Zasvätenie

Zasvätenie Asannam - praktické

Stále si musíme uvedomovať , že je treba cvičiť telo,dušu i ducha rovnomerne , inak by nebolo možné dosiahnuť magickú rovnováhu.A jednostranné cvičenie vedie k poruchám duše.

Vo výcviku sa netreba ponáhlat,lebo všetko si vyžaduje svoj čas.Trpezlivost, vytrvalosť a húževnatosť sú základnými piliermi magického vývojaSnahu ktorú vynaložíme do svojho vývoja sa mnohokrát vyplatí .Kto sa chce pohybovať po magickej ceste, nech si záväzne sľúbi, že bude pravidelne cvičiť.Musí byt k sebe veľmi prísny,až tvrdý.Neplatia žiadne výhovorky. Bez dodržiavania tých to zásad by sme nikdy nepostúpili dalej.Nikoho neinformujeme o svojom postupe,lebo je to len naša vnútorná vec.Môžme sa ale podeliť o svoje skúsenosti s vyšším bratom.Zo svojim volným časom pracujeme tak, aby sme ho čo najefektívnejšie využili k svojmu duchovnému vývoju.Zbytočne ho nemíňame v bezvýznamnej spoločnosti alebo bezpredmetnou činostou ( televízia,video,nemiestna zábava) .Čas plynie ako voda a nikdy už nedobehneme zameškane učebné postupy.Preto si musíme bezpodmienečne stanoviť čas na cvičenie ktorý budeme dodržiavať a plniť .Výnimky sú prípustné len ojedinelé. Naše cvičenia sa nám musia stať zvykom.Ak si navykneme cvičiť v určitú hodinu , naše podvedomie sa už bude v tuto dobu spínať automaticky (podmienený reflex).Cvičenie sa automatizuje ak bude pravidelne podmieňované nami určenou hodinou a stane sa nám samozrejmým ako napríklad spánok.Musime ale brat aj ohľad na živlové vyžarovanie,ktoré nám môže uľahčiť náš duchovný výcvik. Preto ak ste znamenie : Marsovské je vhodná doba na cvičenie : utorok o 01hodSaturnovské je vhodná doba na cvičenie : sobota o 08hodSlnečné je vhodná doba na cvičenie : nedeľa o 22hodupiterovské je vhodná doba na cvičenie : štvrtok o 23hod Mesačné je vhodná doba na cvičenie : pondelok o 15hodVenušine je vhodná doba na cvičenie : piatok o 21hod Merkurovské je vhodná doba na cvičenie : streda o 11hod Kto má viacej času , môže pracovať s dvoma až tromi súčasne.

