek vlivu slabého Slunce a Venuše. Poškozené Slunce ve Vahách a Luna ve Lvu, zvláště v I. domě, je rovněž častý příznak. Lidé se zdůrazněnou Pannou velmi dbají svého zevnějšku.

Heliotrop. Signatura: Slunce.

Hemeroidy. Nemoc Štíra, v němž se nacházejí poškozené planety, mající vztah k VI. domu (Jupiter, Saturn), někdy též k VIII. domu. Planety ve Štíru, VI. neb VIII. domě mají nepříznivý vztah k Vodnáři neb Panně. Mars jako signifikátor ukazuje na operativní zákroky.

Heidelberg. Signatura: Panna.

Heilbronn. Signatura: Váhy.

Herec. Signifikátoři: Luna, Merkur, Venuše. Horoskopy herců vykazují silné obsazení Vodnáře, vodních znamení, zvláště Ryb, III. domu. Luna často bývá v Raku a má vztah ke II. neb XII. domu. 27° Lva, a 27° Vodnáře má vztah ke stejným stupňům znamení ohnivých a vzdušných. Několik dat: Slunce ve Vahách, Štíru se vztahem k V. domu. Merkur v V. domě a v konjunkci s Venuší.

Tatáž konstelace v X. domě při denním zrození. Venuše v I. domě a v aspektu s Martem. Jupiter příznivě k Uranu, Ascendent v Panně, Medium coeli v první třetině Raka a Lva. Smrt herců lze očekávati, je-li Mars v V. domě mundánního horoskopu.

Hermafroditismus. Signifikátoři: Merkur, Neptun.

Heřmánek. Signatura: Merkur, Kozoroh, Ryby.

Hlad. Hladomor oznamuje zatmění Slunce ve druhé třetině Panny neb třetí třetině Býka.

Hlas. Signifikátor: Blíženci, III. dům. Ovládání hlasu závisí od 16° Býka a Štíra. Krásný hlas je darem Ascendentu v Býku, příznivě ozářeného. Dle pravidel klasické astrologie Býk, Blíženci, Váhy a Střelec propůjčují hlas vysoký a jasný, Lev, Štír a Vodnář hlas hluboký a temný, Blíženci, Váhy, Střelec a Vodnář hlas silný a zvučný. „Němá“ znamení jsou Rak, Štír a Ryby.

Hlasivky. signatura: Merkur. Choroby hlasivek jsou naznačeny špatně ozářenou Lunou neb Martem v Býku a VI. domě.

Hlava. Signifikátor: Mars. Kulatou hlavu tvoří Ascendent ve Lvu aneb ve vztahu k Jupiteru, malou Mars neb Jupiter v I. domě, zvláště v Kozorohu, velkou Luna v I. domě. Bolesti v hlavě jsou nesnadno zjistitelné. Pravděpodobná data: Mars poškozující Skopce neb I. dům. Luna ve Vahách, Merkur v Rybách, zvláště v VI. domě. Venuše ve Skopci a v 6. domě, Jupiter ve Skopci a ve Střelci a v VI. domě, Saturn ve Vahách. Bolesti v hlavě lehčího rázu nastávají za špatných transitů Merkura k Saturnu. Vážné choroby oznamuje Saturn v I.neb VI. domě, zvláště jsou-li ve Skopci neb ve Vodnáři. Poškozený Mars v I. domě varuje před úrazy. Nikdy nelze operovati ústroje hlavy, transituje-li Luna Skopcem.

Hlísty. Data: Mars nebo Venuše v Panně a v VI. domě.

Hlízy. Data: Venuše, Mars, Merkur v VI. domě a v Rybách.

Hloh. obecný: signatura: Mars.

Hloubavost. Saturn neb Uran jest v IX. domě, aneb výtečně aspektuje vládce IX. domu. Obdobně působí Saturn v Blížencích a v I. domě a dobře ozářený Neptun ve XII. domě.

Hloupost. V horoskopu hloupých lidí chybějí znaky inteligence. Luna poškozuje Merkura a Saturna. Jupiter je ve zlém aspektu k Neptunu, Merkur často bývá v Rybách, Luna v X. domě a poškozená Uranem, Saturn v Býku a v I. domě.

Hltan. Choroby hltanu naznačuje Slunce v VI. domě a v Panně, Štíru neb Kozorohu, Luna v Býku, Mars v Býku neb Střelci a v VI. domě. Nelze operovati hltan, transituje-li Luna Býkem.

Hluchota. viz heslo: Sluch. Data hluchoty: Merkur ve špatném aspektu k Saturnu, zvláště ve vztahu k XII. domu, Merkur v konjunkci se Sluncem ve XII. domě, Saturn tvoří oposici do VI. neb XII. domu. Často je ve Skopci. Ozáření Neptuna vždy nutno bedlivě zkoumati.

Hmat. Signatura: Mars.

Hmota. Signatura: Luna. Hmotné utváření signifikuje Jupiter. Hmotné tělo signifikuje Skopec, všeobecně i zemská znamení.

Hmotařství. Příznaky idealismu chybějí, Saturn je slabý, ale ve význačném postavení v horoskopu. Ascendent je poškozen často v první třetině Panny aneb ve třetí třetině Vah.

