Transformacia

Transformacia pomocou Reiki a Praca s Tretým Okom

Niektorí žiaci nepraktizujú Reiki veľmi dlho, ale už chcú liečiť choroby druhých aby videli účinnosť a dosah energie v kontexte.

Pokiaľ ste prešli iniciaciou Reiki ste napojený na nekonečný zdroj energie pomocou ktorej môžete liečiť a pomáhať. Pokiaľ by ste neabsolvovali túto iniciaciu automaticky ako by ste sa snažili liečiť pacienta a priložíte naň ho ruku , absorbujete do svojho vlastného tela veľké množstvo čiernej, nezdravej, a špinavej hyperpriestorovej energie, ktorá existuje v pacientovom tele.

Keďže nemáte schopnosť ubrániť sa nezdravej hyperpriestorovej energii, a navyše, vášmu telu chýba aurický obal, vytvoríte s pacientom jedno spoločné pole; bez vysokého energetického potenciálu Reiki, sa nemôžete brániť proti nezdravej hyperpriestorovej energii.

Výsledkom je, že vy sami budete mať veľmi veľa problémov zo svojou energiou.

Ak sa o vás nikto nebude starať po stránke energetickej , o nejaký čas nazhromaždíte choroby a ich energetické vzorce po celej aure.

Preto človek, ktorému chýba vysoký energetický potenciál, by nemal liečiť chorobu iných.

Iba osoba, ktorá už prešla určitou úrovňou duchovného energetického potenciálu, môže liečiť choroby, ale len z použitím energie Reiki.

Ak si aj niektorí ľudia vypestovali schopnosti liečiť bioenergiou a sú schopní liečiť choroby, keďže sú na veľmi nízkej úrovni, v skutočnosti používajú nazbieranú energiu – svoju vlastnú energiu.

Keďže Reiki je inteligentná energia , ktorú je jednoduché nazbierať je ideálni zdroj alternatívnej energie ktorý sa dá dobre využiť na liečenie chorôb.

Nezabudnime že ak liečime bioenergiou ochudobňujeme sa o životnú energiu.

Vaše uvoľňovanie životnej energie je sprevádzané skracovaním a ochudobňovaním energetického stĺpa nad vašou hlavou.

To v žiadnom prípade nemá cenu.

Takže neschvaľujeme liečenie choroby druhých ľudí, keď je váš energetický potenciál nízky.

Nech použijete akékoľvek metódy, stále budete spotrebovávať svoju vlastnú energiu.

Keď energetický potenciál dosiahne určitú úroveň, objavia sa určite duchovné schopností.

Musíte byť veľmi opatrní, keď používate tieto duchovné schopnosti.

Napríklad, človek ktorý aktivizuje svoje Tretie Oko, musí stále s ním cvičiť aby sa neuzatvorilo.

Samozrejme že toto sa nedeje pokiaľ ste prešli iniciaciou, oko je aktívne počas celého vášho života.

Deje sa to preto lebo vám bol sprostredkovaný energetický informačný kanál.

Bežný človek ktorý neprešiel iniciaciou nemôže používať veľmi často Tretie oko.

Keby sa cezeň pozerá príliš často, vypustil by príliš mnoho energie.

Preto musíme používať na prácu s Tretím Okom energetický kanál cez ktorý bol zasvätený.

Znamená to teda, že by ho laik nikdy nemal použiť? Samozrejme nie. Keby sme ho nikdy nepoužili, aký je dôvod našej duchovnej praxe?

Otázka je, kedy ho použiť.

Smiete ho používať iba vtedy, keď ste sa dostali do určitej úrovne a máte schopnosť sa doplniť.

Keď žiak Asannamu dosiahne určitú úroveň, Asannam dokáže automaticky premieňať a dopĺňať hyperpriestorovú energiu, nech ho človek vypustí akokoľvek veľa.

Asannam automaticky udržuje u žiakov úroveň energetického potenciálu, a hyperpriestorová energia sa nikdy nezmenší.

Toto je vlastnosť Asannamu.

Kým sa nedosiahne tento bod, nesmú sa duchovné schopnosti používať.

Tak tiež sú zakázané nedovolené praktiky hybridných duchovných systémov.

Žiaci sa dozvedajú informácie podľa svojho stupňa rozvoja duchovného potencionálnu.


