Čakry

Čakry

Energetické Centrá A Vybračné Pole Jemnohmotneho Tela Človeka

Ľudia materiálne mysliaci považujú hmotný svet a svoje fyzické telo za jedinú skutočnú vec, preto že ich môžu vnímať svojimi fyzickými zmyslami a rozumom Za hmotnou formou tela pôsobí však i ďalšie formy energií, ktoré môžu vidieť ľudia s aktivizovaným tretím okom. Samozrejme že energia musí byť v harmónii aby mohol nastať kontakt s tretým okom, ktoré je branou božskej energie v našom tele. Ukazuje sa, že bez systému týchto energií tretieho oka by nemohlo ľudské telo fungovať. Fyzikálny zákon nám hovorí, že energie nezmizne, ale iba sa transformujú. Do tohoto systému energií je prepojený človek svojimi energetickými a jemnohmotnými telami a ich centra sa volajú čakry. Medzi čakrami existuje prepojenie známe len málo jedincom. Prazdrojom všetkých foriem energie je univerzálna životná sila nazývaná -prána, čchi, kozmická energie.Zaobchádzanie s energetickým potenciálom.

Máme mnoho menších čakier, ale len sedem základných. A tie sú:


Prvá Čakra

Názov- Muladhara

Počet energetických bodov-4

Živel- Zem

Farba- Červená

V mnohých kultúrach červená znamenala farebnosť a život. V starovekom Egypte červená symbolizovala životnú silu, vyjadrenie energie, ktorá poskytovala teplo a ochranu. Ale červená, farba zmeny, mohla symbolizovať aj deštruktívne sily, ako v symbolike Setha, boha púšte. Pripisovali sa mu červené vlasy a červené srdce - ktoré sa ľahko rozzúrilo.

Červená ako farba krvi a životnej sily je v podstate psychická farba. Pri spojení s energiou ohňa predstavuje čistú energiu a symbolizuje hlboké ľudské vášne: lásku a nenávisť, odvahu a pomstu. Kvalitou je teplá až horúca, vibrujúca, nepokojná, pôsobením je stimulujúca, povzbudzujúca až dráždiaca, expanzívna. Základný psychický element červenej ako farby ohňa je na zmyslovo-fyzickej úrovni ponímaný ako proces horenia a pálenia, ako vyjadrenie intenzívnych a ohnivých emócií lásky a nenávisti, a na duchovnej úrovni ako oduševnená inšpirácia až po stav osvietenia, ktorý kresťanská terminológia opisuje zobrazením “ohnivých jazykov”.

Rozplývajúce sa silné pocity lásky a nenávisti môžu podobne ako inšpirujúce duchovné zážitky viesť k hlbokej premene, ktorú v alchymistickom procese nazývali “rubedo” - sčervenanie. Psychologický obraz o červenej, ako o farbe krvi má spojenie s vitálnou životnou silou pozdvihujúcou erotiku, boj a smrť. Krv tu má spojenie s vášňou, utrpením a predstave o obeti, ale aj toto môže byť chápané ako vystupňovanie a prejav života.

Červená priťahuje inštinktívne takých ľudí, ktorí majú zmysel pre praktickú realitu, sú “uzemnení” a vedia sa presadiť. Patria k aktívnym typom a sú poväčšinou silní, extrovertní, a impulzívni, ale majú aj sklony byť priveľmi energickí a agresívni. Sú vyložene optimisti a od života očakávajú veľmi veľa, najradšej by boli vždy dobre naladení. Toto korešponduje s aspektom červenej - obľúbenej farby detí.

Červenej farbe oblečenia dávajú prednosť spravidla extrovertné osoby. Keď osoba kľudnej povahy nosí priveľa oblečenia červenej farby - môže sa jednať aj o červenú jemnejšieho odtieňa, buď potrebuje energetické vlastnosti a teplo tejto farby, alebo chce svoje skutočné pocity skryť za touto nápadnou vonkajšou fasádou. Červená platnička stimuluje fyzické telo, zmysly a nervový systém a zodpovedajúco tomuto, slúži k posilneniu životných funkcií. Jej vlnová dĺžka harmonizuje predovšetkým s emóciami a menej so schopnosťou rozmýšľať a so súdnosťou.

Má ale jednoznačne povzbudzujúce účinky aj na dušu a podporuje vlastnosti pripisované Marsu, ako napr. silu, odvahu a schopnosť nadchnúť sa. Červený lúč sa dá veľmi účinne využiť pri nedostatočnej vitalite a tomu zodpovedajúcich telesných problémoch ako napr. nízky krvný tlak, nedostatočné prekrvenie. Červená je prirodzený liek na studený “modrý” stav. Chýbajúca červená v aure alebo jednoznačné odmietanie červenej môže poukazovať na nedostatok životnej sily, radosti zo života a slabo rozvinutý sexuálny záujem. Červená platnička sa teda môže použiť aj na povzbudenie činnosti pohlavných orgánov, pri frigidite a impotencii.

