REI-KI

Čo je to Reiki?

Keď Dr. Mikao Usui po dlhom hľadaní, štúdiách a cestách Tibetom dostal zasvätenie od tibetských lámov ,nepochopil podstatu učenia. Až v meditáciách ktoré prevádzal na hore Fudžijame, pochopil podstatu učenia a nazval túto liečivú energiu Reiki. V preklade to znamená univerzálna životná energia. Samotné slovo Reiki sa v japonskej abecede skladá z dvoch znakov: Rei - definujeme ako univerzálneho, transcendentálneho ducha, tajomnú silu, podstatu bytia. Ki -samo o sebe vyjadruje životnú silu.

Číňania túto silu nazývali "čchí" , Indovia "Prána", Egypťania "Ka", Mohamedáni "Baraka", Indiáni kmeňa Siux "Wakan", Huróni "Oki", Židia túto silu volali "Jesoď' a Ježiš Kristus nazval Duchom svätým. Reiki je vesmírna, všetko prenikajúca energia, je ničím nepodmienená a ničím neovplyvniteľná láska bez hraníc. Reiki je veľmi jednoduchá metóda uzdravovania, ktorú môžeme použiť kedykoľvek a kdekoľvek.

Je prístupná pre všetkých ľudí bez ohľadu na rasovú, politickú alebo náboženskú príslušnosť. Adept Reiki ju dostáva ako dar pri zasvätení na celý život a z jeho rúk prúdi liečivá sila tam, kde ich položí. Nedochádza pri tom k úbytku jeho energie a ani k preberaniu energie od niekoho iného. Reiki pracuje na úrovni fyzickej, duševnej, emocionálnej, ako aj na úrovni duchovnej a pôsobí nielen na harmonizáciu a odstránenie zdravotných ťažkostí, ale priamo na ich príčinu. Choroba je dôsledkom nerovnováhy v organizme a príčiny sa obyčajne nachádzajú v emocionálnych, duševných a duchovných úrovniach.

Reiki na všetkých týchto úrovniach ovplyvňuje dôsledok choroby a jej príčinu. Ľudia sprostredkujúci Reiki sú iba nástrojmi tejto sily, cez ktorých táto všade prenikajúca energia svetla prúdi. Oni sami nie sú liečiteľmi. Reiki je príjemcom nasávaná a prúdi vždy tam, kde je najväčšia disharmónia. Liečiteľom je tu vlastne sám príjemca, ktorý sa prijatím energie Reiki do svojho energetického systému tela harmonizuje a tým sa telo môže samé prirodzene uzdravovať.

Moderná doba prináša životný štýl, ktorý nás oberá o energiu v ďaleko väčšej miere, než tomu bolo počas života našich starých mám. V minulosti žil človek v oveľa tesnejšom kontakte s prírodou, mal rozvinutejšiu intuíciu, liečil sa bylinkami bez výrazných vedľajších účinkov, stravoval sa prirodzenými potravinami, získaval teda energiu z prírody. Dnes ju získať týmto spôsobom nevieme alebo len v nepatrnej miere.

Na druhej strane máme zvýšený výdaj energie v porovnaní s minulosťou. Oberajú nás o ňu mobily, počítače, Faradayové klietky panelákov, prehustenie osídlenia a pod. zvýšený výdaj a znížený príjem energie vedie k disharmónii, nervozite, pesimizmu, civilizačným chorobám. Ak tomu chceme zabrániť a docieliť stav rovnováhy, musíme na jednej strane "upchať" kanál: kadiaľ nám energia uniká (vedieť eliminovať negatívny vplyv spomínanej techniky tak, aby nám slúžila a neškodila), na druhej strane vedieť zvýšiť jej prísun (jednou z možností je naučiť sa pracovať so všade prítomnou energiou, ktorú v našom smere učenia voláme Reiki). Upchať kanál, kadiaľ nám energia uniká, nie je jednoduché práve preto, že nás o ňu oberajú najmä spomínané výdobytky modernej techniky, bez ktorých by sa nám v dnešnej dobe žilo ťažko. So všetkým sa však vždy dá niečo robiť. O počítačoch je napríklad známe, že z nás energiu doslova vysávajú.