Hmyz. Signifikátor: Mars. (Zvláště hmyz jedovatý).

Hněvivost. viz Zloba.

Hnisání. Signifikátor: Saturn. Hnisavé choroby: Saturn v Býku a v VI. domě.

Hodnocení. Signifikátor: Pluto.

Hochštaplérství. Je působeno poškozením Venuše a Jupitera Neptunem ve vztahu k vodním znamení. Ascendent je poškozen a ve Skopci neb ve Lvu. Obecným signifikátorem je Neptun.

Holandsko. Signatura Luna.

Holič. Signatura povolání: Mars; spíše však Mars-Saturn.

Holohlavost. Vada Plutona. Data: Poškozený 18° Býka, 28° Skopce a Raka.

Holub. Signatura Venuše.

Holubinka. Signatura: Mars.

Homosexualita. Viz: Perverzita. Data: Uran neb Neptun v V. domě a v silném poškození zvláště s Venuší. Poškozený Neptun v VII. domě.

Horečka. Signifikátor: Mars. Nastává obvykle za špatných vzájemných transitů Slunce a Marta. Data chorobných stavů horečnatých: Slunce v VI. domě, Luna poškozená Martem, Mars v I. neb VIII. domě ve špatném aspektu ke Slunci, Jupiter ve Střelci a v VI. domě.

Horlivost. Data: Uran v I. domě, zvláště v Kozorohu; akcentované stupně: 12° Kozoroha, 16° Panny a Vah, 13° Raka. Člověk stává se horlivým za příznivých transitů Marta k Mediu coeli a za konjunkce a příznivých aspektů direkčního Slunce k Martu.

Hornictví. Signifikátor: Saturn. Úspěch v něm lze očekávati, když Luna je v Kozorohu a Saturn výhodně aspektuje Medium coeli, aneb je-li Bod štěstí ve IV. domě. Nepříznivá doba pro hornictví nastává, je-li poškozen IV. dům mundánního horoskopu.

Horník. Signifikátor povolání: Mars, Mars-Saturn. Dobré znamení jest, je-li Medium coeli v první třetině Kozoroha.

Hory. Signatura: Luna.

Hořčice. Signatura: Mars.

Hořec. Signatura: Slunce. Hořec žlutý: Mars, podsignatury: Rak, Lev, Panna.

Hospodárnost. Vlastnost závisí od příznivě ozářených stupňů: 7° Skopce, 27° Býka, 29° Lva; Saturn bývá dobře ozářen ve II. Neb IV. domě, Luna v dobrém aspektu k Saturnu, Slunce v první třetině Raka. Často je Saturn v Býku neb v Raku.

Hospodářství. Národní: Na jeho vývoj soudíme dle II. domu mundánního horoskopu. Luna v něm oznamuje změny, Jupiter zvýšenou blahodárnou činnost.

Hostec. Choroba Střelce. Hostec dolních končetin: Luna v Kozorohu, Merkur ve Vodnáři, Mars v Kozorohu, vše ve vztahu k VI. domu. Hostec horních končetin: Slunce, Luna, Merkur ve Vahách a v VI. domě. Kloubů: Saturn v Kozorohu a v VI. domě. Krčních svalů: Mars v Býku a v VI. domě. Prstů u nohy: Saturn v Rybách a v VI. domě. Hostec v zádech: Mars ve Lvu a v VI. domě.

Hostinec. Signatura: Merkur.

Hostinský. Signatura povolání: Mars-Jupiter, Luna. Horoskopy hostinských často vykazují data: Saturn v Rybách a v první třetině. Medium coeli v Býku, Raku, Rybách, zvláště v první třetině.

Hostiny. Smysl pro ně propůjčuje Venuše v VI. domě.

Houby. Signatura: Neptun, Ryby.

Hovornost. Závisí od ozáření Blíženců.

Hra. Signifikátoři: Merkur, Pluto. Horoskopy hráčů mívají tato data: Ascendent ve Střelci aneb ve třetí třetině Panny, 10° Býka je zdůrazněn, Mars má nepříznivý vztah k V. domu. Dle obsazení V. domu soudíme na výsledky. Jupiter propůjčuje optimismus, Venuše potěšení ze hry, Bod štěstí v něm aneb v I. domě poukazuje na zisk z her. Štěstí z her slibuje dobře ozářený Uran, Jupiter neb Venuše v V. domě.

Neštěstí a ztráty ve hrách působí špatně ozářený Mars, Jupiter a Saturn v V. domě. Při slabém Saturnu lze souditi na ruinování. Hazardní hráči vždy mají poškozeného Jupitera. Slunce bývá v I. domě a v Rybách, Neptun ve vztahu ke Skopci, Lvu neb V. domu. Sklon k hrám prozrazuje Slunce neb Luna v V. domě solárního horoskopu, direkce Bodu štěstí, transity Jupitera zvláště k Venuši a k V. domu.

Hračky. Signatura: Venuše.

Hrách. Signatura: Mars.

Hrdinství. Signifikátor: Skvěle ozářený Prokyon, zvláště v konjunkci se Sluncem.

Hrdlička. Signatura: Venuše.

Hrdlo. Signatura: Býk. Protnutí hrdla: Mars v Býku jako signifikátor smrti.