Už aj duševná predstava tejto farby je veľmi účinná. Vizualizácia alebo meditácia s červenou ako aj použitie červenej platničky, sú vhodné pri nedostatočnom zmysle pre realitu, nedostatočnom “uzemnení” (koreňovej čakry) a pri nedostatku energie, čo sa môže prejaviť aj formou depresií, obáv a úzkostných stavov. Ako energia s tendenciou rozpínať sa, môže červená pomôcť vyrovnať stav ťažoby, ktorý sa prejavuje sťaženou telesnou alebo duševne-duchovnou pohyblivosťou. Červená sa však prihovára skôr extrovertným typom ľudí a je primárne pridelená k externým vnemom.

Červenú je potrebné nasadzovať opatrne a s mierou, lebo svojim silným vyžarovaním môže pôsobiť priveľmi povzbudzujúco, obzvlášť na ľudí, ktorí ľahko podľahnú vzruchom a ktorí sú priveľmi aktívni. Títo ľudia by sa mali obklopovať skôr ružovočervenou alebo ružovou farbou napr. oblečenia a bytových doplnkov. Príliš intenzívne odtiene resp. vysoká koncentrácia červenej môžu podporiť zápaly a horúčkovité stavy a na mentálne-emočnej úrovni môže dôjsť k nežiadúcim účinkom. Ak energia, ktorá bola “povzbudená” červenou farbou, nenájde žiadnu konštruktívnu formu vyjadrenia sa, môže to viesť k nervovému vypätiu a k nepokoju, lebo táto energia sa potom rozplynie do organizmu a tým ho oslabí.


Druhá Čakra

Názov- Svadhistana

Počet energetických bodov-6

Živel- Voda

Farba- Oranžová

Oranžová je zmiešaná farba, ktorá v sebe ukrýva energiu červenej ako aj žltej. Týmto obsahuje vyrovnávajúci prvok, ktorý pôsobí súčasne na fyzický stav (červená) a inteligenciu (žltá), pričom nemá ani silný sexuálny podtón červenej, ani číru intelektualitu žltej. Ako pri každej miešanej farbe, ani tu nie je ľahké sa zharmonizovať s jej vlnovou dĺžkou, čo si všimnú najmä priveľmi nervózne a nepokojné osoby.

Oranžová vyjadruje vitalitu a silu ducha. Podľa Riedela sa v prípade oranžovej jedná o farbu, pri ktorej telesná a emocionálna stránka už získali svoj cielene nasmerovaný pohyb a formu prejavu. Ako červená, aj oranžová má ohrievajúce a oživujúce účinky a dodáva energiu predovšetkým nervovému systému, čo sa prejavuje vyššou zaťažiteľnosťou a väčšou radosťou zo života.

Oranžový lúč sa spája s takými formami energie, ktoré sa telu dostávajú od slnka. Farba teda pôsobí ako “energizujúce tonikum” a zúčastňuje sa priamo na zvyšovaní telesnej energie. Svojim duchovným aspektom (žltá) zároveň aj podporuje hlbšie chápanie pre spôsob využívania tejto energie, než by to mohlo byť v prípade červenej.

Ako prejav takejto duchovne nasmerovanej energie má oranžová svoje zastúpenie na astrálnej úrovni. Ako spojnica medzi fyzickým a duchovným princípom je veľmi dôležitá pri snímaní a vizualizácii myšlienok a má psychicko-mentálne účinky - posilňuje optimizmus, odvahu a silu vôle. Pod vplyvom oranžovej je aj cit k vzťahom a záväzkom. Zmes vitálnej a duševnej sily môže pozitívne prispievať k spolupôsobeniu celkom rôznorodých elementov.

Ako teplá, veselá a jasná farba môže oranžová pomôcť potlačiť životné obavy a blokády. Je vynikajúcim liekom pri pocitoch obmedzenia a ohraničovania a dodáva, ako “zápalná iskra”, pocit slobody. Pri stave nedostatku energie a všeobecnom nezáujme, duševnej letargie a neschopnosti obstáť vo výzvach života, sa oranžová platnička osvedčila ako vynikajúci katalyzátor. Odhliadnuc od jej osviežujúceho účinku na ľudský organizmus podporuje rozvoj vedomia a rozhľad, umožňuje ľahšie prijímanie a spracovávanie myšlienok a predstáv.