Tretie oko

Otvorenie Tretieho Oka

Hlavný priechod Tretieho Oka je umiestnený medzi stredom čela a bodom Shangen. Spôsob, akým svetskí ľudia vidia predmety holými očami dodržuje rovnaký princíp, akým snímame obrazy kamerou. Podľa vzdialenosti predmetu a intenzity svetla, sa upraví veľkosť šošovky a zrenice; obrazy sa tvoria pomocou optických nervov na epifýze umiestnenej v zadnej časti mozgu. Nadprirodzená schopnosť “prenikavého zraku” je jednoducho schopnosť epifýzy pozerať sa priamo von cez Tretie Oko. Tretie Oko priemerného človeka je zatvorené, pretože otvor hlavného priechodu je veľmi úzky a tmavý. Vnútri nie je žiadna esenciálna hyperpriestorová energia, žiadne osvetlenie. Niektorí ľudia majú priechody zablokované, a preto nemôžu vidieť a vnímať veci hyperpriestoru. Aby sme aktivizovali Tretie Oko, použijeme buď vonkajšiu silu alebo zasvätenie ,pomocou ktorého otvoríme priechod energie do Tretieho oka. Tvar priechodu je u každého iný, od oválneho po kruhový, od kosoštvorcového po trojuholníkový. Čím viac pracujeme s Tretým okom, tým sa priechod stane okrúhlejší. Počas iniciacie vám, majster dá energetický symbol tretieho oko do Vašeho duchovného tela. Pokiaľ pracujete duchovne samostatne, musíte si energetický symbol zdynamizovať sami, čo trvá aj niekoľko inkarnacii. A tak tiež v mieste vášho Tretieho Oka musíte mať esenciálnu hyperpriestorovú energiu, ktorú môžete získať buď pravidelným cvičením alebo zasvätením do Asannamu. Obvykle vidíme predmety našimi dvoma očami, a sú to práve tieto dve oči, ktoré blokujú náš kanál do ostatných dimenzií. Fungujú ako štít, takže môžeme vidieť iba tie predmety, ktoré existujú v našej fyzickej dimenzii. Otvorenie Tretieho Oka umožňuje človeku vidieť bez použitia týchto dvoch očí ,ktoré vnímajú len tri rozmery existencie. Keď dosiahnete veľmi vysokú duchovnú úroveň, môžete si vygenerovať aj tzv. Svetelné Oko. Potom môžete vidieť buď Skutočným Okom v Treťom Oku alebo Svetelným Okom v bode Shangen. Podľa Buddhistickej Školy, každý telesný pór je ako malé oko – oči sú všade po tele. Podľa Školy Asannamu, každý akupunktúrny bod je oko. Hlavný priechod sa však nachádza v Treťom Oku a musí byť otvorený ako prvý. V základe do každého z vás pri iniciaci vstupy energia ktorá aktivizuje hyperpriestorové super pole Tretieho Oka. Pretože ľudia majú rozdielne fyzické vlastnosti, sú výsledky vždy dobré. Niektorí ľudia vidia svetlu energetickú špirálu podobnú slnečnej stuhe, čo značí, že priechod Tretieho Oka je aktivizovaný v super poli pôsobenia. Iní vidia biely tunel. Tretie Oko sa začína otvárať, ak sú predmety viditeľné a naberajú svoj špecifický duchovný charakter. Niektorí vidia otáčajúce sa objekty; to sú tie, ktoré zasadil Majster na otvorenie Tretieho Oka. Akonáhle je Tretie Oko aktívne, budete môcť vidieť veci podľa stupňa iniciacie. Niektorí ľudia môžu cez svoje Tretie Oko vidieť veľké oko, a myslia si, že je to Buddhovo oko. V skutočnosti, je to ich vlastné oko. Sú to zvyčajne ľudia s pomerne dobrými vrodenými vlastnosťami. Otvorenie Vášho Tretie Oko sa deje priamo na úrovni Zraku Múdrosti – inými slovami, na pokročilej úrovni, čo vám umožní priamo vidieť scény z iných dimenzií a vidieť veci, ktoré sa tykajú Vašeho duchovného vývoja, takže im budete môcť veriť. To posilní vašu dôveru v duchovnom vývoji. Ale zasvätený nemôžu byť ľudia, ktorí sú na nízkej etickej a duševnej úrovni a nedosiahli ešte úroveň duchovného poznania. Takže hneď ako by vlastnili dar Tretieho oka, mali by sklon vykonať niečo nesprávne. Dám vám žartovný príklad: Ak pôjdete po ulici a natrafíte na nejakú lotériu, mohli by ste odísť s prvou cenou. To vysvetľuje tento bod, a to nie je dovolené. Ďalším dôvodom je to, že my otvárame Tretie Oko pre veľké množstvo ľudí. Predpokladajme, že Tretie Oko každého by bolo otvorené na nízkej úrovni: Len si predstavte, že by každý mohol vidieť cez ľudské telo, alebo vidieť predmety za stenami – mohli by sme to ešte nazývať ľudskou spoločnosťou? Ľudská spoločnosť by bola vážne narušená, takže to nie je ani prípustné, ani dosiahnuteľné. Navyše, by to žiakom neprinieslo nič dobré, a iba by to podporilo ich defektné pudy. Preto vám neaktivizujeme Tretie Oko na nízkej úrovni. Namiesto toho, ho otvoríme priamo na vyššej úrovni hyperpriestorovej energie.