Hrdost. Závisí od ozáření Lva a Slunce. Data: Ascendent ve Lvu, Mars ve Lvu a v I. domě, Luna ve třetí třetině Blíženců, Slunce v Panně a v aspektu k Ascendentu.

Hrobník. Signifikátor povolání: Venuše-Mars-Saturn. Horoskopy hrobníků vykazují tyto konstelace: Merkur v X. domě ve špatném aspektu k Uranu nebo naopak: Uran v X. domě a ve špatném aspektu (oposici) k Merkuru.

Hrtan. Choroby hrtanu zapříčiňuje Luna nebo Mars ve vztahu k Býku a VI. domu. Neoperovat hrtan, když Luna transituje Býkem.

Hrubost. Vada převahy vodních a zemských znamení, slabá Venuše, ale silný Mars. Data: Luna ve Štíru, Venuše v I. domě poškozená Lunou, Mars ve špatném aspektu na Plutona, Ascendent v Kozorohu (v první třetině), aneb poškozený Saturnem. Mars poškozuje Venuši, Neptun mívá vztah k vodním a zemským znamením, musí však chyběti příznaky jemnosti. Oheň často bývá vulgární, nikdy však sprostý. Mars pravidelně silně poškozen. Hrudník. Choroby jsou způsobeny špatným ozářením Raka, Blíženců a Ryb se vztahem k VI. domu. Vystříhat se operací, transituje-li Luna Rakem.

Hruška. Signatura: Jupiter.

Hrůzovláda. Má vztah k zatmění Slunce ve třetí třetině Ryb a k zatmění Luny ve druhé třetině Kozoroha.

Hřbitov. Signatura: Saturn.

Hřebíček. Signatura: Slunce-Merkur. Dle některých astrologů: Venuše.

Hříchy. Tajné – jsou působeny konjunkcí Venuše a Saturna.

Hubenost. Vada Saturna, Skopce, Býka a druhé poloviny Lva. 1° Panny je zdůrazněn. Několik dat platících pro postavení v I. domě: Merkur ve Lvu, Mars v Kozorohu, Saturn v Raku, Lvu, Střelci, Uran ve Skopci a v Panně. Saturn v Raku a v I. domě. Hubnutí se dostavuje za nepříznivých transitů Saturna k signifikátorům zdraví.

Hudba. Signatura: Venuše, vztah k Býku, Blížencům, Vahám, Střelci. Mundanně odpovídá V. domu. Hudební sklon a nadání působí: Luna v Býku aneb v VII. domě, Venuše neb Jupiter v konjunkci s Uranem, dobré ozáření 8° Panny, 15° Vah a Kozoroha (má-li Venuše dobrý aspekt k Neptunu), 16° Štíra, 26° Vodnáře, 27° Lva. Často je Uran ve III. domě v dobrém aspektu k Venuši. Neptun a Venuše jsou v rohových domech, Luna v konjunkci s Venuší, Venuše v konjunkci s Neptunem ve vodních neb ohnivých znameních. Býk, Váhy, Vodnář a Rak nejsou zpravidla poškozeny. Špatná aspektace Martem ničí hudební nadání, Saturnem kazí sluch.

Hudebník. Povolání signifikuje Neptun. Data: Venuše v konjunkci s Merkurem, Merkur v konjunkci s Uranem v I., III., IX. domě. Ascendent bývá v Rybách, Medium coeli v první třetině Býka, Lva, Vodnáře, v třetí třetině Blíženců. Viz heslo: Skladatel hudební.

Humanita. Signifikátoři: Luna, Jupiter; ctnost Vodnáře (Slunce neb Luna v něm) a Střelce (zvl. třetí třetina). 3° Vah je zdůrazněn. Na úspěch humanitních snah lze souditi, je-li Jupiter ve XII. domě mundanního horoskopu. Mars v tomtéž postavení poukazuje na opak.

Humor. Je výsledkem příznivé vazby mezi Venuší, Jupiterem, Neptunem, Uranem a Lunou, dále mezi Býkem, Střelcem, Rakem a Rybami. Merkur vždy je silný, buď v I. domě horoskopu aneb příznivě k Martu, Venuše bývá v Rybách, Jupiter ve Vodnáři; Blíženci jsou zdůrazněny. Nabývá-li v těchto vazbách převahy Venuše a Býk, lze souditi na klidné a zábavné veselí, při převaze Neptuna a Luny lze souditi na zálibu ve veselých kouscích. Zdůrazněný Jupiter a Střelec miluje žert a satyru, zdůrazněný Uran miluje nečekané efekty. Smysl pro humor vůbec nemají lidé, v jejichž horoskopu je zdůrazněn Lev, Štír neb Kozoroh.

Husa. Signatura: Luna.

Hutě. Signatura: Mars.

Hyacint. Signatura: Jupiter, podsignatura Venuše, Merkur.

Hyena. Signatura: Merkur.

Hypnosa. Sklon k hypnotickým stavům závisí od slabého ozáření Neptuna. Je-li Neptun silný, zvláště ve Skopci neb v I. domě, pak lze osobu jen nesnadno hypnotisovati. Obratní hypnotiséři mají obyčejně v X. domě Urana neb Merkura, poškozeného Merkurem neb uranem (zvláště oposicí).