Neznamená to, že ich nemáme používať existujú kamene alebo špeciálne pomôcky, ktoré negatívny vplyv počítačov dokážu odrušiť. Rovnako napríklad mobilné telefóny. O ich vplyve na náš organizmus existujú vedecké štúdie, empirické skúseností. Negatívny dopad mobilov vieme tiež odrušiť. Na druhej miske týchto pomyselných váh je príjem energie. Vieme, že energiu získavame jedením, pitím, dýchaním. Sú známe poznatky vedcov, ktorí skúmali príjem a výdaj energie a zistili, že iste musí existovať ešte iný zdroj energie, než spomínané, lebo nameraný výdaj energie bol vyšší ako jej príjem. Odkiaľ sa teda berie táto energia navyše? Je všade okolo nás, je to vesmírna či kozmická energia. Záleží od nás, ako intenzívne ju dokážeme prijímať a následne využiť.

Všetky známe techniky( joga, Tao, čchi -kung, wyda) sa zaoberajú práve systémom, ako sa naučiť túto energiu prijať. Jednou z možností je aj Reiki. V porovnaní so spomínanými technikami je tento spôsob oveľa rýchlejší.

Učiteľ vám v krátkom procese (trvajúcom cca la -15 minút) otvorí miesta, ktorými do vás bude prúdiť kozmická energia a vy sami sa stanete jej kanálom. V praxi to znamená, že už po prvom stupni dokážete prik1adaním rúk liečiť seba aj iných. Po druhom stupni dokážete robiť tieto úkony aj na diaľku. Energia Reiki nás obklopuje a tak, ako sme uviedli, môžeme sa naučiť využívať ju aj my. Každý z nás má schopnosť prijímať energiu nielen zo stravy a nápojov či vzduchu, ale aj z okolia. Ako intenzívne, to záleží jednak od dispozícií, s ktorými sme sa narodili a jednak od ochoty robiť niečo pre to, aby sme to dokázali. Zmena kvality života je neporovnateľná. V čase, .keď je na nás vyvíjaný stres, ktorý nedokážeme ovplyvniť (štýl života, práca, povinnosti) je získanie vnútornej harmónie skutočne neoceniteľné.

Vplyvom kozmickej energie a jej vstrebávaním či pôsobením sa stávame vyrovnaní, harmonickí. Odrazu rozumieme životu okolo nás, prioritám, na veci, ktoré sa nám zdali byť zložité, poznáme odpovede. Rozumieme konaniu iných a aj sami sebe. Veci a udalosti vidíme v súvislostiach, dávajú nám zmysel. Ľahšie si hľadáme prácu, uplatnenie v živote, harmonizujú sa nám partnerské vzťahy -nie preto, že by sme prerobili druhého, ale preto, lebo mu odrazu rozumieme a dokážeme ho akceptovať takého, aký je. Preto rozumieme aj rodine, príbuzným, deťom, rodičom, zvieratám, prírode.

Naša intuícia sa nám zvyšuje, v mnohých veciam nám pomáha pri rozhodovaní, čo ďalej. Život sa stáva kvalitnejším, plnohodnotnejším, krajším a šťastnejším. Z hľadiska viery je Reiki spôsob, ako sa priblížiť k Bohu, ako sa mu čo najviac podobať. Keď človek pochopí udalosti okolo seba, zmysel toho, čo mu život prináša do cesty, je iba prirodzené, že dokáže odpúšťať, dokáže akceptovať ľudí aj s ich "chybami".

Čo je dôležité vedieť

Narodili sme sa, aby sme sa na ceste životom zdokonalili. Každý sa preto ocitne v takej rodine a v takých pomeroch aké si sám vybral pri svojej inkarnáci do hmotného sveta. Tvoria akoby prekážky na našej ceste. Ak v nás niekto svojím správaním vyvoláva negatívne emócie. musíme zmeniť svoj postoj k nemu tak, aby nás akceptoval takého aký sme. Kým to nedokážeme, život nám bude prinášať do cesty takých istých ľudí s tým, že vlastnosti, ktoré nás iritujú sú vždy intenzívnejšie. Jednoducho sa nám to vracia ako bumerang vždy s väčšou silou úderu. Rovnako to platí pre city ktoré odmietame ak niekto nemá rád ľudí. odmieta priateľov, vyhýba sa láske, drží si odstup s deťmi.

To všetko pôsobí na človeka deštrukčne kým neakceptuje lásku a priateľstvo ,lebo to sa práve prišiel na svet naučiť. Podobné pravidlá platia aj pri udalostiach ,niekto je chudobný sústavne niečo stráca, vyhadzujú ho zo skúšok na univerzite. nevie si nájsť prácu. To sú dôvody na zamyslenie, v čom robím chybu, kde sa dopúšťam nespravodlivosti, komu krivdím. komu ubližujem, alebo signály aby som nebol lenivý a začal sa učiť, vzdelávať, snažiť. Teraz pozor. Ak sa niekto postaví k prekážkam tvrdohlavo namiesto toho ,aby hľadal harmóniu v sebe a v spôsobe, ako sa napraviť. začne byť zatrpknutý, urazený. naštartuje sa v ňom proces závisti čiže pocit krivdy (iný to má ľahké, ja to mám ťažké). žiarlivosť, ješitnosť, tvrdohlavosť (hľadanie chyby v iných).

Ide do slepej ulice a môže si byť istý, že sa jeho život ešte zhorší. Naopak ak nájde odpoveď na to , prečo sa mu veci dejú, prestane sa hnevať na svet a otvorí sa priateľstvu, radosti, láske, nájde svojich pravých priateľov . Dokáže v neúspechu v práci hľadať cestu na zlepšenie seba (napríklad tým. že sa začne vzdelávať). Prekážky zmiznú keď sa otvoríme láske a porozumeniu.

To je tá pravá cesta k Bohu. Milovať a byt milovaný. Tento život pokračuje ďalej. Ak človek akceptuje, že život je harmonickou cestou lásky a bude menej presadzovať seba a viac akceptovať existujúci Boží zákon spravodlivosti "prekážky" budú miznúť rýchlo. Preto človek ktorý sa uberá Cestou lásky a porozumenia nájde vykúpenie vo svojich dobrých skutkoch. A nájde cestu k Otcovi Nebeskému, ktorý už dávno čaká na svoje neposlušné deti.

Pomôcka

Nie náhodou sa všetky svetové filozofie a náboženstvá stretávajú napriek mnohým rozdielom v mnohých spoločných hodnotách: byť dobrý. fér. neklamať, nepodvádzať, nebyť chamtivý. lakomý, egoistický. namyslený, najprv dávať až potom očakávať, avšak vedieť aj prijímať (robíme tým radosť tomu, kto dáva), nechcieť pretvárať druhých ľudí a udalosti okolo seba na svoj obraz a svoje predstavy, jednoducho žiť a snažiť sa pomáhať svojim blížnym podľa svojich možností a schopností.

Upozornenie

Kameňom úrazu bývajú predsudky čo povedia iní, čo si pomyslia? Zabudnite. Ak sa vy držíte spomínaných právd, je z hľadiska vášho harmonického a úspešného života úplne jedno. kto si čo mysli a kto od vás čo očakáva. Dokonca býva pravidlom. že iní od vás očakávajú práve to, čo vy nepovažujete sa správne. Čo nie je v súlade s vašou vnútornou harmóniou. V našej spoločnosti je najčastejším predsudkom nezištná láska a pomoc.

Aj v tejto oblasti sa treba držať spomínaného nie je dôležité, čo od vás očakávajú iní, ale je dôležité čo vám hovorí vaše srdce. Preto sa treba vzdať strachu ,aby každý poznal pravdu a akceptovať ju. Ak je tomu tak, je úplne jedno, čo si myslia iní. Ak si toto uvedomíme ,väčšina problémov z nášho života zmizne. Drvivá väčšina osobných tráum, sebeľútosti, komplexov, trápenia ,totiž súvisí s nevypovedanou bolesťou a strachom. Disharmónia vyplývajúca so života v konflikte s jeho prirodzeným chodom, vedie spočiatku k nepríjemným náhodám.