Úrovne Tretieho Oka

Tretie Oko má rôzne úrovne. Na základe svojej úrovne vidí rôzne dimenzie. Podľa buddhizmu existuje päť úrovní: Telesný Zrak, Nebeský Zrak, Zrak Múdrosti, Zrak Zákona, a Buddhov Zrak. Každá z týchto úrovní sa delí na horné, stredné a dolné úrovne. Na alebo pod úrovňou Nebeského Zraku môže pozorovať iba náš materiálny svet. Iba na alebo nad Zrakom Múdrosti bude schopné vidieť iné dimenzie. Tí, ktorí majú duchovnú schopnosť prenikavého zraku môžu vidieť veci presne, s lepšou jasnosťou ako CT snímok. Avšak to čo môžu vidieť, je stále iba v našom materiálnom svete a neprekročí to dimenziu, v ktorej existujeme; nepovažuje sa to za dosiahnutie pokročilej úrovne Tretieho Oka. Úroveň Tretieho Oka je určená množstvom esenciálnej hyperpriestorovej energie človeka, ako aj šírkou, jasnosťou, a stupňom zablokovania hlavného priechodu. Vnútorná, esenciálna hyperpriestorová energia je kritická pri určovaní, ako úplne sa Tretie Oko môže otvoriť. Obzvlášť jednoduché je otvoriť Tretie Oko deťom do šesť rokov. Ani sa nemusím namáhať použiť svoju ruku. Otvorí sa, akonáhle začnem rozprávať, pretože deti prijali málo negatívnych vplyvov z nášho fyzického sveta a nedopustili sa žiadnych zlých skutkov. Ich esenciálna hyperpriestorová energia je dobre uchovaná. U detí vo veku nad šesť rokov, je stále ťažšie otvoriť ich Tretie Oko, a to kvôli zvýšeniu vonkajších vplyvov počas ich rastu. Konkrétne, chybná výchova, rozmaznávanie a strata morálky môžu všetky spôsobiť to, že sa esenciálna hyperpriestorová energia rozptýli. Po dosiahnutí určitého bodu sa úplne vytratí. Tí ľudia, ktorých esenciálna hyperpriestorová energia je úplne stratená, ju môžu postupne získať späť pomocou duchovnej praxe, stojí to však veľa času a namáhavého úsilia. Esenciálna hyperpriestorová energia je teda nesmierne cenná. Neodporúčame preto ľudom všelijaké nebezpečné experimenty samozasväcovania lebo ich tretie oko by bolo otvorené len na úrovni Nebeského Zraku a keby bol žiakov energetický potenciál nízky, stratil by viac energie pozeraním sa na predmety, ako nazhromaždí pomocou prace s Asannamom. Ak sa stratí príliš veľa esenciálnej energie, Tretie Oko sa môže opäť zavrieť. Keď sa už raz zavrie, nebude ľahké ho otvoriť znova. Preto, keď ľuďom otvárame Tretie Oko, zvyčajne ho otvoríme na úrovni Zraku Múdrosti. Nezáleží na tom, aké jasné alebo nejasné je ich videnie, žiaci budú môcť vidieť objekty v iných dimenziách. Ovplyvnení vrodenými vlastnosťami, môžu niektorí vidieť jasne, niektorí vidia veci prerušovane, a iní vidia nejasne. Avšak budete schopní vidieť energetické pole a budete môcť urobiť jeho nákres. To prospieva žiakovmu postupu k vyšším úrovniam. Tí, ktorí nemôžu vidieť jasne, to budú schopní napraviť pomocou duchovných nákresov. Ľudia, ktorí majú menej esenciálnej hyperpriestorovej energie, vidia obrazy cez svoje Tretie Oko iba čiernobielo. Tretie Oko tých, ktorí majú esenciálnej