Stupeň I. - Magický výcvik ducha

Kontrola myšlienok , dysciplina myšlienok,ovládanie myšlienok

Sadneme si pohodlne na stoličku alebo si ľahneme na posteľ. Zavrieme si oči a uvolnime svaly celého tela nasledovne 1. Hlboký povzdych : Pomaly a zhlboka sa nadýchnite, potom s povzdychom vypustite všetok vzduch tak, aby ste vydali počuteľný zvuk. Keď vydychujete, predstavte si, že všetko z i tela vychádza von. 2.Uvolnenie napätia : Ak ste neposední a máte ťažkosti s relaxáciou , začnite cvikom uvoľňovania napätia.Vystrite nohy pred seba, napnite svaly tak, ako sa len dá nohy ohnite a špičky priťahujte k sebe...teraz natiahnite špičky, vystrite nohy a opäť ich ohýbajte,napínajuc svalstvo... viac a viac... teraz povoľte. Nohy nechajte klesnúť . Sú také uvoľnené a nevládne, že keby ich niekto zdvihol do výšky, bezvládne by klesli. Teraz napnite sedacie svalstvo,napínajte...a uvolnite. Nadýchnite sa a vypučte brucho , chvíľu vydržte...a povolte,vydýchnite všetko ústami . Znovu sa nadýchnite a hrudník naplňte vzduchom...zadržte dych, vypnite hruď, potom povoľte,ústami vydýchnite.Natiahnite paže , zatnite ruky do pestí,napnite všetko svalstvo rúk, mocnejšie, viac... roztvorte ruky,natiahnite prsty a opäť zatnite päste, na rukách napnite všetko svalstvo...a povoľte. Ruky nechajte bezvládne klesnúť. Paže aj dlane sú úplne uvoľnené...cítite, ako napätie mizne.Teraz zdvihnite plecia,pokúste sa nimi dotknúť uší. Zdvihnite ich vyššie, ešte vyššie, potom povoľte.Nechajte ich klesnúť. Oči pevne zažmúrte, ,stiahnite všetky svaly na tvári... mocnejšie a mocnejšie, zmraštite celú tvár...a povoľte. Zhlboka sa nadýchnite. Odpočívajte. Cítite,ako všetko napätie z tela mizne. Ste výborne oddýchnutí. Potom pozorujeme po dobu päť minút pohyb svojich myšlienok, ktoré sa budeme snažiť podržať . Z počiatku na Vás budú dorážať myšlienky, týkajúce sa vecí a záležitostí všedného života , zamestnania , starostí a pod. K tým to myšlienkovým pochodom zaujmeme postoj tichého pozorovateľa, teda úplné neosobne. Podľa toho, v akej situácii a nálade sa práve nachádzate, bude sa Vám cvičenie dariť, buď dobre alebo menej uspokojivo. To znamená, že nemáte pohyb myšlienok strácať a nesmiete na ne zabúdať, ale ich pozorne sledovať. Maximálne sa snažte byt pri cvičení koncentrovaní a nezaspať. Ak vás začne premáhať únava, je lepšie cvičenie okamžite prerušiť a odložiť na buduce,s tým že sa nabudúce budeme viac koncentrovať a snažiť sa nepoľavovať v cvičení . Na osvieženie môžeme použiť studenú vodu s ktorou si poumývame tvar a hornú časť tela.Tak tiež môžeme pred cvičením urobiť niekoľko hlbokých nádychov, ktoré zabraňujú únave a ospalosti.Cvičenie, týkajúce sa kontroly myšlienok, musíme praktizovať denne a to ráno i večer. Každý deň cvičenie predlžujeme o jednu minútu, takže po týždni musí žiak byt schopný, po dobu najmenej desať minút sledovať a kontrolovať chod svojich myšlienok, bez toho aby od tohoto cvičení odbočil. Komu by nevyhovovala taká to krátka doba môže si ju predĺžiť až na pol roka.Postup v cvičení je individuálny. Pokiaľ nie je zvládnuté toto jedno cvičenie, nesmie byť začaté iné cvičenie.Cvičenia naväzujú na seba . Pozorný žiak pozná, ako ho zo začiatku myšlienky rýchlo napádajú,ako priamo šialeným tempom vôkol neho pobehujú, tak že sa mu zdá skoro nemožné sa na ne koncentrovať. Od jedného cvičenia ku druhému však zistí, že sa myšlienky stávajú menej chaotickými, že sa pomaly ukľudňujú, až sa konečne vo vedomí objavujú len ojedinelé ,akoby prichádzali z diaľky. Kontrole myšlienok musí žiak venovať všetku pozornosť, lebo v magickom vývoji je veľmi dôležitá a napomáha mu v ďalších cvičeniach . Ak je cvičenie zvládnuté prakticky a žiak ho ovláda môže pokračovať ďalej a to v mentálnom cvičení. Žiak sa naučil kontrole svojich myšlienok. Ďalšie cvičenie spočíva v zadržovaní všetkých myšlienok, ktoré sa neústupne vynárajú proti našej vôli. Musíte preto dokázať vypustiť z mysle svoju prácu a starosti svojho zamestnania,hned ako sa vrátite do svojho súkromeho a rodinného života. Všetky myšlienky, ktoré do Vašeho súkromia nepatria, musíte vypnúť a stať sa okamžite inými ľuďmi. A zase naopak, ak ste v zamestnaní, musíte všetky myšlienky venovať len tomu a nedovoliť , aby blúdili niekde inde, napr.doma , u Vašich známych a pod.V tomto sa cvičte tak dlho, až sa vám to stane zvykom. Dbajte predovšetkým nato, aby ste všetko, čo robíte, či už v zamestnaní alebo v súkromí, konali vždy s plným vedomím, bez ohľadu na to, či už sa jedná o veľké alebo o malé veci. Toto cvičenie praktikujte po celý život, lebo pomocou neho bystríte ducha , posilujete vedomie a pamäť. Ak ste už v tomto cvičení získali určitú prax , prikročíte k ďalšiemu a vynasnažíte sa udržať dlhšiu dobu len jedinú myšlienku alebo jedinú ideu. Iné myšlienky, ktoré by sa chceli pridružiť alebo násilne votrieť, tvrdo potlačte. Pre tento účel si zvoľte ľubovoľné buď' nejaký myšlienkový alebo ideový pochod a nejakú vhodnou predstavu , ktorú celou silou svojej mysle podržíte.Zo začiatku sa Vám to podarí len niekoľko sekúnd, neskoršie aj niekoľko minút. Musíte dokázať najmenej desať minút nepretržite sledovať a udržať jednu jedinú myšlienku. Ak ste uspeli a máte dobrý výsledok, môžete prejst k ďalšiemu cvičeniu.Teraz sa budete usilovať o dokonalé vyprázdnenie myšlienok ! Uložte sa opeť na posteľ alebo usadnite na stoličku a uvolnite všetky svaly.Postup 1 až 2. Zavrite si oči a snažte sa každú Vás prepadávajúcu myšlienku energicky odmietnuť. Vo vašej mysli nesmie nič vzniknúť, musí tu vládnuť naprostá prázdnota.Aj toto cvičenie sa vám najskôr podarí zvládnuť len na niekoľko sekúnd, ale po častejšom opakovaní bude váš úspech stále vetší.Ak sa vám podarí udržať tento stav celých desať minút, bez toho aby ste stratili koncentráciu alebo zaspali, môžete považovať cvičenie za zvládnuté.Vaše úspechy i neúspechy, dobu cvičení a prípadné poruchy koncentrácie si zapisujte denníka. Čím dôslednejšie budete pracovať, tým lepšie a s vetším úspechom zvládnete všetky ďalšie cvičenia. Na budúci deň ale aj celý týždeň si vypracujte presný pracovný plán . Buďte sebakritický.