Posilňuje pozitívne zmýšľanie a sebadôveru a je ako “farba nebojácnosti” účinným prostriedkom proti depresii. Vizualizácie a meditácie s oranžovou, ako aj použitie oranžovej platničky, je vhodné aj pri precitlivelosti človeka na okolie, ktoré sa môže prejaviť formou alergií, stavmi telesného a emočného napätia a potláčajúcimi mechanizmami.

Nakoľko má oranžová vyložene pozitívne vyžarovanie, treba dbať na to, aby jej nadmerné použitie neviedlo k nervovému vypätiu. Ak sa jej žiarenie javí príliš intenzívnym, odporúča sa prikloniť sa v prípade oblečenia a bytových dekorácií k jemnejšej broskyňovej. K vyrovnaniu účinkov sa odporúča spojiť oranžovú so slabšou farbou, ktorá harmonizuje s oranžovou, napríklad so zelenou alebo s modrou.


Tretia Čakra

Názov- Manipura

Počet energetických bodov-10

Živel- Oheň

Farba- Žltá

Cez spojitosť so slnkom je žltá veľmi stará symbolická farba. V hinduizme sa spája so svetlom, životom a nesmrteľnosťou, v budhizme s nenáročnosťou, pôstom a túžbou po osvietení. Žltá ako farebný symbol duchovna a intelektu korešponduje s mentálnou úrovňou. Toto je lúč s najvyšším podielom svetla.

Jeho pozitívne magnetické vyžarovanie podnecuje duševné schopnosti a dodáva schopnosť nájsť radosť v duševných činnostiach. Pôsobí inšpirujúco a pomáha pri vizualizácii. Pozitívne ovplyvňuje aktiváciu intelektuálnej stránky človeka a preto je veľmi vhodná aj do priestorov určených na duševné aktivity.

Žltá ako farba slnka má vysokú frekvenciu, ale úplne inej kvality ako červená a prihovára sa vznešene inteligentným ľuďom s kreatívnymi črtami. Bezprostredný výraz červenej tu dostáva zjemnený ráz tvorivosti. Je to dobrá farba pre všetkých umelcov. Žltý typ je duševne veľmi svieži a aktívny. So žltou sa tiež spájajú optimizmus, veselosť, harmonicky vyrovnaný životný postoj. Vo všeobecnosti je žltá farbou šťastia, múdrosti a predstavivosti a čo do typu osobnosti vyhovuje “duševným dobrodruhom”, ktorí majú veľkú potrebu zmeny a slobody a stále hľadajú niečo nové.

Aj v tomto zmysle je žltá výrazom aktivity orientovanej navonok a pôsobí inšpirujúco a oslobodzujúco. Nápadné odmietanie žltej môže upozorňovať na podvedomý strach pozrieť sa hlbšie do seba a preskúmať vlastné pocity a hnacie sily. Človek, ktorý nemá rád žltú farbu je častokrát uväznený vo svojich vlastných myšlienkach a točí sa v kruhu. Takéto odmietanie žltej, alebo aj zlatej farby, ktorá je jej obraz vo “vyššej oktáve”, či chýbajúca žltá v aure môže byť znakom depresívnej nálady alebo už existujúcej depresie. Toto sa prejavuje nielen chýbajúcou duševnou otvorenosťou, a strachom z nového, ale aj nedostatkom slnečnej energie a tým pádom aj nedostatkom radosti zo života.

Vyrovnanou aktiváciou intelektuálnej stránky môže žltá na druhej strane pomôcť aj tým osobám, ktoré sú príliš otvorené, t.j. nedostatočne chránené, alebo aj priveľmi kreatívne, t.j. nedostatočne “uzemnené”.

Žltá má obzvlášť stimulujúci vplyv na všetky nervové ochorenia, pretože je spojená s energiou solárneho plexu, “mozgu” nervového systému. Vizualizácie a meditácie s touto farbou a použitie žltej platničky má teda blahodárne, povzbudzujúce a posilňujúce účinky na nervy. Pomáha pri melancholických a pesimistických náladách a na ľudí s pocitom prehry, ktorí majú kvôli nedostatku duševne-duchovnej energie pocit, že nezvládajú požiadavky, ktoré na nich kladie sám život, pôsobí uvoľňujúco.

Žltá predstavuje protipól k negatívnym pocitom, pretože vyžaruje svetlo a teplo, optimizmus a radosť. Aj pri alergiách a problémoch s dýchaním (astma) ako výrazom blokád a životných obáv, sa osvedčilo použitie žltej platničky. V prípade používania žltej treba ale dbať na určité obmedzenia: ak je niekto už aj tak intelektuálne priveľmi aktívny, odporúča sa nasadiť túto farbu len sporadicky.