A to ku konfliktom v rodine, v práci, a taktiež to je podstatné aj k chorobám. Práca s energiou Reiki automaticky harmonizuje našu psychiku. dáva nám nadhľad a schopnosť pochopiť uvedené súvislosti. Človek tak získava možnosť žiť život v harmónii a láske. K láske ktorá prekoná každú prekážku, každú chorobu a každý neúspech.

l. stupeň

Po zasvätení do l. stupňa Reiki sa stávate kanálom Reiki. t.j. máte schopnosť túto energiu sprostredkovať priložením svojich rúk všade tam. kde je to potrebné.

Energia. ktorá vami prechádza. vás harmonizuje. zvyšuje sa vaša intuícia. zmysel pre dobro a spravodlivosť.

Vaše ruky nadobudnú prácou s Reiki väčšiu citlivosť. Pri prikladaní rúk budete vnímať úplne nové pocity a tak isto sa bude rozvíjať aj vaša intuícia.

Prikladaním rúk na telo alebo do aury môžete ošetrovať seba. druhé osoby. zvieratá. rastliny. ale aj potraviny a veci dennej potreby. Pôsobenie

-Reiki privádza do tela liečivú životnú silu.

-Harmonizuje príjemcu aj vás po stránke fyzickej. emocionálnej a mentálnej.

-Uvoľňuje zablokovanú energiu.

-Odstraňuje toxické látky z organizmu.

-Vedie k hlbokému uvoľneniu na všetkých úrovniach.

-Zvyšuje vibrácie tela i duše a tým vyvoláva uzdravujúce procesy.

-Priložením rúk na ošetrovaného začne samovoľne do jeho energetického systému prúdiť uzdravujúca životná energia. Táto energia je príjemcom prijímaná takou rýchlosťou a v takom množstve. ako ju môže momentálne prijať.

II. stupeň

Druhý stupeň Reiki stiera časové hranice. Pomocou znakov dokážete prenášať energiu na diaľku. V liečbe to znamená. že nemusíte liečiť kontaktne. ale na diaľku na niekoho. kto je na úplne inom mieste. Dokonca je možný časový posun medzi vysielaním energie a jej prijímaním.

Napríklad viete. že vy máte čas večer a liečiť priateľa je najlepšie ráno. Môžete poslať energiu večer s tým, aby prišla k liečenému ráno. Rovnako sa dá energia posielať do minulosti ,tam kde vznikli bloky, traumy a z nich plynúce choroby. Nemusíte poznať príčinu choroby požiadate energiu, aby odstránila disharmóniu vtedy keď vznikla.

Keď ju teda posielate na skúšku, posielate ju ,aby ste zo seba dostali všetko to najlepšie. Čo je vo vás je, všetky vedomosti. Stanete sa britkým a dôvtipným a to je dôvod, prečo to vyjde. Človek zo svojho pohľadu vie, čo je pre neho dobré. Preto aj na pohovor posielame energiu tak, aby sme so seba dostali to najlepšie a podali najlepšie výkony. akých sme schopní.

Pri liečení aj pri spomínanom posielaní energie do udalosti je vhodné požiadať energiu, aby vyhovela vášmu úmyslu a odstránila disharmónie ktoré nie sú v súlade so všeobecným dobrom a kozmickými zákonitosťami.

III. stupeň

Tretí stupeň je majstrovským stupňom. Vaša energia sa mnohonásobne zvýši a tým aj liečivá sila a účinnosť či rýchlosť liečby. Intuícia vám vzrastie do tej miery. že dokážete rozoznať, kedy a komu poslať energiu aj bez toho. aby o tom vedel.

Majster to používa v prípadoch , kedy vie že dotyčný sa tak "topí, že nedokáže pri liečbe spolupracovať jednoducho preto, lebo jeho myseľ je paralyzovaná. Presne tak. ako keď sa niekto topí. najprv ho musíme dostať nad hladinu a potom ho naučiť dávať pozor na úskalia divokého prúdu, prípadne ho zdokonaliť v plávaní.