hyperpriestorovej energie relatívne viac, budú schopný vidieť scény farebne a v jasnejších tvaroch. Čím viac esenciálnej hyperpriestorovej energie, tým lepšia jasnosť. Každý jedinec je však iný. Niektorí ľudia sa narodia s otvoreným ale neaktívnym Tretím Okom, zatiaľ čo iní ho môžu mať úplne zablokované. Keď sa Tretie Oko otvára, podobá sa to rozkvitaniu kvetiny, otvárajúcej sa vrstvu po vrstve. Veľmi dobrá je na to meditácia v sede ,počas ktorej sa sústreďujete na bod tretieho oka najprv objavíte v oblasti Tretieho Oka malý svetelný zdroj. Spočiatku nie je svetelný impulz príliš jasný ale pravidelnou meditáciou sa jeho vnem zosiluje. Niektorí ľudia majú Tretie Oko veľmi silno zablokované, takže ich počiatočné reakcie môžu byť pomerne silné. Budú cítiť napínanie svalov okolo hlavného priechodu a bodu Shangen, akoby boli stláčané a vťahované dovnútra. Začnú cítiť tlak na čela a spánkov, čo sú všetko sprievodné reakcie pri otváraní Tretieho Oka. Ľudia, ktorých Tretie Oko sa otvorí ľahko, môžu príležitostne vidieť určité veci. Počas našich kurzov na rozvoj osobnosti sa vyskytli ľudia, ktorí boli hneď po iniciaci schopný vidieť auricky obal okolo tela. Keď sa snažili pozerať cielene cez tretie oko vnem sa zosilil. Keď vidíte niektoré veci so zatvorenými očami, pokúste sa ostať v tomto stave, a postupne budete vidieť veci jasnejšie. Keď chcete pozorovať podrobnejšie, v skutočnosti prepnete na vaše vlastné oči a použijete optické nervy. Potom nebudete schopní vidieť nič. Dimenzie rozoznávané pomocou Tretieho Oka sú rôzne v závislosti od úrovne Tretieho Oka. Niektoré vedecké výskumné oddelenia nedokážu porozumieť tomuto princípu, čo u niektorých experimentov zabránilo dosiahnutiu očakávaných výsledkov. Tu a tam sa u niektorých pokusov dokonca dospelo k opačným záverom. Napríklad, jeden ústav navrhol metódu na testovanie nadprirodzených schopností. Žiadali dobrovoľníkov, aby sa pozreli na obsah zapečatenej krabice. Pretože úrovne ich Tretieho Oka boli rôzne, nie všetky ich odpovede boli rovnaké. Kvôli tomu výskumníci považovali experiment za nedostatočný. Väčšinou dosahujú v týchto pokusoch lepšie výsledky ľudia s Tretím Okom otvoreným na nižšej úrovni, pretože ich Tretie Oko je otvorené na úrovni Nebeského Zraku – úrovni, ktorá je vhodná iba na pozorovanie predmetov v tejto fyzickej dimenzii. Takže ľudia, ktorí nerozumejú Tretiemu Oku si myslia, že títo ľudia majú najväčšie duchovné schopnosti. Všetky objekty, organické alebo anorganické, sa v rôznych dimenziách prejavuje v rôznych tvaroch a formách. Napríklad, hneď ako sa vyrobí pohár, vznikne v inej dimenzii inteligentná bytosť. Navyše, pred vznikom tejto bytosti mohla byť niečím iným. Keď je Tretie Oko na najnižšej úrovni, človek vidí pohár. Na vyššej úrovni uvidí bytosť, ktorá existuje v tej inej dimenzii. Na ešte vyššej úrovni uvidí formu hmoty, ktorá existovala pred vznikom tejto inteligentnej bytosti.