Hypochondrie. Choroba Merkura a Plutona.Několik dat: Poškozený Merkur v Panně, Jupiter ve Skopci a v VI. domě, Saturn ve XII. domě nepříznivě k Merkurovi, Pluto v VIII. domě v jakémkoliv ozáření.

Hypotéky. Na úspěch v tomto odvětví spekulace lze souditi, jsou-li vládcové II. a IV. domu navzájem k sobě v dobrém aspektu, aneb tvoří-li planety z II. domu dobrý úhel na planety do domu IV. Saturn musí býti pravidelně v dobrém aspektu k Luně. Dobrým znamením je také, je-li vládce II. domu nepoškozen v domě IV.

Hysterie. Choroba Luny, Urana a Neptuna. Data: Luna poškozená v první třetině Raka, poškozený Ascendent v Rybách, Uran ve Vodnáři a v VI. domě. Hysterická žena má často poškozeného Urana v V. domě.

CH.

Chalcedon. Signatura: Saturn.

Chaldea. Signatura: Lev, Slunce.

Chameleon. Signatura: Luna.

Chápání. Viz: Inteligence.

Charakter. Viz: Povaha. Zhoršení charakteru se dostavuje pravidelně za nepříznivých transitů Jupitera k Slunci a k Luně, a transituje-li zle ozářený Uran I. domem horoskopu.

Chebule. (Cocculus). Signatura: Mars.

Chemie. Signatura: Mars. Sklon k chemii závisí od ozáření 23° Vah. Chemikové mají ve svých horoskopech tato typická data: Slunce ve Štíru dobře k Merkurovi, Merkura ve Štíru zvláště v I. domě, Merkura v dobrém aspektu k Martu neb Uranu, Marta ve Štíru, zvláště v 1. třetině aneb v I. domě, dobře ozářeného Saturna ve druhé třetině Štíra, Urana v X. domě a v dobrém aspektu k Merkurovi. Ascendent je často v Panně, Štíru nebo Rybách, dobře ozářený Martem, Medium coeli v Býku (2. třetina), Lvu neb Střelci (2. třetina). Štír je zpravidla vždy zdůrazněn.

Chirurgie. Signifikátor: Mars. Proslulí chirurgové mají ve svých horoskopech data: Lunu, Merkura, Marta, Urana aneb Ascendent v I. třetině Štíra, Bod štěstí ve Skopci, Medium coeli ve třetí třetině Střelce. Mars je pravidelně výtečně aspektován Uranem.

Chladno. Signifikátor: Neptun.

Chladnokrevnost. Typická konstelace: Saturn konjunkce Slunce. Slunce v Kozorohu, Luna v Rybách, Saturn v V. neb VII. domě, zvláště je-li v Kozorohu neb Vodnáři.

Chladnost. „Studená“ povaha je projevem saturnského vlivu v záporných znameních. Ohnivý trigon je neobsazen a ohnivé planety jsou často poškozeny. Ascendent je často v Panně.

Chlapectví. Věk do 14 let je ovládán Merkurem.

Chlípnost. Neřest poškozené Venuše (zvláště Saturnem a Martem).

Chloridy. Signatura: Kozoroh.

Chlubivost. Vada poškozeného Marta a Štíra. Data: Slunce nebo Luna ve špatném aspektu k Martu, Jupiter poškozený Neptunem často v Býku a v I. domě, Saturn ve Lvu a v I. domě, Uran v Býku a v I. domě, Ascendent ve Lvu (zvláště druhá třetina) a poškozený (zvláště Jupiterem).

Chmel. Signatura: Mars, podsignatury: Merkur, Rak, Panna, Štír.

Chodec. Dobří chodci mají zdůrazněnou Lunu, Raka, Střelce. Viz:Chůze.

Chodidla. Signifikátor: Merkur, Vodnář, Ryby.

Cholera. Choroba tato je naznačena nepříznivým vztahem Marta a Urana ke Štíru a Panně. Merkur je často ve Vodnáři a v VI. domě.

Cholerik. Horoskop cholerikův vykazuje převahu Skopce, Lva a Střelce. Merkur je často ve Lvu a v I. domě, Mars v Panně a Střelci a v I. domě, Jupiter v Panně a v I. domě.

Choroby. Viz jednotlivě u jmen ústrojů a nemocí. Na slabou konstituci lze obecně souditi, je-li Jupiterem, Saturnem, Martem poškozeno Slunce, neb Luna. Chronické choroby jsou udány těmito daty: Slunce poškozené v VI. domě, Slunce v konjunkci se 14° Štíra neb s 23° Vah; Luna a Venuše v VI. domě (zvláště v Blížencích), poškozený Saturn v VI. neb XII. domě, zvláště ve Štíru, Mars v X. domě v konjunkci se Saturnem. Sklon k zvláštním chorobám udává Uran ve XII. domě poškozený Martem.

Náhlé choroby ukazuje Mars v VIII. domě, nevyléčitelné Pluto poškozující hrot XII. domu. Choroby propukají za nepříznivé direkce Ascendentu k Saturnu neb Sluci, za špatných transitů Saturna v VIII. domě, k Ascendentu, k Martu (nebezpečné), k Neptunu a k hrotu VI. domu.