Stupeň I.-Magický výcvik duše

Introspekcia alebo Psychologický rozbor

Založte si dennik a napíšte všetky svoje negatívne a pozitívne vlasnosty.Nič neprikrášľujte a snažte sa zbaviť svojich negatívnych vlastnosti.Je to individuálne ako dlho nám to bude trvať ale ak chceme nasledovať vpred musíme ovládať seba a nie podliehať svojim vášniam.


PRATJAHARA – alebo tajný stupeň majstrov Asannamu


Nácvik dotykových vnemov.

1. Zaujmite pohodlný sed a vystrite chrbticu. Hlavu nechajte nepatrne poklesnúť dopredu, aby ste necitili napätie v šiji, a ruky si položte voľne dlaňami na stehná nad kolenami. Spustite plecia a lakte do maximálne relaxovanej polohy. Uvoľnite tvár. Dolná čeľusť má poklesnúť, takže ústa sa môžu i pootvoriť (podobá sa to človeku, ktorý zaspal v sede vo vlaku). Oči môžu byť zatvorené alebo mierne pootvorené, teda pohľad smeruje k podlahe pred telom.

2. Uvedomte si pevnosť a stabilitu polohy. Jemne ju dotvorte tak, aby ste mali pocit zrastenosti so zemou, pocit istoty a pevnosti. 3. Uvedomte si, že telo dýcha, ale nezasahujte do toho. Pozorujte chvíľu svoj dych od okraja nosových dierok až po brušnú oblasť. 4. Vnímajte dotyk tela s podložkou, dotyk dlaní o stehná, dotyk odevu na tele, dotyk vzduchu o povrch pokožky. 5. Sústreďte pozornosť len na dotyk s podložkou. Všimnite si rozdiel v pocitoch pri nádychu a výdychu, či intenzita pocitov silnie alebo slabne. 6. V ďalšom cvičení vnímajte dotyk s podložkou len počas výdychov. Nádychy sú prestávky, odpútanie pozornosti od dýchania i od pocitov dotyku -prázdno. Toto je hlavná fáza cvičenia, ktorej venujte väčšinu času určeného nácviku pratjaháry na dotykové vnemy.. 7. Neskúmajte podložku, ale pocit dotyku a jeho súvis s telom i mysľou, napríklad zrastenie s podložkou, splývanie s ňou, ako sa dotyk stáva súčasťou vašej bytostí, ako nakoniec mizne rozdiel medzi pozorovateľom (mysel1 a pozorovaným (dotyk) a podobne.. 8. Nič si nepredstavujte, nevytvárajte si nijaké koncepcie, úvahy, špekulácie a plány. Len vnímajte holú skutočnosť. Úsilie a premyselenosť je prekážkou bdelého vnímania.. 9. Nesnažte sa myseľ prinútiť k pozornosti. uväzniť ju,opanovať. Stačí,keď zachytí sledovaný vnem a potom ju nechajte. nech sa uvoľní. Keď zistíte. že sa zatúlala. v tej istej chvíli je už vlastne nazad. Odbiehať je prirodzená vlastnosť mysle, takže neusilujte sa nasilu to zmeniť, len jej ponúknite rytmus: pozornosť (výdych) a jej uvoľnenie (nádych), pozornosť -uvoľnenie, pozornosť -uvoľnenie. ..Aj tento rytmus prelietavá myseľ ešte dosť často porušuje. Nebojujte s ňou, keď odlieta do fantázii, minulosti alebo budúcnosti. Trpezlivo sa vracajte k danému okamžiku: TERAZ a TU - výdych..

10. Cvičte uvoľnene, hravo, inteligentne. Nezužujte veľmi svoju pozornosť, udržte si vnem celku. Keď zistite, že sa vytvára dvojica pozorovateľ -pozorované. vráťte sa k sledovaniu výdychov, lebo pravdepodobne ste na to pozabudli. Návrat má byť bez seba kritizovania, hodnotenia, akoby skokom, náhle, bez vnútorného slovného komentára. Je to teda len popud mysle, nie vôľové úsilie. Nelipnite na udržaní pozornosti za každú cenu..

11. Nevnášajte do cvičenia úsilie. Vaše úsilie. pevná vôľa sa prejavuje tým, že ste sa podujali pravidelne. vytrvalo a s dôverou cvičiť. Ostatné má prebiehať ako hra. Vaša pevná vôľa a úsilie je v tom, že ste si odopreli pohodlie, leňošenie alebo nejakú zábavu a namiesto toho cvičite. V tom je vaša cena. 12. Nestálosť mysle je súčasť cvičenia, je to jej prirodzená vlastnosť. Keby bola stála, nemuseli by ste sa cvičiť v schopnosti bdelého sebapozorovania. Berte teda myseľ tolerantne, láskavo, prijmite sa takí, akí ste..

13. Správne vnímavá pozornosť nie je dvojica pozorovateľ -pozorované, ale len bdelosť k tomu, čo tu prebieha v tomto okamihu, ako jeden nedeliteľný celok. Nepozorujte, čo robíte. ale preživajte to, stotožnite sa s tým. Ak sa stanete pozorovateľom, stratíte otvorenosť k priamemu zážitku daného okamihu..

14. Myseľ má vlastnosť veľmi rýchlo preskakovať z vnemu na vnem, ale v skutočnosti vždy môže byť v jej strede v danom okamihu len jeden vnem, jeden bod. Výsledkom vytrvalého cvičenia je spomalenie rýchlosti preskakovania mysle a dlhšie zotrvanie v jednom bode. Tomu sa hovorí jednobodová sústredenosť..

15. Uvedené cvičenie vykonávajte pravidelne denne najmenej 10, najviac 30 minút. Keď dosiahnete udržanie pozornosti na dotyk s podložkou, vnímajte podobným postupom dotyky odevu, dotyky časti tela medzi sebou (pery, oči, jazyk, údy), dotyky vzduchu na povrchu tela a nakoniec vonkajši i vnútorný komplexný dotykový vnem celého tela.