Videnie na diaľku a posun informačného poľa

Počas určitej iniciácie vyššieho stupňa aktivizácie Tretieho Oka, sa objaví duchovná schopnosť videnia na diaľku a schopní vidieť objekty vzdialené tisíce kilometrov. Každý jedinec napĺňa svojou energiou určitý priestor. V tomto priestore je taký veľký ako vesmír okolo neho. V tomto jeho konkrétnom priestore má pred svojím čelom ohnisko energie, v našej dimenzii je však neviditeľné. Každý má toto ohnisko energie, ale ohnisko energie je u duchovne nezrelých nasmerované dovnútra. U duchovne vyvinutých, sa toto ohnisko energie postupne otáča. Keď sa raz otočí, môže toto ohnisko energie zobraziť to, čo chce žiak vidieť. Obraz v ohnisku energie je dosť veľký aby zachytil vnem hyperpriestoru . Čokoľvek chcete vidieť, môže byť odrazené na toto ohnisko energie. Avšak aj keď už ohnisko energie zachytilo obraz, môžete ho ešte vidieť; obraz by mal zostať na ohnisku energie po dobu vašej koncentrácie. Ohnisko energie sa potom otočí naspäť. Potom čo vám umožnilo vidieť odrazené predmety, opäť sa otočí. Bude sa preklápať veľmi rýchlo, neustále dopredu a dozadu. Filmy sa pohybujú 24 obrázkov za sekundu, čo vytvára plynulý pohyb. Rýchlosť, ktorou sa preklápa ohnisko energie je oveľa väčšia, preto sa obrázky zdajú byť plynulé a jasné. Toto je videnie na diaľku – princíp videnia na diaľku je takto jednoducho vysvetlený. Toto bývalo veľmi tajné, pritom ja som to odhalil na pár riadkoch.


Dimenzie Realít

Z našej perspektívy sú dimenzie veľmi zložité. Ľudstvo pozná iba dimenziu, v ktorej práve žijú ľudské bytosti, pričom iné dimenzie zatiaľ neboli skúmané alebo objavené. Čo sa týka iných dimenzií, my majstri Asannamu sme už videli tucty úrovní dimenzií. Tieto môžu byť tiež teoreticky vysvetlené, ale ostávajú nedokázané vedou. Určité veci, aj keď si nepripúšťate ich existenciu, sa skutočne zobrazili do našej dimenzie. Napríklad, existuje miesto zvané Bermudský Trojuholník, alebo aj tzv. “diabolský trojuholník.” V tejto oblasti sa stratilo niekoľko lodí a lietadiel, ktoré sa znovu objavili po niekoľkých rokoch. Nikto nemôže vysvetliť prečo. Nikto sa nedostal za obmedzenia ľudských myšlienok a teórií. V skutočnosti, Trojuholník je priechod do inej dimenzie. Na rozdiel od našich obvyklých dverí s presne stanovenými pozíciami, tieto ostávajú v nepredvídateľnom stave. Ak loď náhodou vstúpi do týchto dverí, keď sú práve otvorené, môže ľahko prejsť do inej dimenzie. Ľudské bytosti nedokážu vnímať rozdiely medzi dimenziami, a vstúpia do inej dimenzie okamžite. Časopriestorový rozdiel medzi tou dimenziou a našou dimenziou nemôže byť vyjadrený v kilometroch – vzdialenosť tisícok kilometrov tu môže byť obsiahnutá v jednom bode, čiže môžu existovať na tom istom mieste v tom istom čase. Loď na chvíľu vhupne dovnútra, a potom sa zase náhodne vráti späť. Ale v tomto svete medzitým prešli desaťročia, pretože v týchto dvoch dimenziách je odlišný čas. Okrem toho, v každej dimenzii existujú zjednotené svety. Tu je podobnosť s našimi modelmi atómových štruktúr, kde je jedna guľa pomocou reťazca pripojená k druhej, zahŕňajúcimi mnoho gúľ a reťazcov, čo je veľmi zložité. Štyri roky pred 2. svetovou vojnou vykonával svoju misiu jeden britský pilot. Uprostred letu sa dostal do silnej búrky. Vďaka svojim skúsenostiam sa mu podarilo nájsť opustené letisko. V tom momente, ako sa letisko objavilo pred jeho očami, sa mu naskytol úplne iný pohľad: bolo zrazu slnečno a bez oblakov, akoby sa práve vynoril z iného sveta. Lietadlá na letisku už mali žltú farbu, zatiaľ čo ľudia boli zaneprázdnení záležitosťami na zemi. Cítil sa veľmi divne. Potom čo pristál, ho nikto nebral na vedomie; dokonca ani radarová veža sa s ním nespojila. Pilot sa rozhodol odísť, keďže obloha sa vyjasnila. Opäť letel, a keď bol v tej istej vzdialenosti, v ktorej videl letisko pred chvíľou, opäť sa vnoril do búrky. Nakoniec sa mu podarilo dostať sa späť. Oznámil túto udalosť, a dokonca ju zapísal do letového záznamu. Ale jeho nadriadený mu neveril. O štyri roky vypukla 2. svetová vojna, a on bol presunutý na to opustené letisko. Okamžite si spomenul, že pred štyrmi rokmi videl presne tú istú scénu. Každý z nás majstrov Asannamu vie ako to vysvetliť. Vykonal tú istú vec štyri roky predtým, ako by ju bol urobil neskôr. Než ten prvý dej začal, šiel tam a hral svoju úlohu v predstihu, a potom sa vrátil do správneho poradia.