Žltá, ktorá podporuje predstavivosť a fantáziu, originalitu a mnohostrannosť, nás môže zviesť k abstrakciám a vzdušným zámkom. Taktiež v prípade vnútornej nervozity a nepokoja sa odporúča použiť žltú platničku len na kratší čas, prípade použiť ju v kombinácii s doplňujúcou fialovou farbou. Pri použití žltej na oblečení a bytových doplnkoch je dôležité vybrať si ten správny odtieň, nakoľko už aj v tradičnej symbolike je žltá farba dosť ambivalentná.

Teplý, do červena sfarbený odtieň slnečnej zlatožltej je vyložene farbou života. Ale kde je veľa svetla, ako v prípade žltej, tam musí byť aj tieň: zelenkastá, lámaná “špinavá” žltá je farbou choroby a smrti. Toto má iste spojitosť so žltou žlčou, na telesnej úrovni sa prejavuje žltačkou a žltkastou farbou pleti pri otravách a nevoľnosti.

Príslovečná “sírovožltá” má tak v alchýmii ako aj podľa C.G.Junga v jeho s týmto porovnávanom psychoterapeutickom stave “uvoľňovacie a nebezpečne rozdúchavajúce spúšťacie účinky”. Popri teplej zlatožltej sa pripisujú inšpirujúce účinky aj bledším čistým odtieňom žltej. Podobne ako sa príliš krikľavé alebo tmavé odtiene, prechádzajúce do zelena, spájajú s ľahkovážnosťou, klamom a nedostatkom zmyslu pre realitu, môže sa zle vybratým odtieňom v priestore podporiť nedostatočná sústredenosť, ktorá so sebou prináša povrchnosť a dráždivý nepokoj. Farebný odtieň žltých doplnkov a doba použitia žltej platničky sú pri tejto farbe veľmi dôležité.


Štvrtá Čakra

Názov- Anahata

Počet energetických bodov-12

Živel- Vzduch

Farba- Zelená

Zelená je, vo väčšej miere ako žltá, farbou vyrovnanosti a harmónie, nakoľko leží uprostred farebnej škály medzi červenou a fialovou. Preto nie je ani studenou ani teplou farbou. Toto zodpovedá vyrovnanosťou medzi materiálnymi a duchovne- spirituálnymi aspektami človeka a podľa indických mystikov má zelená farba vyrovnávajúci efekt medzi následkom a pôvodcom.

Zelená stelesňuje pozitívne vlastnosti susedných farieb spektra: veselú energiu a jasnosť žltej a vnútorný pokoj a hĺbku modrej. Prostredníctvom modrej sa stáva silnejšia energia žltého lúča vyrovnanejšou. Zelená je teda obzvlášť farbou vyrovnanosti, harmónie a súzvuku.

Zelená ako farba našej planéty a prírody zodpovedá jemnej harmonickej vibrácii a je životne dôležitým faktorom pre naše zdravie a všeobecné dobro. Základné vnímanie zelenej sa spája s významom prírody a životného prostredia, nevyhnutným pre naše prežitie, ako aj s opätovným objavením prírody vovnútri človeka, v jeho telesnej aj psychickej stránke, čo znamená uznanie existencie rozpoltených a potláčaných síl prírody vovnútri nás.

Zelená zodpovedá energii slnka v najprirodzenejšej podobe: v chlorofyle. Toto je fyzická energia v úplne vyrovnanom stave. Obzvlášť smaragdovozelená je plná takejto životnej “prány”. Navonok predstavuje zelená objektívne aspekty rastu a pokroku, vo svojom vnútri inšpiruje subjektívnu rovinu pokoja a harmónie. Každá farebná vlnová dĺžka má svoju subjektívnu ako aj objektívnu stránku: objketívnou je jej pôsobenie na našu osobnosť a na náš život, subjektívnou ovplyvňuje naše vedomie a zmyslové vnímanie.

Dokonalým vyjadrením subjektívneho aspektu zeleného lúča je vnútorne vyrovnaný človek stelesňujúci pokoj, rozvahu, sympatie a veľkorysosť. Toto v každej kultúre zodpovedalo opisu múdrosti človeka. To značí, že zelená na jednej strane podporuje pevnosť a uzemnenosť a na druhej strane pokoj a vyrovnanosť.

Chýbajúca zelená v aure alebo odmietanie zelenej môže značiť nedostatok rovnováhy v celom organizme ako aj slabo vyvinutý zmysel pre prírodu. Zelená má vďaka svojej prirodzenej magnetizujúcej kvalite pozitívny vyrovnávajúci vplyv na energiu tela a predovšetkým nervového systému a preto je jedným z najlepších prostriedkov na posilnenie organizmu pri nervovej vyčerpanosti a podráždenosti.