Nebezpečné, zákeřné a nezjistitelné choroby propukají za nepříznivých transitů Neptuna k Sluci, Ascendentu, Saturnu, Plutonu; Pluto ve svých transitech působí ještě nebezpečněji. V solárním horoskopu poukazují na choroby tato postavení:špatně ozářený VI., XII. a I. dům. V mundanním horoskopu Neptun neb Pluto je příznakem epidemických chorob, rovněž tak zatmění Luny ve třetí třetině Štíra. Zlepšení chorob nastává za příznivých transitů Jupitera (zvláště k Saturnu) a při jeho průchodu VI. domem horoskopu.

Chorvatsko. Signatura: Panna.

Chování. Viz hesla jednotlivých vlastností.

Chrastavec. Signatura: Merkur.

Chrlení krve. Je působeno Martem, je-li signifikátorem smrti. Mars je často v Blížencích a v VI. domě.

Chrpa. Signatura: Luna. Dle jiných Mars. Hermeticky: Slunce, podsignatury: Lev, Štír, Váhy.

Chrysantéma. Signatura: Lev.

Chrysolith. Signatura: Sluce, Venuše.

Chrysopras. Signatura: Kozoroh.

Chřest. Signatura: Mars.

Chřipka. Astrologicky nesnadno zjistitelná. Závisí od poškození Býka a Štíra.

Chudinství. Mundanně závisí od XII. domu. Luna a Merku v dobrém ozáření jsou příznivým znamením pro veřejnou chudinskou péči.

Chudoba. Nutno prozkoumati příznaky pro bohatství a majetek. Nejsou-li v horoskopu patrny a jsou-li signifikátoři majetku poškozeni, lze souditi na chudobu. Typická data: Luna poškozená Saturnem, Mars ve II. domě poškozený Saturnem, Saturn ve II. domě poškozený Merkurem a Uranem, Uran poškozený Martem a Saturnem zvláště ve II. domě. Saturn v konjunkci s Lunou v X. neb XI. domě při nočním zrození. Na chudobu ke konci života lze souditi ze špatného ozáření IV. domu, zvláště je-li v něm poškozený Saturn neb Uran. Žena zakusí chudobu vinou manžela, má-li v horoskopu poškozené Slunce neb Marta se vztahem ke IV. a VIII. domu. Typická konstelace je: Luna poškozená Saturnem, Slunce ve Štíru poškozené Martem.

Chudobka. Signatura: Merkur.

Chudokrevnost. Data: Slunce, Luna neb Saturn v Raku neb ve Vodnáři a v VI. domě. Poškození Venuše se vztahem k Vodnáři.

Chuť. obecný signifikátor: Venuše. Druhy chuti: Hořká – Mars, Jemná – Slunce, Lev, Kyselá – Saturn, Mdlá – Luna, Ostrá – Mars, Saturn, Palčivá – Slunce, Saturn, Příjemná – Venuše, Jupiter, Sladká – Venuše, Jupiter. Slaná – Luna. Trpká – Saturn, Výrazná – Slunce. Zvláštní a nepříjemná – Merkur.

CHŮZE. Chůze člověka závisí na Blížencích a III. domě jeho horoskopu. Špatnou chůzi propůjčuje Ascendent v Kozorohu, příliš rychlou špatný aspekt Marta k Merkurovi a zdůrazněná základní znamení, pomalou – pevná znamení. Krátké nohy jsou darem pevných, dlouhé pohyblivých znamení. Postavení Ascendentu dosti ovlivňuje způsob chůze. Bouřlivou chůzi dává Skopec, důstojnou Střelec, Lev, houpavou Váhy, Štír, námořnickou Ryby, nervosní Blíženci, opatrnou Panna, odměřenou Býk.

CHVÁSTAVOST. Viz: Chlubivost. Člověk se stává chvástavým za nepříznivých vzájemných tranzitů Slunce a Jupitera.

CHVOJKA klášterská. (Sabina faemina) Signatura: Mars, podsignatury Jupiter, Venuše.

CHYBY. Viz hesla: Osudové chyby. Pochybení.

CHYTROST. Jest primitivním projevem Merkura ve vztahu k Neptunu, Štíru, Kozorohu. Horoskopy chytrých lidí vykazují zdůraznění především těchto stupňů: 7, 9, 20 Skopce, 6, 28 Býka, 4, 5, 10, 24 Lva, 3, 22, 17, 25 Panny, 11, 26 Vah, 12° Štíra, 6 Střelce, 1, 3 Kozoroha, 28 Ryb. Ascendent bývá dobře ozářen zvláště v Raku (dobrý aspekt k Luně, Jupiteru, Neptunu), Vodnáři (dobrý aspekt k Slunci, Saturnu, Uranu), Luna v Panně neb Vodnáři, Merkur ve Vodnáři, Venuše v Kozorohu, Jupiter neb Saturn často ve III. domě, Neptun v X. domě.

I.

IBIS. Signatura: Merkur.

IBIŠEK. (Proskurník) Signatura: Merkur.