Transformacia Energie cez Asannam

Možno ste sa už zamýšľali nad tým, prečo je sídlo našej "duše" v štvrtej čakre. V našej bytosti sa nachádza sedem hlavných psychicko-fyziologických centier- čakier (a okrem iného je každá čakra vstupnou bránou do príslušných sfér). Spodné tri reprezentujú hmotnú úroveň s adekvátnymi asociáciami a horné tri zastupujú v našej bytosti duchovnú zložku. Medzi hmotou a duchom sa nachádza štvrtá -srdcová čakra -anaháta. symbolicky je znázornená dvoma trojuholníkmi, ktoré sa prelínajú a vytvárajú šesťcípu hviezdu. Toto všetko je však starou známou pravdou, tak isto ako aj fakt, že sme stvorení z hmoty a ducha.Z uvedeného vyplýva, že štvrtá čakra ako miesto prieniku stavebných zložiek (duch, hmota) je sídlom ľudskej duše -atmana . Atman na úrovni štvrtej čakry je zložený z individualizujúcej časti, karmy, karmana a charakterových čŕt energetického poľa človeka. Šiesta čakra -čelná (ádžna) -je sídlom pôvodného, individualizujúceho atmana. Je to oblasť prvotnej jednoty, kedy sa sebauvedomením približujeme k vše jednote, ktorá sa nachádza na úrovni siedmej čakry sahasráry. Oblasť piatej čakry prináleží Brahmovi -Bohu stvoriteľovi, ako o tom učí jóga. Brahma je pôvodcom všetkého prejaveného. Cesta k spáse teda vedie cez duchovné sféry čakier, ktoré sú predstaviteľmi hmoty a ducha. Mechanizmus, ktorý zabezpečuje toto spojenie, je hadia sila -kundaliny. Kundaliny je charakterizovaná ako spiaci had, stočený v tri a pol závite v oblasti prvej čakry. Tento had sa skladá zo 108 prameňov energie. Keď Kundaliny vstúpi do šušumny- miechy a dosiahne šiestu čakru, dochádza k spomínanému stavu osvietenia. Vystupovanie hadej sily ovplyvňuje viac faktorov, z ktorých je v bežnom živote najdôležitejší stav vnútornej harmónie a čistoty. Čisté myšlienky , harmónia súcitu výrazne ovplyvňujú správanie sa hadej sily. Lenže aj tieto stavy dovedú Kundaliny iba na určitú úroveň. Preto ak má Kundaliny vystúpiť a zakotviť v šiestej čakre, je potrebné použiť zasvätenie cez Asannam, ktorý je založený na spojení ducha a hmoty. Vniknutím ducha do hmoty odstraňujeme utrpenie na primárnej úrovni v dennom živote a nahrádzame ho univerzálnou blaženosťou, indiferentizmom k individuálnemu prežívaniu –vše jednotnou. Vstúpením hmoty do ducha nastáva spätný proces stvorenia, začína sa transformácia, hmota sa mení na energiu vedomia (ducha). Proces transformácie má svoje zákonitostí a jednou z nich je fakt, že sa deje v priebehu pár chvíľ, ale trvá niekoľko životov.


Zákon Reinkarnácie

Ľudská duša sa v priebehu svojho vývoje mnohokrát navracia do Pozemského života, aby sa naučila všetko, čo sa v Pozemskom živote naučiť dá, aby prekonala nevedomosť v poznávaní a našla cestu naspäť do kráľovstva dokonalosti a harmónie. K rozvíjaniu telesného, duševného a duchovného vedomia dochádza len v škole života, tj. cez proces poznávania , Týmto vývojom duše a tela dochádza k hlbokému pochopeniu zmyslu života na Zemi a uvedomeniu si svojho poslania ako dokonalej bytosti. Dĺžka karmickej krivky zákona reinkarnácie ukazuje, akú rovinu vedomia má daný človek rozvíjať, aby postúpil vyššie z hľadiska rešpektovania tohoto zákona. Pokiaľ nemá človek v tejto oblasti zákona reinkarnacie žiadneho karmana, predpokladá sa, že sa po smrti fyzického tela už nebude ďalej inkarnovať na tejto Zemi. Pre niekoho môže byť tento fakt veľmi závažný, lebo ak má ešte odčiniť nejakého karmana, vyplývajúceho z porušovania ďalších karmických zákonov, musí si ich odčiniť ešte v tomto živote. Ked tak neučiní, odíde z pozemského života s dlhmi, ktoré ponechajú jeho jemnohmotné telo poznamenané a nebude pre neho vôbec jednoduché dostať sa do vyšších duchovných sfér, kam sú čistí duchovia svojim poslaním predurčení. Pobyt v nižších astrálnich sférach mu môže priniesť ešte veľa utrpenia.