Pritom pôsobí uvoľňujúco a osviežujúco a súčasne aj ukľudňujúco - ako prechádzka v lese. Má podobne ako ružová jemný vplyv súvisiaci so srdcovou čakrou uprostred tela. Zelená platnička má vyrovnávajúci vplyv aj na samotné srdce. Na fyzickej úrovni môže jej vlnová dĺžka oživiť krvný obeh, regulovať krvný tlak a podporiť hojenie srdcových ochorení. Na psychickej úrovni pôsobí na citovú oblasť a harmonizuje citovo vzniknuté komplexy. Ak ale srdcová čakra funguje príliš pomaly, odporúča sa nepoužívať zelenú individuálne a nie pridlho, kvôli jej zjemňujúcim a upokojujúcim vlastnostiam. Tu platí, ako Goethe povedal, “človek nemôže ísť ďalej a nechce ísť ďalej”.

Vizualizácie a meditácie so zelenou ako aj použitie zelenej platničky je veľmi účinné pri negatívnych životných postojoch. Na fyzickej úrovni tak pomáha nervovým poruchám, pri únave a nespavosti, pri ťažkostiach s dýchaním a vypätím všetkého druhu. Zelená pomáha uvoľniť telesný a duševný tlak, znižuje hnev a pocity strachu, dodáva uvoľnenosť a dôveru, pocit domova a schopnosť uvoľniť sa a vzdať sa niečoho resp. z niečoho upustiť.

Nakoľko zelená v sebe obsahuje prvky žltej (múdrosť) a modrej (pravda), jej pôsobenie prebúdza a otvára ducha. Ako farebný symbol harmónie a sympatie zodpovedá vyššej duševnej rovine. Zelenou platničkou sa vzletné plány a nápady privádzajú späť k zemi a pretvárajú na formy, ktoré sú vo vzájomnom súlade.

Má upokojujúci vplyv na nervovú sústavu a mozog a je vynikajúcim liečivom pri bolestiach hlavy vyvolanými napätím. Aj pri použití zelenej je potrebné dbať na správnu mieru, ako aj vhodný odtieň. Priveľa zelenej môže totiž spôsobiť opačný účinok a privolať depresívne stavy. Niekto, kto jednostranne preferuje zelenú možno trpí podvedomými obavami a volí si zelenú preto, lebo mu chýba vnútorný pokoj a vyrovnanosť. Toto častokrát naznačuje nedostatok doplnkovej červenej farby.

Vo farebnej škále stelesňuje stredná zelená vlastnosti vyrovnanosti a harmónie. Silnejšia “jedovato zelená” ktorá prechádza do žltej je naproti tomu výrazom prerážajúcej pudovosti a pôsobí trocha odpudzujúco alebo dokonca odstrašujúco. Viac do modra sfarbená jedľová predstavuje defenzívne a obranné vlastnosti a podporuje udržiavanie a chránenie si vydobytého a získaného.

Toto sa spája s túžbou “zeleného typu” po bezpečnosti, ale zároveň v kombinácii s neschopnosťou prispôsobiť sa novému a so snahou udržať si kontrolu a rovnováhu daného status quo. Prenesme sa ale do minulosti, kde farba zelená bola vždy spájaná obzvlášť s plodnosťou a s mýtmi o vegetácii, a preto patrí myšlienkou “zomri a ži” do procesu evolúcie, nesmrteľnosti a transformácie. Aby zelená nepôsobila brzdiaco na rast a vývoj, je treba sa na ňu pozerať vždy aj ako na symbol nádeje a nekonečnej obnovy. V tomto zmysle ju možno považovať za liečivý lúč sám osebe.


Piata Čakra

Názov- Visudha

Počet energetických bodov-16

Živel- Ether

Farba- Tyrkysová

Piatej čakre (krk) zodpovedá tyrkysovomodrá (prechod od zelenej) ako aj bledomodrá (svetlé odtiene). Tieto odtiene symbolizujú more, nebo, voľnosť. Bledomodrá platnička lieči na fyzickej úrovni zápaly, bolesti hlavy, na psychickej podporuje trpezlivosť, spoľahlivosť, pokoj, na duchovnej úrovni posilňuje schopnosť meditácie a prijímania pravdy.


Šiesta Čakra

Názov- Aghura

Počet energetických bodov-10 000

Princíp - Osvietenie

Farba- Tmavomodrá

Šiestej čakre (na čele, blízko tretieho oka) zodpovedá tmavomodrá, sýte odtiene indigovomodrej. Predstavujú polnočnú oblohu a hĺbku morí, v prenesenom význame podporujú hĺbku úvah a myšlienok, čo so sebou prináša zlepšenú predstavivosť a duchovnú silu. Tmavomodrá platnička teda podporuje múdrosť, uvedomovanie si sveta okolo seba a na fyzickej úrovni zlepšuje látkovú premenu. Harmonizuje ľavú a pravú časť mozgu a tým aj zlepšuje mentálne schopnosti človeka.