IDEALISMUS. Projev ohnivých znamení, zvláště Střelce, Vah, Vodnáře. Data: zdůraznění 18° Skopce a 30° Býka. Slunce v příznivém aspektu k Martu, Neptunu neb Plutonu, zvláště ve Skopci, Vahách neb IX. domě; Luna ve Vodnáři, Merkur příznivě k Neptunovi, Venuše ve Skopci, Lvu neb III. domě, Mars ve Lvu, Panně, Vahách, Jupiter neb Uran ve III. neb IX. domě. Ascendent příznivě ozářený Jupiterem neb Neptunem, Pluto v IX. domě. Mars příznivě k Neptunovi propůjčuje boj za ideály. Poškozený Merkur ve vztahu k Rybám působí hloupé idealisty.

ILUSE. Člověk se oddává ilusím za transitů Neptuna k Ascendentu.

ILYRIE. Signatura: Kozoroh.

IMAGINACE. Signatura: Merkur. Data:

IMPOTENCE. Vada poškozené Venuše a slabého Marta.

IMPROVIZACE. Tuto schopnost propůjčuje Merkur v rohových domech a základních znameních.

IMPULSIVITA. Je působena vztahem Marta a Urana k základní znamením za převahy vody a ohně. Několik dat: Slunce v konjunkci neb špatném aspektu k Martu, Slunce ve Skopci neb Štíru a v I. domě, Luna ve Skopci, Lvu, Štíru, Střelci, v I. domě, zvláště je-li nepříznivě k Martu; Mars v Raku, poškozený v I. domě, Mars v dobrém aspektu k Uranu neb Plutonovi; Ascendent ve Lvu, zvláště ve druhé třetině. Uran neb Pluto ve Skopci neb v I. domě.

INDIE. Signatura: Kozoroh.

INDISKRETNOST. Vada poškozených Blíženců, poškozené Luny v I. domě a ve Skopci, Lvu neb Střelci, Mars v X. domě poškozený Sluncem.

INDOLENCE. Vzniká z těchto dat: Slabý Mars, slabé postavení základních znamení, mnoho planet v pevných znameních. Venuše a Býk ve slabém postavení (lenost) a Saturn zpravidla poškozen. Jiným příznakem je poškozený Ascendent v Rybách.

INJEKCE. Signatura: Mars. Injekcemi nelze léčiti, běží-li Luna znamením signujícím nemocné ústrojí. Transituje-li Býkem pak obecně nevhodný čas k léčbě injekcemi.

INSPIRACE. Signifikátor Merkur a Neptun. Za příznivých transitů Neptuna k Merkuru a Mediu coeli prožívá člověk hluboké inspirace. Menší měrou působí takto i tranzity Merkura. Několik dat: Slunce ve třetí třetině Vodnáře, Uran příznivě k Neptunu, Uran ve Střelci (třetí třetina), neb v X. domě, totéž postavení Neptuna.

INSTINKT. Signatura: Luna.

INTELEKTUÁL. Horoskopy intelektuálů vykazují zpravidla skvělé ozáření IX. domu a Vodnáře. Medium coeli často je v Blížencích. Typická konstelace: Merkur v konjunkci s Venuší v I. domě a v Blížencích při denním zrození. Zatmění Slunce ve třetí třetině Panny není mundanně intelektuálům příznivé.

INTELIGENCE. Astrologicky lze souditi na inteligenci dle ozáření Merkura, který symbolizuje intelekt, Luny, jež značí kvalitu instinktu a Ascendentu, který udává kvalitu mozku, jako sídla myšlení. Dle ozáření, síly a hodnoty těchto tří signifikátorů soudíme na hloubku inteligence. Ostatní data platí jen tehdy, když je stav Merkura, Luny a Ascendentu uspokojující. Čím silnější je Merkur, čím lépe je ozářena Panna, Blíženci, třetí a IX. dům, tím větší je inteligence. Udaná znamení a domy jsou často silně obsazeny, Ascendent je často v Blížencích a Panně. Znamení a dům, ve kterém je Merkur, ukazuje na směr a projev inteligence. Dle aspektace Merkura lze souditi na kvalitu myšlení. Aspekt s Martem je vždy vítaný, propůjčuje ostrost myšlenky a duchaplnost; dobrý aspekt s Venuší poukazuje na umělecký prvek v myšlení, s Jupiterem na přesnost usuzování, se Saturnem na hloubku myšlení, trpělivost a smysl pro řád a povinnost, s Uranem na originalitu, s Neptunem na kritičnost.

Je-li Merkur poškozen Martem, pak lze souditi na sarkasmus a nebezpečí přepracování, při poškození Neptunem lze souditi na myšlenkový chaos. Hluboké chápání propůjčuje dobrý aspekt Neptuna k Slunci, zvláště je-li toto ve Vodnáři. Data dobré inteligence: Luna v IX. domě a dobře k Merkurovi neb Plutonovi, Merkur ve Skopci, Střelci, Vodnáři a v I. domě, Mars ve druhé třetině Býka, Panny a Střelce, Pluto v Blížencích a ve III. domě. Ascendent ve Vahách (zvl. je-li Merkur ve III. neb IX. domě), ve Štíru (při dobrém postavení Luny a Marta), v Kozorohu (při silném postavení Merkura), ve Lvu (při příznivém ozáření Merkura a Urana), v Býku (při dobrém ozáření Venuše a Merkura), ve Lvu (při příznivém ozáření Venuše a Merkura), ve Lvu (při příznivém ozáření Venuše a Merkura). Jemný intelekt propůjčuje dobře ozářená Venuše ve III. domě. Dobrou, ale povrchní inteligenci propůjčuje Slunce v Blížencích a Merkur ve Střelci, ovšem při dobrém ozáření. Dobré ozáření 18° Skopce, 1° a 29° Blíženců, 8° Raka, je dosti důležité. Inteligence se prohlubuje za příznivých transitů Saturna a Urana k Merkurovi, aneb je-li Merkur v I. domě solárního horoskopu. Je-li Merkur ve druhém domě, lze očekávati zisk z činnosti myšlenkové.