Telesné, duševné a duchovné vedomie

Človek žije v niekoľkých úrovniach svojej existencie, ktoré sú známe pod pojmem biologická -fyzická, duševná a duchovná úroveň človeka. Fyzická časť je smrteľná, duševná a duchovná sú neviditeľné a nesmrteľné. Svoju bytosť má človek rozvíjať a uplatňovať vo všetkých uhloch bytia. Týmto si vytvárame svoje telesné, duševné a duchovné vedomie. Nikto neprichádza do pozemského života bez toho aby si nevybral svoj osudu. Človek zrkadlí obraz duchovnej a hmotnej podoby do celého stvorenia, preto si vyberá inkarnacie ako zdroj svojho vývoja a nie ako zdroj utrpenia. Človek disponuje energiami hmotnými, duševnými i duchovnými preto, aby rástol a rozvíjal sa do svojej dokonalosti .Ľudia dostali možnosť slobodnej vôle a energie aby pôsobili ako spolutvorcovia, Božskej integrity a nie preto aby klesli do nízkych negácií, ktoré sú v rozporu s Božím zákonom. Preto Človek bez viery a duchovného vedomia nemá cieľ, ku ktorému by mohol dôjsť, nemá vedomostí o svojej nesmrteľnosti a večnosti.


Zdroje Významných Energii

Jednou z prvých podmienok správnej funkcie organizmu človeka je dostatočné čerpanie energie z prírody, zdravou výživou a pohybom . Človek si to síce uvedomuje, ale len málokedy dodržuje. Žijeme v období zhonu a stresu, keď nie je čas na odpočinok ani na primeraný pohyb, o vhodnej strave ani nehovoriac. Človek si uvedomuje, že porušovaním základného denného režimu a ďalších zásad energii stráca, ale väčšinou sa naivne domnieva, že sa mu zdravotné problémy nejakým spôsobom vyhnú. Ale až neskôr si uvedomuje následky a to vtedy až nastanú problémy zo zdravím ,psychikou a životnou energiou Významné zdroje, zo ktorých môže človek čerpať energii, radíme do týchto troch oblastí: 1. Energie liečivé a harmonizujúce :Reiki-1,2,3 stupeň 2. Energie vyššieho duchovného charakteru :Asannam-1,2,3stupeň 3. Energie ochranné :Asannam /spalovač/-1,2,3 stupeň


Energia zo živej prírody

Druhá dôležitá oblasť, vo ktorej môže mať človek oslabený prívod životnej a prírodnej energie, môže vzniknúť z porušeného kontaktu zo živou prírodou, zvieratami, rastlinami a ich energiou. Je totiž potrebné, aby sa každý človek zamyslel nad svojim vzťahom k rastlinám, zvieratám a k celej živej prírode a nad skutočnosťou, ako prírodu pomáhame chrániť. V prípade necitlivého zasahovania do živé prírody sa proti každému postavia svojimi silami a vibráciami- Astrálni ochrancovia prírodného života. Pobyt v prírode by potom mohol takémuto človeku priniesť viacej utrpenia než prílivu energie. Napr. Negatívny človek pôsobiaci negatívnym spôsobom na harmóniu prírody(auto, rádio, pohodené smeti) namiesto toho, aby si v prírode odpočinul a načerpal nové sily, odchádza z nej s vyčerpaní a slabý.