Nasledovné sa týka tak modrej, ako aj farby indigo, t.j. veľmi tmavej modrej s nádychom červenej, ktorá takmer prechádza do fialovej. Vo všeobecnosti je modrá podľa Kadinskeho týka farbou prehlbovania, je to farba najmenej zmyselná a najsilnejšie duchovne inšpirujúca, a teda je (okrem bielej) najmenej materialistická zo všetkých farieb. Z psychologického hľadiska je modrá farbou introvertov.

Modrá je, tak z hľadiska symbolického význymu ako aj podľa psychologického a terapeutického pôsobenia, pravým opakom červenej. Ako “studená” t.j. nedráždiaca, ale spojujúca farba, má účinky, ktoré zjemňujú alebo spomaľujú pôsobenie červeno-oranžovo-žltej. Svojou príslušnosťou k duchovno-spirituálnej rovine sa modrá spája s hodnotami ako je pravda, poznanie, múdrosť, odovzdanosť, vernosť a stálosť. Z modrej pochádza najvyššia forma inšpirácie a preto je sama osebe farbou duchovne založených ľudí. Toto sa týka najmä tmavších odtieňov modrej, ako je indigo, ktorá podporuje intuíciu a mimozmyslové vnímanie.

Modrá vlnová dĺžka vyzdvihuje vedomie na duchovnú úroveň a je preto veľmi dôležitá pri meditáciách a duchovnom uzdravovaní. Vďaka svojej spojitosti s farbou oblohy a mora dostáva modrá rozmery nekonečnej diaľavy a hĺbky a symbolicky predstavuje pohodu. Transparentnosťou neba/vzduchu a mora/vody získava modrá aj svoje kvality ako je čistota, čírosť a duševne-duchovná priestupnosť. V duchovnom aspekte sa viac odzrkadľuje vzťah k výške neba, v duševnom hĺbka morí.

Bledomodrá sprostredkuváva človeku pocit transcendentálnosti a nekonečnosti, pokým tvavomodrá - ultramarín - je farbou túžby a túženia po diaľavách, ako vyjadrenie nášho vnútorného “hľadania niečoho úžasného”. Ako obraz najvyššej hĺbky je modrá tiež farbou ženského princípu “Veľkej Matky” - tu farba môže prerastať až do hlbokej polnočnej čiernomodrej. Podvedomie, oblasti snov a irrealizmu, mystiky a meditácie sú oslovované práve odtiaľto. Všetky majú spoločný moment nekonečnosti, takže v budhizme je modrá tiež farbou nekonečného pokoja a bezhraničného mieru.

Modrá je ukľudňujúca, upokojujúca a chladivá farba s vlastnosťou stiahnuť sa do seba. Má ukľudňujúci vplyv na dušu a nervy a pomáha proti nespavosti. Bledomodrá platnička teda pomáha pri duševnej vyčerpanosti a prepracovanosti a pôsobí ukľudňujúco na ľudí, ktorí sú latentne agresívni alebo ľahko sa nechajú vyviesť z miery, na ľudí prehnane aktívnych a netrpezlivých. Vo všeobecnosti dokáže bledomodrá platnička posilniť zrútený nervový systém a zmenšiť duševné napätie. (Bledo)modrá daruje pokoj a pocit bezpečia, cez to všetko svojím vlastným spôsobom pôsobí povzbudivo na dušu a nezvádza k nečinnosti, pretože v skutočnosti hľadá podstatu alebo pozadie vecí. Toto si môžeme ľahko predstaviť ak budeme pozorovať uprostred svojich aktivít modré nebo s cestujúcimi oblakmi, sčerenú hladinu jazera alebo vlnobitie mora.

V hĺbke podstaty modrej sa dostávame na takú rovinu vedomia, ktorá nás spája s hĺbkou našeho vlastného bytia a umožní nám odložiť hektiku a strach, pretože takýmto spôsobom zažívame spojenie so svetom a prostredníctvom tejto skúsenosti nachádzame pokoj v sebe samom. Modrá má, už aj z hľadiska spojenia s nebom a zemou, charakter bez hraníc, ktorý Luscher opísal ako “uvoľnená citlivosť, ktorá vyhľadáva ideál jednoty”. Táto základná túžba človeka sa riadi fyziologicky túžbou po pokoji a spokojnosti, čo vysvetľuje potrebu človeka po modrej pri vyčerpanosti a chorobe. Ak pri meditácii použijeme modrú a namiesto upokojujúceho účinku dostaneme nežiadúce uspávacie účinky, môžeme to nakrátko vyrovnať oranžovou alebo žltou farbou.