Vady inteligence: Na poškozenou inteligenci lze souditi, když Saturn poškozuje III. dům aneb vládce (zvláště z IX.domu), aneb je-li hrot III. domu v Saturnském znamení. Venuše často je ve špatném aspektu k Martu neb Saturnu, vodní planety a znamení mívají vztah k III. domu. Na přímou hloupost lze souditi, jsou-li špatně ozářeny 22° pohyblivých znamení, poškozuje-li Saturn Lunu ve vztahu ke III. domu, aneb je-li Luna vůbec bez aspektů.

Poškozený Merkur nemusí znamenati špatnou inteligenci, nýbrž jen špatné vyjadřování a zneužití inteligence k pochybným pracím. Jemnou, ale neproduktivní inteligenci naznačuje mnoho planet v merkurických znameních při slabém ozáření III. domu. Poškozený Jupiter poukazuje na nepřesnost a roztržitost, Saturn na pedantství. Typickým datem vadné inteligence je Luna, Merkur neb Ascendent v konjunkci s Capellou.

INTRIKY. Nebezpečné intriky jsou naznačeny poškozeným Neptunem ve XII. domě a Sluncem poškozeným Uranem v radikálním horoskopu. Každý člověk se může státi obětí intriky, nastanou-li v solárním horoskopu tyto konstelace: Luna neb Mars ve XII. domě a ve špatném ozáření, aneb za nepříznivých direkcí (konjunkce) Luny k Neptunu a Plutonovi. Transity Neptuna XII. domem, špatné transity Uzlu k Neptunovi a Plutonovi působí stejně. Přemožení intrik naznačuje transit Jupitera XII. domem aneb dobrý aspekt transitujícího Jupitera ke XII. domu neb jeho vládci.

INTUICE. Je projevem Urana a Neptuna se vztahem k IX. domu. Při poškození těchto planet lze souditi na intuici svádějící k osudovým omylům. Data výtečné intuice: Slunce ve Vahách, Vodnáři, Skopci a v I. domě; Luna ve Lvu, Střelci, zvláště v IX. domě; Merkur v konjunkci neb dobrém aspektu k Jupiterovi, Merkur ve III. domě a dobře k Uranu, Merkur v IX., X. domě, zvláště ve Vodnáři a Střelci. Jupiter v IX. domě a dobře k Saturnu, Uran ve III. neb V. domě. Zvláštní intuici propůjčuje dobře ozářený Ascendent ve Lvu, Vahách a Střelci. Obecným signifikátorem intuice je Střelec a IX. dům.

INVALIDITA. Klasickým datem je Mars neb Saturn velmi poškozený v I. aneb VII. domě. Pravidelně Mars je ve špatném aspektu k Saturnovi.

INVESTICE. Investovat peníze je možno za příznivých transitů Saturna k Merkurovi, v okamžiku smlouvy má Luna probíhati Střelcem neb Rybami. Transity superplanet druhým domem svádí k investicím. Špatné investice jsou naznačeny v solárním neb mundanním horoskopu poškozeným Sluncem ve II. domě.

INVOLUCE. Signifikátor: Luna.

INŽENÝR. Povolání martické, podsignatura Jupiter. Výteční a úspěšní inženýři mají tato data: Merkur příznivě k Martu, Mars v Býku a v I. domě v dobrém aspektu k Merkurovi, Mars v Raku na 14° a 15°, Mars ve Střelci, Saturn ve druhé třetině Skopce. Ascendent v Raku na 14° neb 15° a příznivě k Luně a Martu, Ascendent výtečně ozářený Uranem a Martem (zvláště v Panně), Medium coeli je často v Panně (v 1. třetině).

ISCHIAS. Choroba Saturna a Luny se vztahem ke Střelci. Typická konstelace: Uran ve Střelci a v VI. domě.

ISLAND. Signatura: Kozoroh.

ISTRIE. Signatura: Střelec.

ITALIE. Signatura: Slunce, Lev.

J.

JÁ. Časné: Luna.

JABLEČNÍK. Signatura: Merkur.

JABLOŇ. Signatura: Jupiter, Venuše. Rajské jablko: Jupiter.

JAHODNÍK. Signatura: Jupiter.

JALOVEC. Signatura: Merkur.

JANTAR. Signatura: Uran, Vodnář.

JASAN. Signatura: Jupiter.

JASMÍN. Signatura: Jupiter.

JASNOSLUCH. Signifikátor: Neptun. Typické datum: Slunce v konjunkci s Neptunem, Uran poškozený Saturnem.