Energie z neživej prírody

Prívod energii z neživej prírody a jej minerálnej podstaty môže byť u človeka ďalej oslabená dlhodobým pobytom na škodlivo vyžarujúcich geopatogennich zónach. Oslabenie taktiež vzniká nedostatočným alebo chybným spôsobom čerpania energie z neživej prírody. Človek by mal preto sústavne svoju energiu doplňovať pobytom v prírode. Dôležitý je jeho priamy kontakt s vibráciami Zeme, čo nám umožňuje napr. chôdza na boso. Čisté a silné vibrácie energii môže získať človek taktiež pri pobyte na horách alebo pri mori, kde je silná koncentrácia soli a čistého vzduchu .V každodennom živote môžu doplňovať chýbajúcu energii človeku minerály, ktoré nosí u sebe. Doporučujeme čerpanie energií z kameňov, drahých minerálov nebo i iných prírodných látok. Jedná sa o využívanie ich vibrácii a vyžarovania pre vyrovnávanie porúch v aure a tím aj pre liečenie alebo doplňovanie energie. Tato možnosť je ľuďom síce známa od pradávna, známy je i výber kameňov podľa horoskopu. Každý človek je však individualita, a preto aj kamene potrebuje presný vyber. Napr. čerpania energie z hematitu pre ovplyvnenie porúch krvi alebo obličiek.


Energie z priestoru

Prívod energie človeka môže byt narušený pobytom v priestore, vo ktorom sa nachádzajú negatívne energie pozemské a astrálne. Vetšinou svoju energiu človek môže strácať pobytom na anomálnych zónach -napr. geopatogenních zónach alebo iných miestach, kde sú v priestoroch vo značnom množstve nakopené negatívne energie, vibrácie a astrálne štruktúry. Ide napr. o prekliate miesta, čakárne, reštaurácie a spoločenské miestnosti špatnej povesti .Doporučujeme preto, aby človek pohyboval čo najmenej v takomto prostredí a čo najviacej vyhľadával prirodzené prírodné prostredie a posiloval prírodnými vibráciami svoju auru, ktorá ho potom môže dostatočne ochrániť i pred negatívnymi vibráciami jeho okolí. Často sa osvedčuje použiť harmonizujúce symboly a spaľovací symbol.


Energie zo životného prostredia

Prívod základnej energie môže byť narušený taktiež v dôsledku pobytu v nevhodnom prostredí. Tato oblasť úzko súvisí s predchádzajúcim popisom- tj. s pobytom v anomálnych zónach a v energeticky nečistom priestoru. Je nutné si ich zakresliť a rozlišovať ich podľa typu energie. Naviac je tu myslene napr. bývanie v meste, dlhodobé zamestnanie v zdraví škodlivom prostredí, disharmonické prostredie rodiny, disharmonickí kolektív v práci. Opeť je potrebné vyhnúť sa takémuto defektnému prostrediu a počas pôsobenia v ňom používať ochranné symboly. Preto by si mal každý človek nájsť určité miesto v prírode, alebo vo svojom byte kde sa bude cítiť najlepšie vzhľadom k svojej vibrácii. V prípade, že takéto miesto vo svojej blízkosti nenašiel, mal by sa teda do tohoto čistého a krásneho miesta preniesť mentálne vo svojich myšlienkach, lebo aj takto fungujú silné energetické prevody, ktoré ho posilnia a zharmonizujú.


Energie z rušivých a negatívnych zdrojov

Ďalšia strata energie, ktorá súvisí s dvoma predchádzajúcimi vplyvmi je oslabenie prílivu energie v dôsledku rušivých vplyvov, ktoré zasahujú do životného prostredia. Životnú energii môžu odoberať, narušovať alebo ničiť iné silné zdroje energie –napr: rušivé vibrácie elektrického vedenia, transformátory, ale aj elektrické prístroje (TV, počítač ap.). V meste k tomu najviac prispieva nadmerný hluk, smog, popolček, chemické a iné zdraviu škodlivé látky. Koľko energie a životnej sily berú ľuďom toxické látky v potravinách a nápojoch tu ani nebudem do hĺbky vysvetľovať. Pre kompenzáciu týchto vplyvov je taktiež vhodný veľmi častý pobyt v prírode. Veľký význam má používanie energetických symbolov, tj. energií, žiarenia a vybráci pochádzajúcich zo zasvätenia a ich praktikovanie počas celého dna. Dôležité je aj zistenie všetkých negatívnych žiarení a zón v byte a dome. Pokiaľ ide o geopatogené zóny, je potrebné ich odtieniť pomocou harmonizujúcich symbolov alebo presťahovať posteľ a pracovné miesto. V prípade, že sa zistí nakopenie negatívnych energií a štruktúr, je potrebne všetko vyčistiť pomocou symbolu “ spalovača “, ktorý túto negatívnu energii spáli.


KABALAPopis iniciacie

Reiki-1,2,3 stupeň(Liečenie)
Karuna Reiki-1,2,3 stupeň(Liečenie+Mystické Znaky)
Terra Mei Reiki-1,2,3 stupeň(Liečenie+Psychotronika)
Kontakt na Semináre "Tu Stlač"