Modrá môže byť ale aj veľmi konzervatívnou farbou, nakoľko sa spája s rozvahou, sebakontrolou a pohľadom do svojho vnútra. Obzvlášť stredne tmavé odtiene ako napr. kobaltová predstavujú jasnú racionálnu duchovnosť. Z tohto hľadiska môžu ľudia, ktorí sú príliš orientovaní na modrú farbu, byť strnulí a mierne sebeckí. Ak bola dôvera človeka vo vonkajší svet a s tým spojená vnútorná istota narušená, môže u takéhoto človeka modrá vyvolať skutočne negatívne vlastnosti ako je náladovosť, apatia alebo - ako odvrátená stránka vernosti a oddanosti - priľnutie k udalostiam a hodnotám minulosti.

Na druhej strane obsahuje modrá aj celkom nekonvenčný moment. Tento spočíva v poznaní, že človek nie je živý výlučne len materiálnou a fyzickou stránkou. Pri hľadaní nových a vzdialenejších duševných horizontov tu modrá častokrát zanecháva prekonané normy a mierky za sebou, a usiluje sa o čo najväčšiu slobodu bez ohraničení. Chýbajúca modrá v aure alebo odmietanie bledej modrej môže byť znakom vnútorného nepokoja a neschopnosti hlbšej komunikácie, a to aj so samým sebou. Naproti tomu sa pri odmietaní tmavej indigovej - ale aj fialovej - dá predpokladať chýbajúci záujem o duchovno.

Lebo pri tmavších odtieňoch modrej, najmä indigo, sa duchovný aspekt modrej ešte prehlbuje a súčasne sa vysokovyvinutej intuícii dostáva silnejší zmysel pre realitu. Zvýšenou citlivosťou sa vnemové schopnosti ešte rozšíria. Na základe prehĺbenia intuitívneho chápania hrá indigo špeciálnu rolu na poli ideovom a umeleckom a hodí sa preto pre všetkých umelcov.

Tak, ako indigo (tmavomodrá) rozširuje náš duchovný horizont, môže nás aj oslobodiť od strachu a komplexov, frustrácie a zábran a dovoliť našej vnútornej energii znova voľne prúdiť. Ako silne čiastaca a chladiaca vibrácia pôsobí indigo cez chrbticu na mentálne a psychické sily človeka. Vďaka regenerujúcim schopnostiam má silný účinok na dušu a nervy a má liečivé účinky na všetky neduhy s tým spojené. Pritom napomáha nadviazať vzťah s podvedomím a môže svojim vplyvom na negatívne stavy prispieť k tomu, aby človek vyvinul viac tolerancie a pozitívnejší postoj. Ako bolo spomínané pre bledšie tóny, umožňuje indigo jasnejšie rozoznávanie životných procesov v hlbšej dimenzii a tým posilňuje pocit jednoty a celistvosti.

Ako negatívne vlastnosti môže indigo podporovať fixné predstavy a tendencie vracať sa späť do minulosti, odmietať zodpovednosť a tým môže viesť k stavu izolácie. V takomto prípade by sa mohlo jednať o prípad dogmatizmu a duchovnej intolerancie, pričom sa ale vibrácie indigovej ako takej môžu použiť aj na usmernenie práve týchto energií.


Siedma Čakra

Názov- Sahasrana

Počet energetických bodov-1000000

Princíp - Poznanie

Farba- Fialová

Fialová leží na protiľahlej strane farebného spektra ako červená. Toto je najvyššia svetelná vibrácia a zodpovedá duchovnému lúču, ktorý pôsobí na čakru temena hlavy. Spojením modrého a červeného protipólu sa v nej spájajú protipóly ako: múdrosť a láska, poznanie a vášeň, duša a telo, nebo a zem, božské a ľudské. Ako farba zodpovedajúca najvyššej čakre stelesňuje fialová jednotu protipólov: na jednej strane život/silu/oheň/pohyb vpred a na druhej strane dušu/pokoj/uvoľnenosť/zotrvanie na mieste.

V tejto funkcii je fialová farbou miery a umiernenia. Ak je v prípade zmiešanej farby možné zharmonizovať rozpoltenosť a iritáciu, tak potom fialová predstavuje farbu úplnej rovnováhy: vyjadrenie priania, vyzdvihnutie protikladov objektu a subjektu, mágiu vzťahu k svetu, schopnosť prostredníctvom úplnej identifikácie zúčastniť sa na mystike. Neoddeliteľná jednota červenej a modrej dodáva farbe androgynnú povahu, a naopak, odmietanie fialovej môže poukazovať na nevedomý strach z hlbokej túžby rozplynúť sa.