Nácvik sluchových vnemov.

1.Zaujmite polohu a ustáľte sa v nej podľa popisu uvedeného v bodoch 1 až 4.

2.Pozornosť zamerajte na zvuky z okolia. Vnímajte ich, ale nepremýšľajte o nich, ani neskúmajte ich zdroj. Len im načúvajte..

3.Pozorujte chvíľu rozdiel medzi pôsobením zvuku počas nádychu a výdychu. Pri nádychu sa vytvára zameranie pozornosti smerom navonok, tendencia zvuk ostrejšie sledovať; pri výdychu je to pocit splývania so zvukom, jeho prijímanie bez analyzovania, akoby rozpúšťanie v sebe. Vnímajte tieto jemné rozdiely, ale nič si nepredstavujte, iba skúmajte holú skutočnosť.

4.Pokračujte ďalej vo vnímaní zvuku len počas výdychov. Počas nádychov pozornosť uvoľnite, počas výdychov ju zamerajte na zvuky. Postupujte podobne ako pri pratjaháre na dotykové vnemy podľa popisu v bodoch 6 až 14.

5.Cvičte pravidelne denne 10 až 30 minút. Prejdite aj na vnímanie zvukov z tela vyvolaných dýchaním. Nakoniec skúste pozorovať, že zvuky prijímate aj povrchom tela, že celý organizmus splýva so zvukovými vibráciami.

6.Striedavo bdelo pozorujte dotykové a sluchové vnemy, vždy počas výdychov. Výdych + (plus) sluchový vnem, nádych + vypnutie pozornosti, výdych + dotykový vnem, nádych + vypnutie pozornosti ...

7.Pozorujte oba vnemy súčasne. Samozrejme, v skutočnosti bude myseľ prebiehať nepostrehnuteľnou rýchlosťou od jedného k druhému, ale vám sa to bude javiť ako splynutie oboch vnemov do celku.

8.Ak vám do uvedených cvičení preniknú iné vnemy alebo myšlienky, nebojujte s nimi, len si to uvedomte a pozornosť sa sama vráti tam, kde má patriť. Úniky sú celkom prirodzené a dajú sa zvládnuť jedine vytrvalosťou a nenásilnosťou.

Nácvik zrakových vnemov

1.Zaujmite polohu v sede a pripravte sa na cvičenie tak, ako je to popísané v bodoch 1 až 4.

2.Pootvorenými očami sa dívajte na podlahu asi vo vzdialenosti jedného metra pred sebou. Položte si tam nejaký jednoduchý predmet (kameň, tužku, nožnice, geometrický obrazec), alebo pozorujte niečo na podložke (štruktúru tkaniny, vzorku koberca, parketu). Dívajte sa mäkko, akoby láskavo a uvoľnene. Nepremýšľajte o pozorovanom, nekomentujte to v duchu názvami a slovami, len sa dívajte, akoby to bola vec úplne neznáma, ktorú vidíte prvý raz v živote.

3.Porovnajte rozdiel medzi pozorovaním počas nádychu a výdychu. Zistíte, že počas nádychov sa pohľad zaostruje, počas výdych uvoľňuje. V prvom prípade máte tendenciu byť analytickým pozorovateľom, v druhom prípade prijímate obraz skôr ako celok.

4.V ďalšom venujte pozornosť sledovanému predmetu len počas výdychov. Nádychy sú prestávky v zameraní pozornosti, chvíle uvoľnenia. Dívajte sa pritom stále na to isté miesto, len počas nádychov dajte pozornosti pohov.

5.Vnímajte aj svoje oči, očné viečka, spojitosť pozorovania s mozgom, až nakoniec sa vytvorí pocit akéhosi splývania pozorovateľa a pozorovaného. Pokúste sa pri cvičení postupovať podľa pokynov uvedených v bodoch 6 až 14, ibaže ich aplikujte pre pratjaháru na zrakový vnem.