JASNOZŘENÍ. Signifikátor: Uran, Neptun. Neptun je v horoskopech jasnovidců v konjunkci se Sluncem neb Merkurem. Astrální vidění má vztah k vodním znamením, zvláště k Raku. Jiná data: Slunce nepříznivě k Uranu, Merkur v Raku a v I. domě v konjunkci neb sextilu k Neptunu a Venuše v dobrém aspektu k Luně. Neptun v I. domě a v podobné vazbě, Luna v konjunkci s Neptunem, Uran v IX. domě a poškozený Saturnem.

JASPIS. Signatura: Mars, Panna.

JATKY. Signatura: Mars.

JÁTRA. Choroby jater jsou charakteru jupitersko-venušina. Příznaky: Jupiter poškozený Saturnem neb Sluncem, zvláště má-li vztah k VI. domu a Blížencům, Panně. Luna je rovněž často ve špatném aspektu. Mars bývá v Panně a v VI. domě, Jupiter poškozený v domě VIII. Smrt jaterní chorobou nastává, je-li Jupiter signifikátorem smrti.

JAZYK. Signatura: Merkur; volský jazyk: signatura Jupiter.

JEČMEN. Signatura: Slunce.

JEDLICTVÍ. Viz: Rozmařilost. Typická signatura: Mars v Býku a v I. domě.

JEDNÁNÍ. Záležitosti mají se projednávati za příznivých tranzitů Slunce, Merkura, Jupitera k Slunci, Merkuru, Jupiteru neb Saturnu. S úřady dlužno jednati za příznivých transitů Slunce k Jupiterovi a Jupitera k Saturnovi. Výhodné jest, je-li dobře ozářen také Ascendent. Neprozřetelná jednání jsou naznačena poškozenou Lunou ve II. domě. Nepříznivé tranzity Neptuna ke XII. domu svádějí k jednání nečestným, Plutona k zvrhlým a podlým. Nerozvážná jednání jsou zapříčiněna také nepříznivým ozářením Ascendentu a Media coeli.

JEDNODUCHOST. Data: Slunce v Panně, Merkur ve Štíru, Luna v Kozorohu, Mars ve Lvu, zvláště je-li vztah k I. domu.

JEDNOSTRANNOST. Je působena Merkurem v jakémkoliv aspektu k Uranu.

JEDY. Sklon k užívání jedů je naznačen daty: Poškozený Jupiter v Rybách, Mars ve špatném aspektu k Neptunu, poškozený Neptun ve vztahu ke Skopci neb I. domu. Na epidemické užívání jedů lze souditi, je-li Neptun neb Pluto v VIII. domě mundanního horoskopu. Smrt jedem působí ji Neptun jako signifikátor smrti aneb Mars ve Štíru neb Býku jako signifikátoři smrti.

Smrt jedovatými zvířaty naznačuje Saturn jako signifikátor smrti v pevných znameních, je-li Luna ve znameních zvířecích, zvláště ve Štíru. Prodavač jedů: signifikátor povolání: Venuše-Saturn.

JELEN. Signatura: Jupiter.

JEMNOST. Vlastnost vzdušných znamení a také Panny. V. dům jest u jemných lidí obyčejně ve vodních znameních. Venuše vlastnost posiluje, Mars oslabuje. Ohnivá znamení mají sklon k hrubosti a vulgárnosti následkem přebytku vitality, kterou poskytují. Několik dat: Slunce ve Lvu, Vahách, Luna ve Vodnáři, Jupiter v Rybách, Saturn ve Vodnáři; Luna příznivě k Venuši, Neptun příznivě k Slunci, Merkuru neb Martu.

JESKYNĚ. Signatura: Saturn.

JESTŘÁB. Signatura: Mars.

JEŠITNOST. Vada vodních znamení; 2° Býka a 20° Kozoroha jsou špatně ozářeny. Venuše bývá poškozena Martem, Slunce v Rybách v aspektu k Merkuru aneb naopak. Merkur často je poškozen Saturnem.

JEŠTĚRKA. Signatura: Neptun.

JETEL. Signatura: Merkur.

JEZERA. Signatura: Saturn – Luna.

JÍDLO. Viz: Výživa.

JIH. Signatura: Mars – Slunce.

JÍLEK. Signatura: Jupiter.

JILM. Signatura: Jupiter.

JINOŠSTVÍ. Věk jest ovládán Venuší.

JITROCEL. Signatura: Mars, podsignatury: Venuše, Slunce.

JÍZDA NA KONI. Záliba v ní je propůjčována zdůrazněním druhé poloviny Střelce.

JIZVA. v obličeji je pravidelně působena vztahem Marta (konjunkce) k Ascendentu. Obecně vztahem Marta ke Skopci.

JMELÍ. Signatura: Slunce, podsignatura: Venuše.

JMĚNÍ. Viz hesla: Bohatství, Chudoba, Majetek. Ztráta jmění je naznačena Lunou neb Sluncem poškozenými Saturnem, zvláště je-li vztah k VIII. domu a planety se váží na dům II. neb IV. Škůdcové obyčejně jsou v domě I., IV., VII., X., poškozený Ascendent často v Býku neb Štíru. Typickým datem jest Algol v konjunkci s Bodem štěstí aneb II. domem; Bellatrix v konjunkci s Mediem coeli. Lehkomyslná ztráta jmění je pravidelně působena nepříznivou direkcí Bodu štěstí k Venuši, Jupiteru neb Mediu coeli.

JUTLAND. Signatura: Štír.