Fialová má sedem aspektov: oživuje duchovnú povahu človeka životodárnou silou a osviežuje a rozširuje duševné povedomie intenzívnou, ale nie fyzickou vibráciou, i keď aj fyzické zmysly sú citlivé na túto vibráciu. Bez vplyvu fialového lúča by duša takpovediac zakrpatela.

Fialová, obzvlášť jej materialistickejší odtieň purpurovej, má silne hojivé účinky a pôsobí priamo na mozog a nervy. V prípade ochorení je purpurová platnička obzvlášť účinná proti duševným a nervovým ochoreniam, neurózam, neuralgiám a epilepsii.

Fialová je veľmi uzdravujúca farba a znovunastoľuje duševnú rovnováhu a vnútorný pokoj. Preto je vhodná najmä pre mentálne pracujúcich, veľmi citlivých a psychicky nadaných ľudí. Okrem toho má silné čistiace účinky. Pôsobí stimulujúco na vytváranie psychických a duchovných schopností pretože je, popri modrej, obzvlášť vo farebnom odtieni ametyst, farebným symbolom duchovnosti.

Ametyst ako najvyššia vibrácia podporuje intuíciu a inšpiráciu. Fialový lúč “živí” nášho vyššieho ducha. Inšpiruje k vyšším ideám ľudstva, k umeniu, básňam, hudbe ako aj k potrebe všetkým slúžiť a pomáhať. Fialová v aure poukazuje na idealizmus a spirituálne vlastnosti človeka. Jej dokonalá forma je stelesnená vo veľkých mystikoch a učiteľoch, vizionároch a prorokoch, básnikoch a hudobníkoch.

Vo fialovej sa spája dôvera modrej a intuícia indigovej a dopĺňa sa o inšpiráciu, tendencie k víziám a k sneniu. Pritom dokáže fialová spoznať hnaciu silu skrytú za jej vonkajšou formou, a vidieť samú seba ako vyššiu súvislosť. Preto je fialová tiež veľmi citlivá na vibrácie z okolia a od ostatných ľudí. Nakoľko potrebuje veľa času a priestoru osamote, aby reflektovala na vlastné vnútorné skúsenosti, dokáže vytvoriť inšpirujúce prostredie sama osebe.

Ľudia, ktorí dávajú prednosť fialovej sú spravidla veľmi citliví, môžu byť ale aj mierne elitárni, čo súvisí s duchovným aspektom moci obsiahnutom v odtieni purpurovej. Okrem toho sa vo svojej “veži zo slonoviny”, alebo vo svojej “purpurovej ulite” vystavujú nebezpečenstvu rýchlej premeny nálad so štádiami extáza/ podráždenie/ depresia. I keď vnútorná stránka fialovej obsahuje veľkú priateľskosť, nesebeckosť a ochotu pomáhať, môže jej vplyvom dochádzať k dištancovaným vzťahom k okoliu. Zdôrazňovanie nemateriálneho aspektu môže byť v prípade fialovej farby niekedy spojené s nebezpečenstvom unikať k svojim predstavám a vytvárať si svoj vlastný svet.

Namiesto aktivity potom nastupuje úvaha o túžbach a príliš vyzdvihnutá spiritualita vedie k nedostatočnej rozličovacej schopnosti, a v prípade konfrontácie s realitou k neistote. Potom môže nadbytok fialovej spôsobiť depresiu alebo dokonca zmätok. Spomínaný nedostatok kontaktu fialovej s realitou sa možno odzrkadľuje už aj v tom, že fialová farba sa v prírode vyskytuje len veľmi sporadicky, napríklad na oblohe pri západe slnka na jeseň a v zime, alebo v prípade kvetov ako sú fialky, orgován a sirôtky, ktoré kvitnú v prechodnom období.

Pri správnej miere znamená používanie fialovej farby resp. purpurovej platničky vynikajúcu podporu pri nedostatku sústredenosti ako aj pri meditačných cvičeniach. Vďaka spojeniu s podmozgovou žľazou stimuluje fialová centrum intuície a duševne -duchovného vnímania. Vizualizácia fialovej a použitie purpurovej platničky je obzvlášť účinné pri poruchách spánku, migréne a depresii, pri duševnej vyčerpanosti a všeobecne v prípade hektického životného rytmu.

O svoje vyrovnávajúce a ukľudňujúce účinky na vyčerpané nervy sa fialová delí s ostatnými chladivými farbami ako sú modrá a indigo. Nervové vypätie môže nastať z nedostatku vyrovnanosti ako aj z dôvodu odmietania prijať určité životné procesy a udalosti. Chladivé farby posilňujú duchovnú stránku človeka, čo vedie k väčšej dôvere a k vedomému vnímaniu zmysluplnosti života okolo seba.