6.Cvičte denne 10 až 30 minút. Časom prejdite aj na vnímanie dotykov očí i celého tela len s čírym svetlom a s tým spojených pocitov.

7.Striedavo prenášajte bdejú pozornosť na dotykové, sluchové a zrakové vnemy. Opäť podľa schémy výdych + vnem, nádych + vypnutie pozornosti.

8.Pozorujte všetky tri uvedené vnemy súčasne a ich splývanie do jednoty zážitku.


Nácvik čuchových vnemov

Postupuje sa obdobne ako v predchádzajúcich prípadoch, lenže teraz je vnem spojený s nádychom a vypnutie pozornosti s výdychom. Ovoniava sa vdychovaný vzduch a sleduje sa pritom jeho dotyk s čuchovými nervovými zakončenia mi v nosovej dutine. Neskoršie sa dá vycítiť aj dráha impulzov do čuchového centra mozgu a ich celkový účinok. Cvičiacemu tu pomôže predchádzajúca prax v pránájáme.

Nácvik chuťových vnemov

Chuťové orgány zdanlivo nepôsobia rušivo na duševnú sústredenosť. Je známe, že ľudia, ktorí sú celkom ponorení do nejakej činnosti, zabudnú na jedlo a len naozaj silný hlad ich môže od nej odpútať. Je to iba chvíl'ková nezávislosť. Bez zrakových, čuchových alebo sluchových podnetov sa vieme zaobísť nadlho, ale pokiaľ je organizmus zdravý, chuť sa hlási o svoje nástojčivo a neodbytne.

Aj v Bhagavadgíte sa uvádza, že vo vyšších stavoch sústredenosti, keď už cvičiaci nevníma podnety z ostatných telesných zmyslov, chuť ostáva. Tá sa stráca len pri vrcholnej kontemplácii.

Takže cvičiť sa odpútavaniu pozornosti od chuti je náročná vec. Ak sa vyššie stupne jogy necvičia v stave značného hladu, chuť viac-menej mlčí a neruší. Mierny hlad nepôsobí rušivo. Vivékánanda tvrdí, že je to najlepší prostriedok na prekonanie lenivosti.

Na druhej strane je chuť zodpovedná za to, čo jeme, a teda podstatnou mierou sa podieľa na našom telesnom i duševnom zdraví. Keďže civilizovaný človek neje, ale jedlo do seba hádže a nalieva, nevenuje svojim chuťovým vnemom primeranú pozornosť. Preto precvičenie zamerania pozornosti na chuťové orgány je veľmi užitočné nielen z hľadiska pratjaháry, ale aj z dôvodov správnej výživy.

Cvičte v podobnej polohe a s rovnakou prípravou, ako sme uviedli v bodoch 1 až 4. Zamerajte bdelú pozornosť na jazyk a vnímajte pocity z neho. Povrch jazyka je posiaty chuťovými receptormi, ktoré sú sústredené do rôznych oblastí, špecializovaných na určité druhy chuti.

Inú chuť vníma špička jazyka, inú okraje, inú stred a inú koreň jazyka. Spojte uvedomenie si jazyka s dýchaním. Pravdepodobne zistíte, že sa vaša pozornosť posúva po jazyku v závislosti od dýchania. Pôjde teda o dynamický proces, myseľ nebude upretá na jedno miesto, takže vám to umožní udržať pozornosť na jazyku aj bez oddychových prestávok.

Keby vám však pozornosť veľmi unikala, použite schému nádych +. uvedomenie, výdych + uvoľnenie. Potom to vystriedajte schémou výdych + uvedomenie, nádych + uvoľnenie.


HYDROTERAPIA

Studená voda,zosiluje pranickú energiu.Teplá voda odplavuje energiu.Terapia zo studenou vodou-pribúdanie energie,zmívanie negatívnej energie teplou vodou.VYBITIE Myšlienky VODNOU FORMOU.
PRANA-Dýchanie 1.Brušné,2.Plúcne,3.Plúcne hroty A.Predýchavanie celého tela(veľký a malý obeh)a následné premiestňovanie vedomia do tela(krúženie mysle) Veľký obeh –1,2,3,4,5,6,7 čakra . Malý obeh-1.členky,2.lýtka a kolená,3.stehna,4.panva,5.brušná dutina,6hrudnik a ruky,7.krk,8.hlava.Bod ruka-Palec je voda,Ukazovák je ohen,Prostredník je Akasha,Prstenik je zem,Malíček je vzduch. Bod pentagram-1.celé nohy až po stehna sú zem,2.brušna dutina až po bránicu je voda,3.hrudnik až po krk sú vzduch,4.hlava je ohnivá.Bod mikrokozmu-je plexus-solaris. B.Porovité dýchanie(predstava že telo je hubka ktorá pri dýchaní nasáva energiu z kozmu .VYBITIE Myšlienky Vzdušnou Formou.
Magnetizmus 1.Vyzualizacia svetla,naplnenie čakier,naplnenie tela,naplnenie miestnosti energiou. A.Hromadenie svetelnej energie v malom a veľkom obehu. B.Hromadenie svetelnej energie v miestnosti za účelom liečenia. Cvičenie živlov (Akasha Asannam) Pri cvičení používame predstavivost.Pre živel ohňa používame zrakový vnem,pre živel vody používame citový vnem(pocitový),pre živel vzduchu používame sluchový vnem a pre živel zeme používame chuťový vnem.Cvičenie prevádzame zo všetkými živlami postupne ,aby sme nenarušili živlovú rovnováhu v našom astrálnom a fyzickom tele čo by malo za následok chorobu psychickú alebo fyzickú.Tak tiež cvičenia nám pôjdu lepšie podľa toho aké sme planetárne znamenie.A to sú nasledovné živly v znameniach : Baran-Ohnivý aspekt cvičenia ,Byk-Zemný aspekt cvičenia,Blíženci-Vzdušný aspekt cvičenia,Rak-Vodný aspekt cvičenia,Lev-Ohnivý aspekt cvičenia,Panna-Zemný aspekt cvičenia,Váhy-Vzdušný aspekt cvičenia,Skorpion-Vodný aspekt cvičenia,Strelec-Ohnivý aspekt cvičenia,Kozorožec-Zemný aspekt cvičenia,Vodnár-Vzdušný aspekt cvičenia,Ryby-Vodný aspekt cvičenia.
Cvičenie aspektov A.Stiahnutie energie do tela z nekonečna do tela na spôsob prilivovej vlny alebo pomocou predstavy víru,taktiež môžeme použiť predstavu balona.Stiahnutie energie do veľkého a malého obehu,do duše(astral) a hmotného tela.Porovité dýchanie.Nasledovné nasýtenie živlom používame zrakový,pocitový a sluchový vnem. B.Vypusťenie energie z obehov(malý,velký)postupne- predstava unikajúcej pary,alebo expanzívne -predstava blesku. 1.Ohnivý aspekt-farba-červená, Pocitivý vnem-Teplo, Optická koncentrácia 2.Vodný aspekt-farba-zelená, Pocitivý vnem-Chlad, Pocitová koncentrácia 3. Vzdušný aspekt -farba modrá,Pocitivý vnem-Lahkost,Sluchová koncentrácia 4.Zemný aspekt-farba-hnedá, Pocitivý vnem-Tiaž, Hmatová a chuťová koncentrácia Koncentrácia Sa prevádza po dobu 5-10-15 minút nepretržite,najprv s otvorenými očami nasledovne po dobu 5-10-15 minút zo zatvorenými očami.Predmet musíme vydieť alebo cítiť naprosto jasne bez prerušenia po celú dobu. 1.Optická koncentrácia-predmety,ludia,stavby,zvierata 2.Pocitová koncentrácia-teplo,chlad,tiaž,hlad,smäd,radost,smútok 3.Sluchová koncentrácia-rôzne zvuky,spev,krik,smiech 4.Hmatová a chuťová koncentrácia-rôzne dotyky,kyslost,sladkost,slanost,horkost. 5.Energiu živlov cvičíme v-malom a veľkom obehu,v bode ruky,v bode pentagramu a v bode mikrokozme.